www.what2do.co.il

כינוס נכסים

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כינוס נכסים

מטרתו של כינוס הנכסים הינה לתפוס את הנכס, לשמור עליו, ולאפשר את מכירתו בשלב מאוחר יותר. מימוש הנכסים נעשה על ידי הכונס ולשם מימון חובותיו של החייב בהתאם להסדר נושים...

אחד ההליכים החשובים ביותר במסגרת הליכי פשיטת רגל הינו כינוס נכסי החייב. כינוס נכסים נועד למנוע הברחת רכוש ולהביא למימוש הנכסים לשם פירעון חובות החייב כלפי הנושים.

 

סעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל, התש"ם-1988, קובע כי במידה והחייב עשה מעשה פשיטת רגל, בית המשפט רשאי לתת צו לכינוס נכסיו, וזאת על מנת להגן על נכסי החייב. כונס הנכסים ממונה על ידי הרשות השיפוטית והוא נושא במספר תפקידים:

 

  • להגיש דו"ח לבית המשפט אשר בו יצוין האם קיים יסוד להניח שהחייב עשה מעשה אשר מהווה עבירה על פי פקודת פשיטת הרגל.
  • להגיש לפי הוראת בית המשפט דו"ח הקשורים בהתנהגות החייב.
  • לערוך חקירות הקשורות בהתנהגות החייב, לרבות חקירת יכולת. 
  • להיות נוכח בחקירתו הפומבית של החייב ולכנס את אסיפת הנושים. נציגיו רושמים את הפרוטוקול של אסיפת הנושים.
  • במידה ומתנהל כנגד החייב הליך פלילי בגין מעשה המרמה, על הכונס להיות חלק מהליך זה, בהתאם להוראת היועץ המשפטי לממשלה.


כונס הנכסים הרשמי הינו בעל מספר תפקידים בכל הנוגע לנכסיו של החייב. ראשית, כונס הנכסים הרשמי מזמן את נושי החייב לאסיפת נושים ראשונה במשרדיו. הכונס יושב בראש אסיפה זו ונציגיו עורכים את פרוטוקול האסיפה. שנית, במידה ויש צורך לפרסם דבר מה בקשר לפשיטת הרגל, האחריות על הבאת הדברים לפרסום מונחת על כתפיו של כונס הנכסים הרשמי.


כונס הנכסים הרשמי נדרש גם ליידע את הנושים בנוגע להצעות אשר החייב מציע כאשר הן קשורות בחיסול עסקיו. בטרם ממונה נאמן לנכסי החייב, כונס הנכסים הרשמי משמש גם ככונס נכסים זמני לנכסי החייב. כאשר ממונה נאמן לנכסי החייב, כונס הנכסים הרשמי מפקח על עבודתו של הנאמן ומבקר אותה במידת הצורך.

 

כונס הנכסים הרשמי מהווה צד בכל הליך אשר מתנהל בבית המשפט, בעניין החייב במסגרת פשיטת הרגל, ולפי פקודת פשיטת הרגל. כמו כן, כונס הנכסים הרשמי יכול להגיש לבית המשפט בקשה בנוגע להוראות אשר קשורות במילוי תפקידו. כאמור, המטרה של כינוס הנכסים הינה להשתלט על נכס אשר שייך לחייב, וזאת כאשר האחרון חייב כספים לנושים וקיים חשש כי הוא ינסה להבריח נכסים בכדי להימנע מפירעון חוב זה.

 

מטרתו של כינוס הנכסים הינה לתפוס את הנכס, לשמור עליו, ולאפשר את מכירתו בשלב מאוחר יותר. מימוש הנכסים נעשה על ידי הכונס ולשם מימון חובותיו של החייב בהתאם להסדר נושים, או על פי הסדר הקבוע לכך בפקודה. לאחר כינוס הנכסים, כונס הנכסים נכנס למעשה בנעליו של בעל הנכס והוא אינו יכול להתמנות לבעליו של נכס אשר איננו שייך לחייב. במסגרת סמכויותיו של הכונ"ר, הוא רשאי לקחת את הנכס שנתמנה לו לרשותו, לנהל אותו, למכור אותו, לממש אותו ולעשות בו כפי שיורה לו בית המשפט.

  


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  

חשבון בנק לחייב, האם אפשר לפתוח חשבון בנק בפשיטת רגל?

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי לנהל חשבון בנק, אך חלות עליו הגבלות מסוימות. בכל מקרה הבנק אינו רשאי לסרב לפתוח חשבון עובר ושב ללקוח רק משום שהוא מצוי בפשיטת רגל. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

הפחתת תשלומים חודשיים לחייב בפשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל שמתקשה לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו, או חושש שלא יעמוד בו, רשאי להגיש בקשה לבית המשפט להפחתת התשלומים החודשיים.  

עיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים

בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט לעכב הליך משפטי המתנהל נגד החייב גם לפני מתן צו הכינוס, כדי להשהות את הליכי הוצאה לפועל נגד החייב, או כדי לעכב תביעה משפטית שמתנהלת נגדו.  

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ בפשיטת רגל

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי לבקש מבית המשפט לבטל באופן זמני את צו עיכוב היציאה מהארץ, לצורך נסיעת עבודה או עבור קבלת טיפול רפואי מיוחד בחו"ל.  

בקשת חייב בפשיטת רגל לגילוי מידע מרשות מס או בנק

חייב בפשיטת רגל המעוניין לקבל את המסמכים או המידע שנמסרו למנהל המיוחד לצורך חקירת מצבו הפיננסי, רשאי לפנות אל בית המשפט בבקשה לגילוי המידע החסוי.  

התנגדות חייב לפשיטת רגל

חייב שהוגשה נגדו התראת פשיטת רגל או בקשת פשיטת רגל רשאי להגיש התנגדות לבקשה בתוך זמן קצוב. אי הגשת התנגדות עשוי להביא לכך שבית המשפט יוציא צו כינוס לנכסי החייב והוא ייכנס להליך פשיטת רגל.  

מהי התראת פשיטת רגל?

הליכי פשיטת רגל שננקטים על ידי נושה נפתחים ברוב המקרים בבקשה להמציא לחייב התראת פשיטת רגל, שבה נדרש החייב לשלם חובו, או להבטיח אותו באמצעות ערובה, או להתפשר על הסכום באישור בית המשפט. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.