www.what2do.co.il

צו חיפוש לחייב בפשיטת רגל, מתי ניתן להוציא צו?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

צו חיפוש לחייב בפשיטת רגל, מתי ניתן להוציא צו?

לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל, רשאי הנושה או כונס הנכסים לבקש מבית המשפט להוציא צו חיפוש לאיתור נכסי החייב, במקרים שבהם מתעורר חשש כי החייב מתחמק מתשלום חובותיו ומנסה להסתיר או להעביר נכסים שלא כדין.

 

סעיף 198 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי צו חיפוש שהוציא בית המשפט לגילוי נכסי החייב יבוצע בדרך שנקבעה, או בדרך שלפיה מבצעים צו חיפוש בהתאם להוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש).

 

צו חיפוש מבוצע על ידי המשטרה או על ידי אדם אחר שהשופט נקב בשמו. ברוב המקרים יש לבצע את הצו בפני שני עדים שאינם שוטרים, אלא אם הדבר לא אפשרי בשל נסיבות ודחיפות העניין, או אם בית המשפט התיר לבצע את הצו ללא נוכחות העדים, או אם המקום שבו נערך החיפוש, או אחד מבני ביתו של החייב הנוכחים במקום, ביקש לערכו שלא בפני עדים.

 

צו חיפוש בפשיטת רגל מאפשר לערוך חיפוש בכל בית או בכל מקום שהחיפוש נחוץ בו. כלומר, ניתן לערוך חיפוש גם על גופו של החייב או אדם אחר שנמצא בביתו של החייב, או במקום שבו מחפשים או בקרבתו, וזאת רק כאשר ישנו יסוד סביר לחשוד כי החייב מסתיר אצלו חפץ שמחפשים אחריו.

 

עם זאת, יש לערוך את החיפוש על גופו או בכליו של החייב בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבודו ופרטיותו. כמו כן, חייב שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו, בחפציו או במקרקעין השייכים לו, יכול לבקש מבית המשפט רשות לערער על הצו.

 

באילו מקרים ניתן להוציא צו חיפוש?

 

הליך פשיטת רגל נועד לכנס את נכסי חייב לאחר הכרזת פשיטת רגל, במטרה להגיע להסדר עם הנושים ולשלם להם חלק יחסי מהחוב, וכדי שהחייב יוכל לקבל בסוף ההליך צו הפטר המוחק את יתרת החובות שאותם אין ביכולתו להסדיר.

 

שלב כינוס נכסים מרכז את כלל נכסי החייב הניתנים לחלוקה באופן מרבי, במטרה להוציא אותם משליטתו ולהעבירם לחזקתו ופיקוחו של כונס הנכסים, וזאת כדי להביא למכירתם ולחלוקת התמורה שהתקבלה עבורם בין הנושים.

 

במסגרת הליך פשיטת רגל, נדרש החייב לעבור חקירה כדי לבדוק מהו שיעור חובותיו, עסקיו ונכסיו, וכדי לוודא כי הוא אינו פועל בחוסר תום לב ומנצל לרעה את ההליך. חוסר שיתוף פעולה בהליך פשיטת רגל מהווה הפרה של חובת תום הלב, והדבר יכול להוביל לביטול ההליך ואף לעונש לריצוי מאחורי סורג ובריח.

 

מטרת חקירת החייב היא לוודא כי אין באפשרותו לפרוע את מלוא חובותיו, וכי חובותיו לא נוצרו עקב מעשי מרמה. כמו כן, החקירה נועדה לשלול את האפשרות כי החייב מסתיר רכוש, נכסים וכספים, כדי שלא ישמשו לצורך כיסוי התשלום לנושים, וכן כדי לבדוק חשדות בדבר הברחת או העברת נכסים בלתי חוקית לקרובי משפחה, חברים ועוד.

 

ניסיון להסתיר או להבריח נכסים

 

החייב נדרש לשתף פעולה עם כונס הנכסים בעת חקירתו, ולמסור דיווח מלא ועדכני על כל נכסיו. חייב שהפר את חובתו ולא חשף את כל נכסיו לאחר מתן צו כינוס או הכרזת פשיטת רגל עובר עבירה פלילית, אשר העונש הצפוי בגינה הוא עד ארבע שנות מאסר. ואולם למרות הוראה מפורשת בפקודת פשיטת הרגל, ישנם חייבים אשר מנסים להעלים או להבריח נכסים, במטרה למנוע את מימושם.

 

על כן, כאשר עולה חשד אצל הנושים או בעלי התפקידים השונים, כמו הנאמן, המנהל המיוחד וכונס הנכסים הראשי, כי החייב מנסה להסתיר או להבריח את נכסיו, רשאי הכונס להשתמש בכלי של צו חיפוש, על פי סעיף 198 לפקודת פשיטת הרגל, כדי לאמת או לשלול את החשדות.

 

מכיוון שצו חיפוש הוא הליך חודרני ופולשני הכרוך בפגיעה מהותית בזכות הפרטיות של החייב, ואף בדרך כלל ניתן במעמד צד אחד בלבד, מבלי שהחייב כלל יהיה מודע לקיומו במסגרת ההליך להוצאתו, במטרה למנוע ממנו לפעול ביתר שאת להעלמת נכסיו, הוא נעשה באופן מתון וחריג בלבד, על ידי בתי המשפט, ורק לאחר שקיים חשש ממשי כי החייב אכן מסתיר את רכושו כדי להתחמק מתשלום חובותיו לנושים, דבר המצדיק את הפגיעה בפרטיותו.

 

נושה המעוניין לבקש מבית המשפט להוציא צו חיפוש, נדרש להציג ראיות מהותיות המעידות על סיכויים גבוהים לקיומו של רכוש נסתר השייך לחייב במטרה לשמש לכיסוי חובותיו, ורק באמצעות הצו ניתן יהיה לוודא או לשלול את הסברה. בית המשפט רשאי להוציא צו חיפוש לנכסי החייב אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות כי קיים חשש ממשי שהחייב או אדם אחר מטעמו עומד להעלים נכסים או להשמידם, וכי הדבר יכביד באופן ממשי על קיום ההליך.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.