www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תום לב

ביטול הסכם לפעילות עסקית עקב שימוש לרעה בהליכי פשיטת הרגל

בעל חנות לכלי נגינה התקשר בפעילות עסקית עם אמן בתחום המוזיקה, כדי לממן רכישת כלי נגינה מספקים שונים בחו"ל ולמכור אותם בחנות שהוא מפעיל בארץ, אולם לא יידע את השותף על צו כינוס נכסים שהוצא נגדו.  


האם יש לבטל הליכי פשיטת רגל לחייב שהורשע בגין עבירות מס?

לאחר שהחייב שביצע עבירות מס חמורות, ריצה עונש מאסר, ביקש להכריז עליו כפושט רגל, אולם מנגד התנגדה אגף רשות המיסים לבקשה, בטענה שהחובות נצברו בחוסר תום לב.  


האם בית המשפט יתחשב בגילם המתקדם של החייבים למתן הפטר?

החייב ואשתו הנמצאים בהליך פשיטת רגל מעל עשר שנים טענו כי אינם יכולים לשאת עוד בתשלומים החודשיים וביקשו לפטור אותם מהתשלום החודשי, מנגד התנגד המנהל המיוחד להפטר בגין חוסר תום לב בהתנהלותם בהליך.  


התנגדות נושה להכרזת חייב על פשיטת רגל עקב חוסר תום לב

הנושה המרכזי התנגד לבקשת החייב לפשיטת רגל, בטענה כי החייב לקח את הכסף שהפקיד אצלו לרכישת דירה, וסירב להחזיר את החוב בטענה מופרכת כי הכסף שימש להוצאות אירוח.  


האם בית המשפט יקבל בקשה להכרזת פשיטת רגל של חייב שהורשע בעבירות מין חמורות?

עיקר חובו של המבקש נבע מהפיצויים שנדרש לשלם לבתו, נפגעת העבירה, עקב מעשים מגונים שביצע בה בהיותה קטינה. הבת התנגדה לבקשה לפשיטת רגל מאחר והחובות נצברו שלא בתום לב. 


האם החייב הסתיר מהמנהל המיוחד את מצבו הכלכלי?

לאחר מתן צו הכינוס, החייב הגיש בקשה ועתר להכריז עליו כפושט רגל. מנגד טען המנהל המיוחד, כי החייב הסתיר מידע רלוונטי, ונהג בחוסר תום לב, על כן התנגד להכרזה.  


האם העברת זכויות על נכס במסגרת הסכם גירושין נחשבת להענקה פסולה?

הנאמן הגיש בקשה להורות על ביטול הענקת זכויות החייב בבית המגורים בהרצליה פיתוח לטובת גרושתו. מאחר ובעת חתימה על הסכם הגירושין הוא היה מצוי בחובות וכיום הוא הוכרז כפושט רגל, והזכויות בנכס מוקנות לנאמן.  


האם הנאמן יכול להסתמך על מידע שפורסם באינטרנט אודות החייב?

הנאמן הגיש בקשה לביטול הליך פשיטת הרגל ולעיכוב מתן הפטר, בעקבות מידע שהתפרסם אודות החייב בעיתונות, המעיד לכאורה על חוסר תום לב.  


האם נכה צה"ל יוכרז כפושט רגל, למרות התנגדות הנאמן?

נכה צה"ל שצבר חובות בשווי של מעל לארבעה מיליון שקל, הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה, להכרזתו כפושט רגל וביקש להתחשב בנסיבות חייו הקשות.  


האם החייב יוכרז כפושט רגל, חרף סתירות שהתגלו בהצהרותיו?

החייב שניהל עסקים בתחום עבודות עפר ואשתו הגישו בקשה להכרזתם כפושטי רגל. אך המנהל המיוחד הגיש חוות דעת מתנגדת, בשל גרסאות סותרות שמסרו בני הזוג וחוסר תום לב החייב.  


