www.what2do.co.il

הפטר על פי בקשת הכונס הרשמי, באילו מקרים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הפטר על פי בקשת הכונס הרשמי, באילו מקרים?

צו הפטר פוטר את החייב בפשיטת רגל מכל החובות שקדמו למתן ההפטר, פרט לחובות שהצו לא חל עליהם, כמו: קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. ובנוסף צו הפטר משמש להגנת החייב נגד תביעות חוב שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני הליך פשיטת הרגל.

 

צו הפטר ניתן על ידי בית המשפט המחוזי, הדן בהליך פשיטת הרגל, לפי בקשת החייב, הכונס הרשמי או בעל תפקיד מטעמו כגון המנהל המיוחד או הנאמן. קבלת ההפטר מותנית בהתקיימם של שלושה תנאים:

 

האחד, החייב מיצה את יכולתו לשלם לנושים ואין ביכולתו לשלם יותר, והוא נחשב לחדל פירעון. השני, מחקירת החייב עלה כי החובות נוצרו בתום לב, והוא לא פעל במרמה או בקלות דעת ביצירתם. והשלישי, לאורך כל הליך, החייב עמד בתשלומים החודשיים, הגיש דוחות חודשיים ושיתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.

 

החייב מיצה את יכולתו לשלם לנושים

 

סעיף 67א. לפקודת פשיטת הרגל קובע כי על פי בקשת הכונס הרשמי ובהתחשב בדו"ח השנתי של הנאמן על מהלך ניהול פשיטת הרגל, רשאי בית המשפט לתת צו הפטר לחייב אם הוא השתכנע כי אין בהמשך ניהול ההליך כדי להביא תועלת לנושים.

 

לפיכך, במקרים שבהם החייב שילם לנושים ונכסיו חולקו, ומחמת גילו המתקדם, או מצב בריאותו או כל מצב מיוחד אחר שמונע ממנו למצות את יכולות ההשתכרות שלו, ואין עוד סיכוי כי המשך פשיטת הרגל יועיל לנושים, ואף המשך הליכי פשיטת הרגל הופכים למעמסה על הכונס הרשמי מבלי שתצמח תועלת לנושים, יכול הכונס הרשמי לבקש את צו ההפטר.

 

הסמכות לבקש צו הפטר על סמך סעיף 67א לפקודה, הוענקה לכונס הרשמי, מאחר שהוא אחראי על טובת הנושים, ומתוקף תפקידו ומנקודת ראות הנושים, הוא יכול להגיע למסקנה כי לא תהיה עוד תועלת עבורם להמשיך בתהליך, ובעניין זה שיקולי הכונס הרשמי הם שיקולים המונחים על פי המצב הנתון כדי להגן על האינטרסים של הנושים.

 

במקרה שבית המשפט החליט להוציא צו הפטר מכיוון שאין בהמשך ניהול פשיטת הרגל כדי להביא תועלת לנושים, הוא יקבע תאריך לדיון בבקשה והודעה על כך תישלח, כשבועיים לפחות לפני היום שנקבע, לכל מי שהגיש תביעת חוב או שצוין כנושה בדו"ח החייב על מצב עסקיו.

 

בקשת הפטר על ידי החייב

 

בנוסף לבקשת הכונס הרשמי, החייב רשאי להגיש ביוזמתו, בכל שלב לאחר הכרזת פשיטת הרגל, בקשה לקבלת צו הפטר, כדי לאפשר לו לפתוח דף כלכלי חדש בחייו וכדי שלא יהיה נרדף על ידי הנושים. על פי הנחיית הכונס הרשמי, צריכות לחלוף לפחות ארבע שנים מיום מתן צו כינוס הנכסים כדי שניתן יהיה לשקול בקשה להפטר. אולם בעקבות יישום הרפורמה החדשה, קיימת אפשרות שהחייב יסיים את ההליך תוך 18 חודשים מיום הגשת הבקשה.

 

לאחר עיון מעמיק בבקשה למתן צו הפטר על ידי החייב, ושמיעת טענות הצדדים ובעלי התפקידים השונים, רשאי בית המשפט לתת לחייב הפטר לאלתר הפוטר אותו מחובותיו באופן מידי, או הפטר מותנה הקובע תנאים לצורך מתן ההפטר, או לדחות את הבקשה. שיקולים נוספים שבהם יתחשב בית המשפט הם גילו ומצבו הבריאותי של החייב, תום הלב ושיתוף הפעולה שלו עם בעלי התפקידים וזהות הנושים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.