www.what2do.co.il

מהו הפטר מותנה בפשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 11 דירוגים בציון ממוצע: 4.8 מתוך 5

מהו הפטר מותנה בפשיטת רגל?

צו הפטר פוטר את החייב בפשיטת רגל מכל החובות שצבר, פרט לחובות שאינם ברי הפטר בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. סוג ההפטר נקבע על ידי בית המשפט, בהתאם לנסיבות המקרה, תוך התחשבות בגילו ובמצבו הבריאותי של החייב, תום הלב ומידת שיתוף הפעולה בהליך פשיטת רגל. בית המשפט רשאי לתת הפטר חלוט, הפטר מותנה, הפטר לאלתר והפטר חלקי, או לדחות את הבקשה.

 

חייב בפשיטת רגל רשאי להגיש בכל עת בקשה לקבלת צו הפטר. במקרים מסוימים בית המשפט עשוי לקבוע תנאים שצריכים להתקיים לצורך קבלת הפטר לסיום הליכי פשיטת רגל ויציאה לדרך כלכלית חדשה, כולל הסרת המגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, שימוש בכרטיסי אשראי וכדומה.

 

התניית צו הפטר בתשלום כלל החוב

 

כאשר חייב מגיש בקשה לבית המשפט למתן צו הפטר, עשוי בית המשפט עשוי להתנות את מתן הצו בפעולות שונות שעל החייב לבצע. הפטר מותנה נחשב למצב ביניים, שבו מתנה בית המשפט קבלת הפטר חלוט עד לאחר שיתקיים תהליך אחר, כמו סיום תשלום כלל החובות. במקרה זה לא ניתן פטור גורף מהחובות, אלא נקבע לחייב הסדר פריסת תשלומים על פי מידת המסוגלות הפיננסית שלו.

 

התנאי הנפוץ ביותר למתן הפטר מותנה הוא עמידה בצו תשלומים שהחייב נדרש לשלם לנושיו. תשלומי החובות לנושים בדרך כלל מתפרסים על פני ארבע שנים מיום מתן צו ההפטר. עם זאת בהתקיים שיקולים מיוחדים רשאי בית המשפט לקבוע תקופה ארוכה יותר.

 

כל ההגבלות חלות על החייב בהפטר מותנה

 

ההפטר המותנה לא משנה את הסטטוס של החייב כפושט רגל שלא כמו הפטר חלוט. לפיכך כל עוד לא התקיימו התנאים שבהפטר מותנה, החייב עדיין נחשב כמי שמצוי בהליך פשיטת הרגל וכל ההגבלות חלות עליו. הפטר מותנה תלוי בעמידת החייב בתשלומים תקופתיים לנושים, בהתאם להסכם שנחתם באסיפת הנושים. בסיום העמידה בנטל התשלומים החייב יהיה זכאי לקבלת הפטר חלוט, ולפתוח דף כלכלי חדש בחייו.


מהו הפטר חלקי ומתי הוא ניתן?

 

הפטר מותנה תקף לגבי סך חובותיו של פושט הרגל, להבדיל מהפטר חלקי אשר מתייחס לחלק מחובותיו. הפטר חלקי שנחשב לפחות שכיח, והוא ניתן בנסיבות שמהן עולה, כי החייב פעל בתום לב רק עבור חלק מחובותיו וכלפי נושים מסוימים, בזמן שלגבי יתרת החובות לנושים האחרים התאפיינה התנהגותו בחוסר תום לב.

 

במקרה זה רשאי בית המשפט לתת הפטר לגבי חלק מהחובות, שלגביהם הוכח, כי החייב פעל בתום לב, והוא יכול להמשיך בהליכי פשיטת רגל לגבי שאר החובות, שטרם הסדירם. במצב שבו החייב לא ממלא אחר התנאים שנקבעו למתן הפטר, רשאי בית המשפט לבטל את הצו הפטר מותנה ואף לבטל את הליכי פשיטת רגל, זאת לפי בקשה מטעם הכונס הרשמי, הנאמן או נושה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.