עורך דין שהוגשו נגדו תביעות בגין רשלנות מקצועית ביקש לפתוח דף חדש בחייו

עורך דין צבר חובות כבדים, בעקבות תביעות רבות שהגישו נגדו לקוחותיו בגין רשלנות מקצועית. לאחר שבקשתו לפשיטת רגל נדחתה על ידי בית משפט המחוזי, בשל התנהלות בחוסר תום לב, הוא ערער לבית משפט העליון.  


האם קבלן הבנייה יוכרז כפושט רגל, חרף התנגדותם של המנהל המיוחד וכונס הנכסים?

החייב לא עמד בהוראות צו הכינוס, הוא פיגר בתשלומים ולא הגיש דוחות חודשיים. בנוסף התברר כי החייב פתח שתי חברות בשם אחר, בזמן שהחברה שלו שקעה בחובות כבדים. 


האם עולה חדש יוכרז כפושט רגל לאחר שהסתבך בחובות בגין חתימה על ערבויות?

עולה חדש מברית המועצות לשעבר חתם למספר אנשים שונים על ערבויות. חתימות אלו נעשו כאשר המבקש היה חדש בארץ ולא היה מעורה יתר על המידה בתנאי המשק הישראלי ובחיי המסחר המקומיים...


אי תשלום חוב מזונות - האם תתקבל בקשת פשיטת רגל?

האם בית המשפט יקבל בקשת פשיטת רגל למרות שהחייב צובר חובות חדשים בכך שאינו משלם מזונות?


חובות נוצרו בגין מעשים הגובלים בפלילים - לא תוכרז פשיטת רגל

הליכי פשיטת הרגל עומדים על שתי מטרות עיקריות – האחת, כינוס נכסיו של החייב וחלוקתם באופן יעיל, מהיר ושווה ביותר בין הנושים, השנייה, מתן הזדמנות של ממש לחייב לפתוח דף חדש ולהניח את החובות ומרדפי הנושים מאחוריו...


בקשת פשיטת רגל נדחתה - העדר תום לב ואדישות כלפי נושים

בית המשפט קבע כי יש לדחות את בקשת פשיטת הרגל וזאת בשל התנהגות אדישה של הנאשם כלפי הנושים והעדר תום לב בהסתבכותו הכלכלית...


תום לב לאחר צו הכינוס בניגוד להעדר תום לב בעת יצירת החובות

מבחן תום הלב בעת בחינת בקשה להכרזה על פשיטת רגל הינו מבחן בעל שני שלבים - בעת יצירת החובות ולאחר מתן צו הכינוס. מהי המשמעות לגבי חייב אשר בתחילה נהג בהעדר תום לב, ולאחר מכן שיפר דרכיו?


חייב מגיש בקשה לפשיטת רגל למרות יצירת חובות תוך כדי פתיחת עסקים

פתיחת עסק חדש עלולה לעלות כדי העדר תום לב תתקבל בהתאם לחוות דעת מטעמו של המנהל המיוחד, וזאת לאחר בדיקה ובחינה של מניעיו של החייב בפתיחת העסק (גיל, מצבת הנשייה, סוג החוב, סכום החוב, מטרתו של העסק וכדומה)...


חוב מזונות לא מעיד בהכרח על העדר תום לב - בית המשפט נותן צו כינוס לנכסי חייב

האם חוב מזונות מעיד על העדר תום לב מצידו של חייב? האם ינתן לחייב זה צו כינוס על ידי בית המשפט לאחר בקשת פשיטת רגל?


האם אי המצאת מסמכים לגבי חובות שנוצרו לפני שנים הינה העדר תום לב?

האם חייב אשר לא המציא מסמכים ואסמכתאות בדבר קריסתו הכלכלית פעל בהעדר תום לב? האם ניתן היה להציג את המסמכים כאשר מדובר בחובות שנוצרו בשלהי שנות ה-90?


1  2  לעמוד הבא    >>