www.what2do.co.il

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

דרגו את המאמר
  התקבלו 8 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

הליך פשיטת רגל נותן אפשרות עבור אנשים שנקלעו לקשיים כלכליים ואינם מצליחים לשלם את חובותיהם, להפסיק להיות נתונים ללחצי הנושים, ולקבל בסופו של תהליך פשיטת רגל הפטר למחיקת חובות, כדי לפתוח דף חדש בחייהם.

 

לאחר הכרזת פשיטת הרגל, החייב רשאי להגיש בקשת הפטר בכל עת לבית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל שלו. בית המשפט יכול על פי המלצת הכונס הראשי והנאמן, לתת צו הפטר הפוטר את החייב מחובותיו באופן מידי, הפטר מותנה, הקובע תנאים לצורך ההפטר, או לדחות את הבקשה.

 

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל ממרבית חובותיו, פרט לחובות שאינם ברי הפטר. חובות אלה כוללים חובות עקב קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב לפי פסק דין מזונות. יחד עם זאת במקרים חריגים ייתכן שבית המשפט יפטור את החייב באופן חלקי או מלא מחוב מזונות.

 

חובות עקב קנסות

 

צו הפטר אינו חל על קנסות, וחייב בפשיטת רגל שצבר קנסות עקב התחייבות להימנע מעבירה פלילית, או בשל חוב המגיע למדינה, לרבות רשות מקומית, יידרש לשלם את הקנסות גם לאחר שניתן לו הפטר.

 

חובות שנוצרו במרמה

 

צו ההפטר אינו פוטר את החייב מחוב או מחובות שנוצרו במרמה, שהחייב היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה. כלומר אם החובות נצברו עקב תוצאה של פעולות לא חוקיות, או אם החייב פעל בחוסר תום לב, או נמנע מלפעול כדי למנוע את התדרדרותו הכלכלית, כדי לנצל לרעה את הליכי פשיטת רגל.


פסק דין של חוב מזונות

 

הסמכות לקבוע את מעמדו של חוב מזונות לאחר מתן צו הפטר נתונה בידי בית המשפט של פשיטת רגל, שהוא בית המשפט המחוזי, ולא לבית המשפט לענייני משפחה. לבית המשפט של פשיטת רגל שדן בעניינו של החייב נתונה הסמכות לקבוע אם הוא יצטרך לשלם את מלוא חוב המזונות או יופטר ממנו לחלוטין.

 

השיקולים למתן הפטר חריג מחוב המזונות כוללים את גילו של החייב, בעיקר אם מדובר בחייב מבוגר, את מצבו הבריאותי, ואף מצבו הכלכלי של הזכאי למזונות מהווה שיקול, כאשר מצב כלכלי טוב של הזכאי יגביר את הסיכויים למתן הפטר.

 

בית המשפט רשאי לפטור את החייב מחלק או מכל חוב המזונות, אך ישתמש בסמכות זו רק לאחר בדיקה מקיפה של כל מקרה לגופו ובמקרים חריגים בלבד. חוב המזונות אינו פוטר חייב בפשיטת רגל, גם אם מדובר בחוב למוסד לביטוח לאומי, אשר שילם לאישה או לילדים קצבת מזונות במקום החייב.

 

מחיקת חובות בהפטר לאלתר

 

כאשר לחייב בפשיטת רגל אין נכסים למימוש לטובת הנושים והוא אינו יכול להשתכר בהווה ובעתיד, בשל מצבו הבריאותי, או כל בעיה חמורה אחרת, ייתכן שיקבל הפטר לאלתר, מיד לאחר הכרזת פשיטת רגל ומבלי שפרע כל חלק מחובותיו. אולם גם על הפטר לאלתר חלים אותם התנאים שחלים על הפטר רגיל, והוא אינו פוטר את החייב מחובות שההפטר אינו חל עליהם, בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה ומחוב מזונות.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  



המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.