www.what2do.co.il

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

במקרים בהם אדם נקלע לחובות גדולים והוא איננו מסוגל לפרוע אותם, ייתכן ואין מנוס מלפנות אל הליכי פשיטת רגל. בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי החייב והן על ידי נושה. לכל אחד מהמסלולים הנ"ל ישנם תנאים המגבילים אותו וקובעים אותו.


מבחינת החייב, המטרה בעת בקשת פשיטת רגל הינה לקבל צו הפטר. הפטר, כשמו כן הוא, פוטר את החייב מחובותיו ומאפשר לו לשוב להתנהלות כלכלית חדשה עם "דף חלק". על פי רוב, בקשת פשיטת רגל מוגשת על ידי אנשים פרטיים ולא על ידי חברות (בניגוד למה שנהוג לחשוב). בקשה זו יכולה להיות מוגשת על ידי חייב שהינו בן 18 לפחות ובתנאי שמדובר בחובות מעל לסכום מסוים הקבוע בחוק (16,910 ₪ נכון לנובמבר 2012). כמו כן, צריך להתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 

  1. החייב היה בישראל.
  2. הוא גר כרגיל בישראל או שישראל הייתה עבורו מקום מגורים.
  3. החייב ניהל בישראל עסקים, בעצמו או על ידי מנהל או מורשה.
  4. החייב היה חבר בשותפות או בחבר-בני-אדם שניהלו עסקים בארץ.

 
חייב אשר מגיש בקשת פשיטת רגל צריך לצרף לבקשתו גם דין וחשבון המתייחס למועד הגשתה של הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת המס האחרונה וזו אשר קדמה לה. פרטים אלה כוללים פרטים אודות נכסים, הכנסות, הוצאות, חובות, שמות נושים, כתובתם, ערובות וכדומה. כמו כן, במידה וידועים לחייב פרטים בדבר הכנסותיו/הוצאותיו/חבויותיו הוא צריך לציין זאת בבקשתו. עליו להוסיף גם פרטים אודות נכסים/הוצאות/הכנסות/חבויות של בן זוגו ובני משפחתו.


זאת ועוד, החייב צריך לצרף כתב וויתור על סודיות בנוגע לנכסים (הוצאות, הכנסות וחובות) ובאשר לפרטי חשבונות המתנהלים על שמו בבנק (גם כאשר מדובר בחשבון משותף). מעבר לפירוט מלא באשר למצבת הנכסים, החייב מוכרח גם לפרט בבקשתו את הסיבה אשר בגינה הוא איננו מסוגל לשאת עוד בחובותיו (מצב בריאותי, חובות גדולים מנשוא וכדומה).


עילות להגשת בקשה על ידי נושה


כפי שצוין לעיל, גם הנושה ראשי להגיש בקשה להכריז על חייב כפושט רגל. סעיף 7 לפקודת פשיטת הרגל מונה את העילות שבגינן נושה יכול לפעול כאמור. רשאית, החוב בין הנושה לחייב איננו נמוך מסכום מסוים הקבוע בחוק (84,543 ₪ נכון לנובמבר 2012). בית המשפט רשאי לאשר חוב על סכום נמוך מכך. כמו כן, החוב צריך לנבוע מסכום קצוב בכסף אשר יש לשלמו לאלתר או במועד קבוע בעתיד.

 

החייב ביצע מעשה פשיטת רגל והבקשה הוגשה בתוך שלושה חודשים מאת ביצוע המעשה. מקום מושב החייב בישראל או שתוך שנה מלפני הגשת הבקשה החייב גר בישראל או שישראל הייתה עבורו מקום מגורים או מקום עסקים. כמו כן, הנושה יכול להגיש בקשה כנגד חייב שניהל עסקים בישראל (בעצמו או על ידי מי מטעמו) או שהוא היה חבר בשותפות או בחבר-בני-אדם שניהלו בישראל עסקים.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיהו חייב ?

מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל? מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל? כיצד עושים זאת נכון? 

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל

מהם השלבים העיקריים בהליכי פשיטת רגל? כיצד מתחילה פשיטת רגל וכיצד היא מסתיימת? מתי מגיעים לפשרה? 

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?

הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ... 

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה? 

נאמן בהליך פשיטת רגל

נאמן בהליך פשיטת רגל

מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?  

פשיטת רגל - כיצד תתקבל ההחלטה?

השאלה העיקרית העומדת לפני בית המשפט בדונו בשאלה האם להכריז את החייב פושט רגל לפי בקשתו היא האם פעל בתום לב... 

פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים? 

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

האם בית המשפט רשאי להורות על ביטול העברת נכסים של חייב העומד בפני פשיטת רגל, כאשר הוכח שהעברה נעשתה מתוך תרמית ולחברה שהוקמה במיוחד לשם הברחת נכסים? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.