www.what2do.co.il

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

במסגרת הליך פשיטת רגל ניתן לתבוע חוב בגין מזונות לילדים או לאישה שהיו צריכים להיות משולמים על ידי החייב בעבר. חוב מזונות נחשב לחוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים, כלומר הוא ישולם במלואו לפני שניתן יהיה לפרוע חובות לנושים רגילים.

 

הגשת תביעת חוב מאפשרת למי שזכאי למזונות, בין אם מדובר באישה, ילדים או הורים לקבל דיבידנד חלקי או מלא מנכסי החייב. תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב, בתוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס נכסים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, כך שיש לו עדיפות על פני חובות אחרים, ובעת פירעון החובות, חוב המזונות ישולם במלואו לפני שניתן יהיה לפרוע את החובות לנושים רגילים.

 

חוב מזונות אינו נמחק עם מתן צו הפטר

 

אם הנושה מחליט שלא להגיש תביעת חוב בגין חוב מזונות במסגרת הליך פשיטת הרגל, הוא לא יוכל לקבל כל תשלום. יחד עם זאת, חוב מזונות אינו נמחק עם סיום פשיטת הרגל וניתן להמשיך ולגבות אותו מהחייב גם לאחר מתן צו הפטר. הנושה יכול לתבוע את החוב במלואו לאחר סיום הליך פשיטת הרגל, בבית משפט הדן בפשיטת רגל, או במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

 

במקרה שקיים חשש שהחייב יעזוב את הארץ לאחר קבלת הפטר וטרם חידוש ההליכים בהוצאה לפועל, הנושה רשאי לבקש מבית המשפט של פשיטת הרגל שלא יבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ עד לאחר חידוש ההליכים ומתן צו עיכוב יציאה מטעם לשכת ההוצאה לפועל.

 

לאחר מתן צו הפטר הסמכות לקבוע את מעמדו של חוב מזונות נתונה בידי בית המשפט של פשיטת רגל, והוא מוסמך לקבוע אם החייב יצטרך לשלם את מלוא חוב המזונות או יופטר ממנו לחלוטין. בנסיבות חריגות רשאי בית המשפט לפטור את החייב מחלק או מכל חוב המזונות.

 

השיקולים למתן הפטר חריג הם גילו של החייב, מצבו הבריאותי ומצבו הכלכלי. כאשר לחייב אין נכסים למימוש לטובת הנושים ובשל מצבו הבריאותי וגילו המתקדם הוא אינו יכול להשתכר בהווה ובעתיד ייתכן שיקבל הפטר מבית המשפט מחוב מזונות.

 

כיצד להגיש תביעת חוב מזונות?

 

נושה שבוחר להגיש תביעת חוב מזונות במסגרת הליך פשיטת הרגל נדרש להגיש תביעת חוב לבעל התפקיד שמטפל בהליך שהוא כונס הנכסים הרשמי, המנהל מיוחד או הנאמןאת התביעה יש להגיש תוך חצי שנה מיום מתן צו כינוס הנכסים, על גבי טופס 21 בצירוף תצהיר המאמת את האמור בתביעה והוכחות לביסוס החוב. הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב אם השתכנע כי הנושה לא יכול היה להגיש את התביעה במועד.

 

בעל התפקיד בוחן את תביעת חוב מזונות ויכול לאשר אותה באופן מלא או חלקי לדחות אותה וגם לדרוש ראיות נוספות להוכחת החוב. בתוך 90 ימים אמור בעל התפקיד למסור את החלטתו לנושה, ואף במקרים מסוימים הכונס הרשמי רשאי להאריך את המועד למתן ההחלטה. נושים שתביעתם אושרה יקבלו דיבידנד לפי ערך החוב שבו הכיר בעל התפקיד.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיהו חייב ?

מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל? מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל? כיצד עושים זאת נכון? 

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל

מהם השלבים העיקריים בהליכי פשיטת רגל? כיצד מתחילה פשיטת רגל וכיצד היא מסתיימת? מתי מגיעים לפשרה? 

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?

הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ... 

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה? 

נאמן בהליך פשיטת רגל

נאמן בהליך פשיטת רגל

מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?  

פשיטת רגל - כיצד תתקבל ההחלטה?

השאלה העיקרית העומדת לפני בית המשפט בדונו בשאלה האם להכריז את החייב פושט רגל לפי בקשתו היא האם פעל בתום לב... 

פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים? 

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

האם בית המשפט רשאי להורות על ביטול העברת נכסים של חייב העומד בפני פשיטת רגל, כאשר הוכח שהעברה נעשתה מתוך תרמית ולחברה שהוקמה במיוחד לשם הברחת נכסים? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.