www.what2do.co.il

התנגדות נושה למתן הפטר בפשיטת רגל, מה ההשלכות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

התנגדות נושה למתן הפטר בפשיטת רגל, מה ההשלכות?

סעיף 61 לפקודת פשיטת רגל קובע כי חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט צו הפטר, הפוטר אותו מכל חובותיו, פרט לחובות שההפטר אינו חל עליהם, כמו: חוב מזונות, קנסות, חובות שנוצרו במרמה וכדומה. בנוסף הצו משמש להגנת החייב נגד תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני פשיטת רגל.

 

לאחר הגשת בקשה להפטר על ידי החייב או הכונס הרשמי, יקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה, והודעה על כך תישלח, לפחות שבועיים מראש טרם המועד שנקבע, לכל מי שהגיש תביעת חוב או שצוין כנושה בדו"ח החייב על מצב עסקיו.

 

בית המשפט רשאי לתת צו הפטר אם הוא סבור כי אין בהמשך ניהול ההליך כדי להביא תועלת לנושים. אולם בטרם ההכרעה לגבי אישור או דחיית הבקשה, בוחן בית המשפט את הנסיבות שהובילו את החייב לבקשת הפטר והתנהלותו לאורך כל ההליך.

 

השיקולים העיקריים של בית המשפט במסגרת הדיון בבקשה הם: שיתוף פעולה מצד החייב עם הכונס הרשמי והנאמן, תום הלב של החייב לאורך כל הליך וסיוע במימוש הנכסים. בית המשפט בוחן את היקף החובות, גודל הדיבידנד ששולם לנושים והסיכוי הקיים לגבי שינוי בכושר הפירעון בעתיד, כך שככל ששולם סכום גבוה יותר מסך כלל חובות, הסיכוי לאישור הבקשה גבוה יותר.

 

בית המשפט עשוי להתחשב במצבו הבריאותי וגילו של החייב, כאשר מצב רפואי רעוע וגיל מבוגר מטים את הכף לטובת מתן הפטר, וכן משך הזמן בהליך פשיטת רגל, כך שככל שהחייב מצוי בהליך זמן רב יותר, כך ייטה בית המשפט לאשר את הבקשה.

 

מהם הסייגים למתן צו הפטר?

 

סעיף 46 לתקנות פשיטת הרגל, עוסק בהתנגדות נושה למתן הפטר, וקובע כי נושה המתנגד למתן צו הפטר עבור החייב, נדרש להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת בתוך שלושה ימים לפחות לפני היום שנקבע לבירור הבקשה ועליו לצרף העתקים מהבקשה לחייב ולכונס הרשמי.

 

סעיף 63 לפקודת פשיטת רגל עוסק בסייגים למתן הפטר, הכוללים התנהגות בלתי נאותה וחסרת תום לב של החייב במהלך פשיטת הרגל. הנסיבות שבגינן ניתן לסייג הפטר הן: ניצול לרעה של ההליך, הרשעה של החייב בעבירה לפי פקודת פשיטת הרגל, יצירת חובות חדשים או התחלה בעסקים חדשים לאחר שהחייב ידע שהוא חדל פירעון.

 

נושה המתנגד להפטר רשאי לטעון כי החייב גרם לו להוצאות מיותרות על ידי הגנה קנטרנית או מרגיזה בפני תובענה מוצדקת שהוגשה נגדו, וכן לטעון לגבי העדפה אסורה בשלושת החודשים שקדמו למתן צו הכינוס או הרשעה בעבירת מרמה או הפרת נאמנות במרמה.

 

העברת מרמה של נכסי החייב או התחייבות להעבירם בעקבות נישואין לאישה או לילדים, יכולה להשפיע על מתן צו הפטר, אם החייב העביר את נכסיו במרמה טרם נפתח נגדו הליך פשיטת רגל, מתוך כוונה להתחמק מנושים או ללא הצדקה נוכח מצב עסקיו של החייב.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.