www.what2do.co.il

כתב התחייבות בפשיטת רגל, מה המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כתב התחייבות בפשיטת רגל, מה המשמעות?

הליך פשיטת רגל מאפשר לחייב המצוי בחובות, אשר אינו מסוגל לעמוד בהם, לפרוע אותם באופן חלקי ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים בתום ההליך באמצעות מתן צו הפטר.

 

ההליך מתאים לחייב בעל חובות בסך של 17,300 שקלים ומעלה. עם מתן צו כינוס החייב נדרש לפעול בתום לב בהתאם להוראות המפורטות בפקודת פשיטת רגל, ועליו לחתום על כתב התחייבות שבו הוא מתחייב לעמוד בכל התנאים וההגבלות של פושט רגל, ואם לא יפעל בהתאם ניתן לבטל את ההליך.

 

צירוף כתב התחייבות לבקשת פשיטת רגל

 

חייב המעוניין לפתוח בהליך, נדרש בשלב הראשון, להגיש בקשת פשיטת רגל לכונס רשמי, על גבי טופס 4, שהוא טופס בקשה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל. לאחר קבלת התייחסות בעניין הבקשה, שיכולה להיות אישור או הודעה על סירוב מטעם הכונס הרשמי, על החייב להגיש בשלב הבא את בקשתו לבית משפט מחוזי.

 

בעת הגשת הבקשה לכונס, החייב נדרש לחתום על תצהיר, המתייחס למועד הגשת הבקשה ולשתי שנות מס אחרונות. עליו לציין את שם הנושה וכתובתו, שם עורך דינו של הנושה, סכום החוב, מועד היווצרותו, ולפרט כיצד נוצר החוב והאם קיימת בטוחה לתשלום החוב. החייב נדרש לחתום על כתב ויתור על סודיות, באישור עורך דין, ולציין בכתב ההתחייבות את מספר הטלפון הנייד, וכתובת הדואר האלקטרוני שלו ושל עורך דינו.

 

אל כתב התחייבות יש לצרף צילום של תעודת זהות ודרכון, ולשלם פיקדון בסך 1,600 שקלים לקופת הכונס הרשמי. הכונס הרשמי רשאי לדרוש פרטים נוספים או משלימים ומסמכים שעשויים לסייע לו בקביעת עמדתו ביחס לבקשה.

 

הימנעות מיצירת חובות חדשים

 

עם הינתן צו כינוס, החייב נדרש לחתום על כתב התחייבות, שבו הוא מתחייב להימנע מיצירת חובות חדשים, ולהימנע מחתימה על ערבויות חדשות, מבלי להודיע לנותן האשראי שהוא מצוי בהליכי פשיטת רגל. בכתב התחייבות, מאשר החייב כי יציאתו מהארץ תעוכב עד לתום ההליכים וכי אין לו התנגדות שיחולו עליו ההגבלות הקבועות בסעיף 42 א לפקודת פשיטת רגל.

 

במסגרת ההגבלות על החייב להודיע לבנק בדבר היותו לקוח מוגבל מיוחד, ולהסכים שלא להשתמש בכרטיס אשראי ללא אישור מהכונס הרשמי, ואף לא לייסד או לעמוד בראש תאגיד כל עוד הוא מצוי תחת התנאים המגבילים של צו כינוס.

 

הודעות לנושים על מתן צו כינוס

 

ובנוסף על החייב להודיע לכל הנושים על צו הכינוס בדואר רשום עם אישור מסירה. במסגרת ההודעה עליו להודיע נושים על מועד הדיונים בנושא בקשת פשיטת רגל, גיבוש תכנית פירעון ואפשרות למתן צו הפטר. אם החייב מחויב לשלם מזונות על פי פסק דין, עליו להודיע לזכאים למזונות על מתן צו כינוס ועל זכותם לפנות בבקשה לבית המשפט להקצבת סכומי כסף למזונות.

 

בכתב התחייבות החייב מתחייב להתייצב במשרדי הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, בכל עת, לצורך חקירה ובירור. הוא מתחייב להגיש דוחות תקופתיים בהתאם להנחיות הכונס, לעמוד בצו תשלומים חודשי עבור קופת הכינוס, ולשתף פעולה באופן מלא עם בעלי התפקידים והגורמים הרלוונטיים.

 

עליו לעדכן את הכונס והמנהל המיוחד לגבי שינוי כתובת ומספר טלפון, וכל שינוי במצבו הכלכלי כולל שינוי בגובה ההוצאות, ההכנסות והחובות. בסוף המסמך החייב מתחייב כי אם לא יפעל על פי הנהלים, קיים סיכוי כי הליכי פשיטת רגל יבוטלו, והכונס רשאי לפתוח נגדו בהליך משפטי על פי שיקול דעתו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.