www.what2do.co.il

הימורים והשקעות מסוכנות בפשיטת רגל, מה קובע החוק?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הימורים והשקעות מסוכנות בפשיטת רגל, מה קובע החוק?

במסגרת הליך פשיטת רגל נדרשים הן החייב והן הנושים לעמוד בתנאים שונים, כאשר על מי שאינו עומד בתנאים מוטלות סנקציות בדרגות חומרה שונות ואף קיימות חריגות מהתנאים המהוות עבירה פלילית שדינן עונש מאסר. אחת העבירות הפליליות המנויות בפקודת פשיטת רגל היא יצירת חובות עקב הימורים או השקעות נמהרות ומסוכנות. 

 

הימורים והשקעות מסוכנות כסייג למתן הפטר

 

כדי לקדם את מתן צו ההפטר, הפוטר את החייב מכל חובותיו מלבד חובות שההפטר אינו חל עליהם, נדרש החייב להתנהל בתום לב הן בשלב יצירת החובות, והן בהתנהלותו לאורך ההליך. אחד הסייגים למתן הפטר הוא אם החייב גרם או תרם לפשיטת רגל בעסקאות נמהרות או מסוכנות, בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימורים, או בהזנחה פושעת של עסקיו.

 

חוסר תום לב בשלב יצירת החובות יכול לבוא לידי ביטוי כאשר החובות נוצרו תוך כדי עבירה על החוק, תוך ביצוע פעולות מרמה, הונאה ותרמית, ואף תוך כדי הימורים והשקעות מסוכנות. וחוסר תום לב במהלך ההליך יכול לבוא לידי ביטוי באי שיתוף פעולה מלא מצד החייב עם הכונס הרשמי והנאמן, אי גילוי כל מידע על רכוש המצוי בבעלותו, יצירת חובות חדשים, ניצול לרעה של ההליך ועוד. התנהלות בחוסר תום לב עלולה להביא לביטול הליך פשיטת רגל, ואף יכולה להוות עבירה פלילית שדינה מאסר.

 

יצירת חובות עקב הימורים או ביצוע השקעות נמהרות

 

פרק ח' לפקודת פשיטת רגל מונה שורה של מעשים הנחשבים לעבירות פליליות בזמן הליכי פשיטת רגל. חלק מהעבירות מתייחסות למעשי הנושים, הנאמן או צדדים שלישיים וחלק מהן מתייחסות למעשים של החייב.

 

סעיף 220 לפקודה עוסק בהימורים והשקעות מסוכנות, וקובע כי חייב שהוכרז כפושט רגל או שניתן צו כינוס על נכסיו, וביום מתן הצו עמדו לחובתו חובות שהתחייב בהם במהלך העסק או המסחר שלו, והוא הסתבך ונקלע לקשיים כלכליים עקב הימורים או ביצוע השקעות נמהרות או מסוכנות, יאשם בעבירה פלילית.

 

על פי סעיף זה, אם תוך שנתיים לפני שהוגשה בקשת פשיטת רגל, החייב הגדיל או גרם להגדיל במידה ניכרת את חובותיו על ידי הימורים או השקעות נמהרות ומסוכנות, שאין להם כל קשר לעסק או למסחר שלו. או אם בין יום הגשת הבקשה לפשיטת רגל ליום מתן צו הכינוס, הפסיד חלק מנכסיו בהימורים או בהשקעות נמהרות או מסוכנות, הוא ביצע עבירה פלילית.

 

אם החייב נדרש מטעם הכונס הרשמי או הנאמן בכל עת, או מטעם בית המשפט במהלך חקירתו הפומבית, להסביר הפסד ניכר בנכסיו שנגרם במהלך השנה שלפני יום הגשתה של בקשת פשיטת הרגל, או בין אותו יום ליום מתן צו הכינוס, אינו מסביר באופן מניח את הדעת כיצד נגרם ההפסד, או בקביעה אם ההשקעות היו נמהרות ומסוכנות, יובא בחשבון מצבו הכספי של הנאשם בשעה שביצע אותן.

 

הגשת תביעה פלילית נגד פושט רגל

 

בנוסף קובעת הפקודה כי בתביעות המוגשות במסגרת הליך פשיטת הרגל, התובע יכול להגיש את התביעה בעצמו ולנהל את ההליך, שלא כמו בהליך הפלילי, שבו המדינה מנהלת את ההליך נגד הנאשם. את התביעה יש להגיש לבית המשפט המחוזי, ללא קשר לעונש הקבוע בהן, גם כאשר העונש המרבי הוא מאסר למשך חודש ימים, ואף לאחר שלוש שנים חלה התיישנות על עבירות לפי הפקודה, ולא ניתן להעמיד לדין את הנאשם בעבירה פלילית של הימורים והשקעות מסוכנות בפשיטת רגל, לאחר שלוש שנים ממועד ביצוע העבירה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.