www.what2do.co.il

שימוש בכרטיס אשראי בפשיטת רגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

שימוש בכרטיס אשראי בפשיטת רגל

עם הכרזת פשיטת רגל מוטלות על החייב מספר מגבלות, כגון: מגבלות על ניהול חשבון בנק, על שימוש בכרטיסי אשראי ועל מעורבות בתאגיד. על כן, חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל אינו רשאי להשתמש בכרטיסי חיוב, אלא אם קיבל אישור מהנאמן או מבית המשפט.

 

במסגרת תכנית פירעון ניתן לקבוע שלאחר עמידה במחצית מהתשלום שנקבע בתכנית, ההגבלה על שימוש בכרטיס אשראי תוסר. כמו כן, בית המשפט רשאי לבטל את ההגבלה אם ישנם שיקולים מיוחדים לביטול, או אם אישר הצעת פשרה או הסדר בין החייב לנושים. כל ההגבלות החלות על חייב בטלות לאחר שניתן צו הפטר, כולל הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי, וגם כאשר בוטלה ההכרזה על פשיטת הרגל או בוטל צו כינוס שניתן נגד החייב, מיום מתן הצו או מיום החלטת הביטול.

 

לנאמן יש סמכות לבטל חוזה כרטיס חיוב

 

סעיף 42א לפקודת פשיטת רגל קובע כי חייב שהוכרז פושט רגל לא יעשה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, שימוש בכרטיסי חיוב, כגון: כרטיסי אשראי, כרטיסי דביט, כרטיסי תשלום הנטענים בסכומי כסף, בנקט וכדומה. אלא בתנאי שקיבל אישור מראש בכתב מהנאמן. הנאמן רשאי לבטל כרטיס אשראי באמצעות ביטול חוזה כרטיס חיוב במקום החייב. לשם כך עליו למסור הודעה בכתב למנפיק הכרטיס בשם החייב על סיום החוזה, והחוזה יסתיים במועד שבו נמסרה ההודעה למנפיק. במקרה שהנאמן הודיע למנפיק על סיום חוזה כרטיס החיוב, הוא יודיע על כך גם לחייב.

 

אם הנאמן החליט בנסיבות מסוימות שלא לסיים את ההתקשרות בין החייב למנפיק, הוא יודיע על כך לכונס הרשמי אשר רשאי לסיים את החוזה בעצמו. הכונס הרשמי רשאי, לאחר ששמע את עמדת הנאמן והחייב, להורות למנפיק לבטל כרטיס אשראי ולסיים את חוזה כרטיס החיוב עם החייב, במקום הנאמן.

 

על פי סעיף 119א. לתקנות פשיטת רגל, הנאמן, מיד עם מינויו, ולא יאוחר משבעה ימים מיום המינוי, יחליט אם לסיים את חוזה כרטיס החיוב שבין פושט הרגל לבין מנפיק לפי סעיף 42א לפקודה. במקרה שהנאמן החליט לסיים את חוזה כרטיס החיוב, הוא מיד ישלח הודעה על כך למנפיק הכרטיס, ויצרף העתק מצו הכרזת פשיטת הרגל ומצו מינויו כנאמן, והחייב והכונס הרשמי יקבלו העתק של ההודעה.

 

הכונס הרשמי רשאי לסיים את החוזה בעצמו

 

אם הנאמן החליט שלא לבטל את כרטיס האשראי, הוא יודיע לכונס הרשמי על החלטתו שלא לסיים את חוזה כרטיס החיוב, בתוך שבעה ימים מיום מינויו. לאחר שקיבל הכונס הרשמי את החלטת הנאמן, הוא רשאי במקום הנאמן, לשלוח הודעה למנפיק, על סיום חוזה כרטיס החיוב, לאחר ששמע את הנאמן ואת פושט הרגל.

 

הוראות תקנה זו חלות גם על חייב שניתן נגדו צו כינוס, צו זמני או צו לעיכוב הליכים, וטרם הוכרז כפושט רגל, שבית המשפט הטיל עליו מגבלה לעניין שימוש בכרטיס חיוב. ההגבלה תוסר לאחר מתן צו הפטר, או לאחר שאושרה הצעת פשרה או שאושר הסדר בין החייב לנושים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.