www.what2do.co.il

בקשה לשינוי צו הפטר - באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בקשה לשינוי צו הפטר - באילו מקרים?

צו הפטר פוטר חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל, מכל החובות שקדמו למתן הצו, מלבד חובות שההפטר לא חל עליהם, כמו קנסות למדינה, חובות שנוצרו במרמה וחוב עקב אי תשלום מזונות לילדים.

 

ההפטר קובע כי חובותיו של החייב נמחקים עם מתן הצו ועמם גם ההגבלות שהוטלו עליו במסגרת ההליך, ובנוסף משמש הצו להגנת החייב מפני תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו טרם נפתחו הליכי פשיטת רגל.

 

מאז כניסת הרפורמה החדשה בחודש ספטמבר 2013, הליכי פשיטת רגל שנפתחים לבקשת חייבים מוגבלים בזמן לארבע עד חמש שנים. כך שחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו יכול לפרוע את חובותיו, יכול בתום ההליך לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים תוך זמן קצר יחסית באמצעות קבלת צו הפטר.

 

סיום תשלום כלל החובות כתנאי לקבלת הפטר

 

בית המשפט רשאי להוציא צו הפטר מותנה הקובע כי עם התקיימותם של התנאים הקבועים בו, יופטר החייב באופן סופי מחובותיו. לפיכך נחשב הפטר מותנה למצב ביניים, שבו בית המשפט מתנה את קבלת ההפטר החלוט עד לאחר שיתקיים תהליך אחר, כמו סיום תשלום מלוא החובות.

 

לרוב התנאים למתן צו הפטר מותנה הם תשלומים נוספים שהחייב נדרש לשלם לאחר קבלת צו הפטר מלא, כאשר תקופת התשלומים היא עד ארבע שנים מיום מתן הצו. במידה והחייב לא ממלא אחר התנאים, רשאי בית המשפט לבטל את צו ההפטר ביוזמתו, או בעקבות בקשה לביטול הצו שהוגשה מטעם הכונס הרשמי, הנאמן או הנושים.

 

כל עוד לא התקיימו התנאים בצו הפטר מותנה, החייב נחשב כמי שמצוי בהליכי פשיטת הרגל, והוא נדרש לעמוד בצו תשלומים חודשיים, להגיש דוחות תקופתיים על הכנסותיו והוצאותיו וחלות עליו כל ההגבלות על פי החוק, כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות על ניהול חשבון בנק ושימוש בכרטיסי אשראי והגבלות על מעורבות בתאגיד.

 

בקשה לשינוי הצו עקב שינוי במצבו של החייב

 

חייב אשר קיבל מבית המשפט צו הפטר מותנה ואינו יכול לעמוד בתנאים, עקב שינוי מצבו הפיננסי או הבריאותי, כתוצאה מפיטורין, ממחלה קשה, מצבירת חובות חדשים וכדומה, רשאי להגיש בקשה לשינוי הצו.

 

את הבקשה לשינוי צו הפטר רשאי החייב להגיש רק בחלוף שנתיים מיום שהוציא בית המשפט שדן בפשיטת הרגל את הצו הראשון, ואף במסגרת הגשת הבקשה החייב נדרש לפרט מדוע חל שינוי במצבו הכלכלי ולשכנע את בית המשפט שאין סיכוי סביר שיוכל למלא אחר הוראותיו. החייב יכול לבקש מבית המשפט לשנות את הסדר פריסת תשלומים על פי מידת המסוגלות הפיננסית הנוכחית שלו, לבקש לקבוע סכום חודשי נמוך יותר, או לשנות כל תנאי אחר שהוא אינו מסוגל לעמוד בו.

 

בית המשפט רשאי לקבל את הבקשה ולשנות את התנאים שקבע בצו ההפטר או בכל צו אחר שבא במקומו, באופן ובתנאים שימצא לנכון, או לדחות את הבקשה ולהשאיר את הצו על כנו. במידה ובית המשפט דחה את הבקשה, רשאי החייב להגיש בקשת רשות ערעור לשינוי צו הפטר לבית משפט העליון בתוך 30 ימים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.