www.what2do.co.il

מהם מעשי מרמה ומחדלים בפשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 6 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהם מעשי מרמה ומחדלים בפשיטת רגל?

סעיף 216 לפקודת פשיטת רגל, מונה שורה של מעשים ומחדלים במרמה, הנחשבים לעבירות פליליות, אשר חייב שביצע עבירה אחת או יותר, לאחר הכרזת פשיטת רגל או לאחר שניתן צו כינוס לנכסיו, צפוי לעונש של ארבע שנות מאסר.

 

אי גילוי נכסים: הסעיף מתייחס לחייב שלא חשף בפני הנאמן או כונס הנכסים הרשמי בתום לב, לפי מיטב ידיעתו, את כל נכסיו, מיטלטלין ומקרקעין, ודיווח כיצד ולמי ובאיזו תמורה ומתי עשה בכל חלק מהם, פרט לנכסים והעסקאות שביצע במהלך הרגיל של עסקיו וממה ששילם על חשבון ההוצאות הרגילות של משפחתו.

 

אי מסירת נכסים: אם החייב לא מסר לנאמן, או לא פעל בהתאם להוראות הנאמן, כל חלק מנכסיו, מיטלטלין ומקרקעין, הנמצא בשמירתו או בשליטתו, ושהחוק מחייבו למסור.

 

אי מסירת מסמכים: אם החייב לא מסר לנאמן, או לא מסר כפי שהנאמן הורה, את כל הפנקסים, המסמכים, הניירות והכתבים שבשמירתו או בשליטתו הנוגעים לנכסיו או לענייניו.

 

העלמת נכסים או חובות: אם לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל ביוזמת החייב או ביוזמת הנושים, או בתוך 12 חודשים לפני שהוגשה הבקשה, העלים החייב חלק מנכסיו, או חוב המגיע לו או ממנו.

 

הברחת נכסים: אם לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל ביוזמת החייב או הנושים, או תוך שנה לפני שהוגשה, סילק החייב במרמה כל חלק מנכסיו.

 

השמטה: אם החייב השמיט דבר בעל חשיבות בכל הודעה בדבר ענייניו.

 

אי הודעה על תביעת כזב: אם החייב ידע או הניח שנושה או כל אדם או גוף אחר תבע בכזב חוב בפשיטת רגל ולא הודיע על כך תוך חודש אחד לנאמן.

 

מניעת הצגת מסמכים: אם לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל מנע החייב מהצגת פנקסים, מסמכים, ניירות או כתבים השייכים או נוגעים לנכסיו או לענייניו.

 

העלמת מסמכים ופגיעה בהם: אם לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל, ובתוך שנה ולעניין פנקסי חשבון בתוך שנתיים – לפני שהוגשה, החייב העלים, השמיד או השחית פנקס או מסמך השייכים או הנוגעים לנכסיו או לענייניו, או שינה בכזב רישום בהם או רשם בהם רישום כוזב, או היה מודע להעלמה, השמדה, השחתה, שינוי או רישום.

 

מרמה במסמכים: אם לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל, או בתוך שנה לפני שהוגשה, במרמה, החייב הוציא מרשותו מסמך השייך או הנוגע לנכסיו או לענייניו, או עשה בהם שינוי או השמטה, או ידע שהוצאת המסמך או השינוי או ההשמטה נעשו במרמה.

 

הפסדים מדומים: אם לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל, או באסיפת נושים תוך שנה לפני שהוגשה, ניסה החייב לתרץ חסר בנכסיו על ידי הפסדים או הוצאות מדומים.

 

אשראי במצג שווא: אם בתוך שנה לפני שהוגשה בקשת פשיטת רגל, או אחרי שהוגשה ולפני שניתן צו הכינוס, השיג נכס באשראי, במצג שווא או במרמה אחרת, ולא שילם בעדו.

 

אשראי בטענת שווא: אם בתוך שנה לפני שהוגשה בקשת פשיטת רגל, או לאחר שהוגשה ולפני שניתן צו כינוס, השיג החייב נכס באשראי, בטענת שווא שהוא מנהל עסק, ואם הוא סוחר, שהוא פועל במהלך הרגיל של מסחרו, ולא שילם עבורו.

 

שעבוד במרמה: אם בתוך שנה לפני שהוגשה בקשת פשיטת רגל, או לאחר שהוגשה ולפני שניתן צו כינוס, שיעבד החייב או העביר נכס שלא שילם עבורו, אלא אם הוא סוחר והשעבוד או ההעברה היו במהלך הרגיל של מסחרו.

 

הסכם במרמה: אם החייב השתמש במצג שווא או בדרך מרמה אחרת כדי לשכנע את הנושים או חלקם להגיע להסכם ביחס לענייניו או לפשיטת רגל.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.