www.what2do.co.il

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

בית המשפט בוחן את התנהלות החייב בשלב הראשון של הליך פשיטת רגל בגין יצירת החובות, שגרמו לו להגיש בקשה לפשיטת רגל, וגם בשלב השני, שבא לאחר מתן צו כינוס אחרי שהוגשה בקשה על ידי החייב או הנושים, זאת במנותק מהשאלה כיצד נוצרו החובות.

 

בהליך פשיטת הרגל בוחן בית המשפט את התנהגות החייב ובודק האם פעל בחוסר תום לב בעת צבירת החובות ובעת הליך פשיטת הרגל. חייב המבקש לקבל צו הפטר מחובותיו נדרש להוכיח כי התנהל בתום לב לאורך כל ההליך. אם קבע בית המשפט כי החייב נהג בחוסר תום לב, או פעל במטרה לנצל לרעה את ההליכים, לא יינתן לו הפטר.

 

מהו עיקרון תום לב?

 

עיקרון תום הלב הוא ערך יסוד במשפט, המהווה ביטוי של כלל ההתנהגות האוניברסלי הנדרש בין אדם לחברו, ובין אדם לרשות. עקרון תום הלב, מתאפיין בכך שהוא אינו ניתן להגדרה מדויקת מראש, אלא על פי המקרה הפרטני. תום הלב הוא מושג רחב הכולל בחובו מדרג של התנהגויות, החל מחוסר תום לב קיצוני הנובע ממעשה מכוון, ועד חוסר תום לב שעשוי לנבוע מטעות או חוסר מחשבה מספקת.

 

הנטל להוכיח את חובת תום הלב מוטלת על החייב. כאשר התקופה הראשונה מתייחסת לצבירת החובות, והתקופה השנייה לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל. סעיף 18ה' לפקודת פשיטת רגל, מסמיך את בית המשפט להכריז על חייב פושט רגל או לדחות את בקשתו על פי מבחן תום לב.

 

בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל יחליט בית המשפט על פי חוות דעת של הכונס הרשמי, אם יש להכריז על החייב כפושט רגל, או לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי היא הוגשה בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את הליך, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו.

 

מבחן תום לב לאחר צו כינוס

 

לאחר מתן צו כינוס החייב נדרש להגיש לכונס הנכסים דוחות תקופתיים המפרטים את מצבו הכלכלי. הכוללים בין היתר את מצבו העסקי, פירוט נכסיו, פרטי הנושים, חובותיו, ערובות וכדומה. הסתרת מידע, אי גילוי פרטים, מסירת פרטים שקריים ואי מסירת מסמכים מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב.

 

בית המשפט בוחן האם החייב עמד במטלות על פי צו הכינוס וההחלטות השיפוטיות. מהי מידת שיתוף הפעולה הכללי של החייב עם כונס נכסים, את התייצבותו לחקירה בפני הכונס או בפני המנהל המיוחד, הגשת דוחות והצגת מלוא הנתונים ככל שנדרש על ידו, בצירוף מסמכים המבססים את גרסתו.

 

יצירת חובות חדשים

 

בית המשפט בוחן גם את מיצוי כושר השתכרותו של החייב להגדלת הכנסה לצורך פירעון החובות. והעדר יצירת חובות חדשים לאחר מתן צו הכינוס. במקרה שחייב אינו מנצל את מלוא כישוריו ויכולותיו להגדיל את הכנסותיו, התנהלותו יכולה להיחשב כחוסר תום לב.

 

כמו כן חייב שנמנע באופן שיטתי מלשלם את התשלומים שהושתו עליו בצו הכינוס, ואף לא הגיש בקשה להקטין את התשלום החודשי, מתנהל גם הוא בחוסר תום לב. בית המשפט יכול להחשיב מצבים נוספים והתנהגויות שונות המעידות על חוסר תום לב מצד החייב, ועקב כך עשוי לבטל את צו הכינוס, או לסרב להעניק לו הפטר מחובותיו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.