www.what2do.co.il

מהם התנאים הנדרשים לחייב לפתוח בהליך פשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהם התנאים הנדרשים לחייב לפתוח בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל הוא הליך שיקומי המאפשר לחייב, שעל כתפיו רובצים חובות כבדים, להגיש בקשה למתן צו כינוס, כדי להיפטר מחובותיו ולפתוח דף כלכלי חדש בחייו. במסגרת הליך פשיטת רגל מתגבשת תכנית לפירעון חלקי של החובות בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב, ובסיומו ניתן צו הפטר המביא למחיקת החובות.

 

סעיף 17 לפקודת פשיטת רגל קובע את התנאים הנדרשים להגשת בקשת חייב לפשיטת רגל. על החייב לעמוד בכל התנאים, כאשר סך חובותיו אינם פחותים מסך של 17,256 שקלים והוא צירף לבקשתו את הדו"חות ואת המסמכים כנדרש.

 

על פי סעיף 17 לפקודה, על החייב לפרט במסגרת הבקשה בדבר נכסיו, לרבות מניות או זכויות אחרות בתאגיד, לפרט בדבר הכנסותיו, הוצאותיו וחובותיו, תוך ציון שמות הנושים, כתובתם והערובות שנתן להם, וכן למסור פרטים הידועים לו בדבר נכסים, הכנסות, הוצאות וחבויותיהם של בן או בת זוגו ושל ילדיו הקטינים והבגירים הגרים עמו, כולל מניות או זכויות אחרות שלהם בתאגיד.

 

החייב נדרש לצרף לבקשתו הרשאה בכתב מטעמו לכונס הרשמי, ובה הסכמתו למסירת מידע או מסמכים לכונס הרשמי או למי שהוסמך לכך על ידו, ולחתום על כתב ויתור על סודיות, בדבר נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, ובדבר פרטי חשבונות בנק המתנהלים על שמו. לאחר קבלת אישור הכונס הרשמי, עליו להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי.

 

עם זאת, גם אם מתקיימים כל התנאים להגשת בקשה לפשיטת רגל על פי סעיף 17 לפקודה, עדיין נתון בידי בית המשפט שיקול דעת אם להיעתר לבקשה אם לאו. ובמקרה שיתברר כי החייב פעל במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת רגל או התנהל בחוסר תום לב בקשתו תידחה על ידי בית המשפט.

 

חוסר תום לב בזמן יצירת החובות 

 

שיקולים נוספים הקשורים לחייב אשר יש לבחון אותם בעת קבלת החלטה לגבי צו כינוס הם הנסיבות שהובילו ליצירת החוב, והאמצעים שנקט עד להליך הנדון. מאחר שמדובר בבקשה שהוגשה מטעם החייב, ונועדה להעניק לו הגנה מסוימת, לא יינתן צו אם הוא פעל בחוסר תום לב, בין אם בשלב יצירת החובות, בין אם בשלב הליכי אכיפת החובות, ובין אם בעת פנייתו לבית המשפט למתן צו כינוס.

 

דוגמה למקרה שבו נדחתה בקשת חייב למתן צו כינוס מחמת חוסר תום לב בהתנהלותו, מצויה בחייב שהליכי פשיטת רגל קודמים בעניינו בוטלו בשל אי שיתוף פעולה עם בעלי התפקידים ופיגורים בצו תשלומים. מבקשתו הנוספת למתן צו כינוס התברר, כי גם במהלך התקופה ששהה בהליכי פשיטת רגל, הוא ניהל עסקים והסתבך בחובות ואף ריצה עונש מאסר בשל עבירות מרמה, שגם לאחריו המשיך לצבור חובות. בנסיבות אלה, נדחתה בקשתו למתן צו כינוס.

 

במקרה אחר נדחתה בקשת חייב למתן צו כינוס, לאחר שבית המשפט המחוזי מצא חוסר תום לב, בין היתר, בהצהרות סותרות שהוא נתן בהליכים קודמים בדבר נכסיו. בית המשפט העליון קבע כי כאשר מכלול הנסיבות, המהוות את הרקע לבקשת החייב, מצביע על ניסיונות החייב להתחמק מתשלום לנושים, לא נוצר האמון הדרוש בכנות כוונות החייב כדי שבית המשפט ייעתר לבקשתו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.