www.what2do.co.il

האם העברת זכויות על נכס במסגרת הסכם גירושין נחשבת להענקה פסולה?

דרגו את המאמר

האם העברת זכויות על נכס במסגרת הסכם גירושין נחשבת להענקה פסולה?

המנהל המיוחד הגיש בקשה בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו, ועתר להורות על ביטול הענקת זכויות החייב בבית המגורים בהרצליה פיתוח לטובת גרושתו.

 

בשנת 2011 ניתן צו לכינוס נכסי החייב, בעקבות תביעות חוב בסכום של כ- 15 מיליון שקלים. כעבור שלוש שנים הוא הוכרז על פי בקשתו כפושט רגל, והמנהל המיוחד מונה לנאמן.

 

בשנת 2010, כאשר החייב היה מצוי כבר בחובות של מיליוני שקלים, נחתם הסכם הגירושין בין בני הזוג, שהיו נשואים 30 שנים. על פי ההסכם החייב ויתר על זכויותיו בבית בהרצליה פיתוח, לטובת אשתו, במסגרת הסדר איזון המשאבים. כאשר מומחית מטעם בית משפט העריכה כי שווי הנכס עמד בזמנו על סך של 5,756,000 שקלים.

 

האשה ויתרה על זכויותיה הרכושיות לטובת מחצית מזכויות הנכס

 

האשה העידה כי היא היתה מודעת בשעתו לקשיים הכלכליים של החייב, וטענה כי נשוא הבקשה של המנהל המיוחד הוא בית המגורים היחידי שלה, ואף ציינה כי היא ויתרה במסגרת האיזון על זכויות רכושיות המצטברות לסכום של כ- 2.6 מיליון שקלים, שהינן עולות על זכותו של החייב בחלקו בבית.

 

לדבריה, לצורך איזון המשאבים יש לקחת בחשבון גם את גובה החובות של החייב. ומאחר וחובות אלה עומדים על סכום גבוה יותר מערך הבית, יש לראות בשווי נכסיו של החייב כאפס, ואין כל תועלת לנושים במימוש בית המגורים.

 

הסכם הגירושין נחתם בחוסר תום לב, מאחר והאשה היתה מודעת לחובות של בעלה

 

הנאמן הגיש בקשה בפני בית המשפט להורות לאשה לשלם לקופת פשיטת הרגל את שווי איזון המשאבים, או לחלופין, להורות על רישומו של המנהל המיוחד כבעלים של מחצית הנכס, בטענה כי היא התעלמה מחובותיו של החייב לנושים במועד חתימת הסכם הגירושין.

 

עוד טען כי בעת עריכת איזון המשאבים יש לנכות את החובות של כל אחד מבני הזוג, על כן מדובר בהסכם שנחתם בחוסר תום לב ולכן ההענקה בטלה. לפיכך יש לרשום את החייב כבעלים של מחצית הזכויות בנכס ולהעניק חזרה לגרושתו את כל הזכויות עליהן ויתרה.

 

כונס הנכסים תמך בדבריו של המנהל המיוחד, והוסיף כי העברת הזכויות בנכס מהחייב לאשתו במסגרת הסכם הגירושין היא הענקה פסולה על פי סעיף 96 לפקודת פשיטת רגל, ובנסיבות אלה החייב הוא בעל מחצית הזכויות בנכס. ומאחר והוא הוכרז כפושט רגל, כל נכסיו הוקנו לנאמן.

 

לאחר שמיעת הראיות, ולאור ידיעתה הברורה של הגרושה על מצבו הכספי של החייב במועד הענקת הזכויות על הבית, השתכנע בית המשפט כי מדובר בהענקה פסולה, ולכן יש להשיב את המצב לקדמותו ולהעביר מחצית מהנכס על שם החייב, ועקב הכרזתו כפושט רגל, יש לרשום מחצית מהנכס על שם הנאמן.

 

בסופו של דבר ביטל בית המשפט את ההענקה, וקבע כי יש להכיר בזכותה של הגרושה על פי הכתובה במחצית משווי הזכויות הרכושיות של החייב, כולל: הרכב, התקבולים והפיצויים בקופות הגמל של החייב.

 

פש"ר 4389-12-09

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.