www.what2do.co.il

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

צו הפטר מהווה את סיום הליכי פשיטת הרגל ופוטר את החייב המצוי בהליך מכל החובות שקדמו למתן ההפטר והוא אינו מסוגל לפרוע אותם, מלבד חובות מסוימים שההפטר אינו חל עליהם, כמו חוב מזונות, קנסות וחובות שנוצרו במרמה. בנוסף הצו משמש להגנת החייב נגד תביעות שהוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו טרם הליך פשיטת הרגל.

 

בית המשפט יכול לתת לחייב צו הפטר מותנה ולקבוע כי הוא יקבל הפטר רק לאחר עמידה בצו תשלומים, רק לאחר ששילם חלק ניכר מחובותיו או כאשר הסתיים תהליך מסוים כמו תשלום רוב החוב שצבר. בית המשפט רשאי להעניק צו הפטר חלוט או מלא שהוא השלב האחרון והסופי של הליך פשיטת רגל הפוטר אותו מחובותיו, או הפטר חלקי שניתן ביחס לחלק מן החובות בלבד.

 

במקרים מסוימים בית המשפט יכול להתחשב בנסיבותיו הקשות של החייב ולתת צו הפטר מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, מבלי שהחייב שילם את מלוא סכום החוב, או חלק ממנו.

 

הפטר לאלתר הוא הפטר שניתן מיד לאחר הכרזת פשיטת רגל וחל מבלי שהחייב פרע כל חלק מחובותיו. הפטר לאלתר ניתן על ידי בית המשפט המחוזי, על פי חוות דעת הכונס הרשמי, לאחר שבעלי התפקידים השונים, כולל כונס הנכסים, המנהל המיוחד והנאמן הגיעו למסקנה כי אין בניהול הליך פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים.


מהם התנאים לקבלת הפטר לאלתר?

 

הפטר לאלתר ניתן עם הכרזתו של אדם כפושט רגל, במקרים שבהם לחייב אין נכסים, אמצעים או רכוש הניתנים למימוש לטובת הנושים, והוא אינו בעל כושר השתכרות בהווה ובעתיד.

 

הסעיף של הפטר לאלתר נוסף לפקודת פשיטת רגל בשנת 1996 ונעשה בו שימוש מצומצם מאוד בנסיבות חריגות במיוחד ורק במקרים שבהם הכונס הרשמי תמך בכך. הפטר לאלתר ניתן בדרך כלל במקרה של תביעות חוב נמוכות ובהתאם לנסיבות האישיות של החייב, כמו גיל מבוגר, מצב בריאותי או נפשי קשה שאינו מאפשר להתפרנס ולשפר את מצב ההשתכרות כדי לפרוע את החובות ונסיבות קיצוניות אחרות.

 

התנאים למתן הפטר לאלתר הם שחלפו שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס, ואין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים. ההפטר ניתן רק כאשר החובות נוצרו בתום לב, והחייב התנהל לאורך כל הליך פשיטת רגל בתום לב. לאחר שהוגש תסקיר בעניינו של החייב על ידי הכונס הרשמי ונשמעה עמדתם של הנושים והנאמן.

 

על הפטר לאלתר חלים אותם התנאים שחלים על הפטר רגיל, וההבדל המרכזי הוא שהצו ניתן באופן מידי לאחר ההכרזה על פשיטת רגל ומבלי שהחייב שילם דיבידנד לנושים. הפטר לאלתר אינו פוטר את פושט רגל מחובות שההפטר אינו חל עליהם, והוא כפוף לאותם סייגים שאליהם כפוף הפטר רגיל.

 

ההפטר פוטר את החייב מכל חוב שנתבע או שניתן היה לתבוע בפשיטת הרגל, פרט לחובות שההפטר אינו חל עליהם, שהם: קנסות שהוטלו על ידי המדינה או רשות מקומית, חובות שנוצרו במרמה וחוב המזונות.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.