www.what2do.co.il

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

דרגו את המאמר

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

דחיית בקשה למינוי כונס נכסים בגין ניסיון לעקוף זכות עיכבון


בית המשפט השלום בפתח תקווה דחה בקשה למינוי כונס נכסים וזאת משום שנקבע כי מינויו של הכונס מהווה למעשה ניסיון "לעקוף זכות עיכבון". המבקשים במקרה זה ביקשו למנות ככונס נכסים להשלמת רישום זכויות במקרקעין את עורך דינם, עו"ד י'. המבקש הינו קבלן אשר יזם פרויקטים לבנייה והטיפול בהם נעשה על ידי בא כוחו.

 

המשיבים היו בעלי הזכויות במקרקעין אשר עליהם הוקם אחד הפרויקטים והם חתמו בשם כל בעלי הזכויות במקום על הסכם מכר מול המבקש. בא כוחם של המשיבים, בהתאם למוסכם בין הצדדים, היה אמור לגבות שכר טרחתו ישירות מרוכשי הדירות.


סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, קובע כי עורך דין רשאי לעכב כספי לקוח תחת ידו וזאת על מנת להבטיח שכר טרחה ואו הוצאות. עם זאת, עורך הדין אינו רשאי לעכב כספים אשר ניתנו לו בתור נאמן וכל אימת שהוא נאמן עליהם שלא לטובת לקוחו בלבד (פרט למזונות אישה וקטינים). כמו כן, עורך דין רשאי לעכב נכסים ומסמכים של לקוח אשר באו לידיו עקב שירותו, וזאת כל אימת שהגיש תביעה לתשלום שכ"ט או הוצאות בתוך שלושה חודשים מהיום בו הלקוח דרש ממנו בכתב את שעוכב.
 

זכות העיכבון, אימתי?

 

הוראת סעיף 88 מקנה לעורך דין זכות לעכב מסמכים ונכסים של לקוח לשם הבטחת תשלום שכר טרחתו. זכות עיכבון זו קיימת עם התקיימותם של שני תנאים מצטברים – הנכסים או המסמכים הגיעו לידי עורך הדין בעקבות שירותו לאותו לקוח, עורך הדין הגיש את התביעה בתוך שלושה חודשים מהמועד בו התבקש להעביר את הכספיםהנכסיםהמסמכים ללקוח.
 

בעל"ע 18/85, עו"ד דוד מימון נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פד"י (2)517, 525, נקבע, כי זכות העיכבון כפופה לחובת תום הלב, הקבועה בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. דהיינו, במקרים בהם זכות העיכבון עומדת בסתירה של ממש למילוי חובת הנאמנות כלפי הלקוח, אזי זכותו של עורך הדין תיסוג מפני זכותו של הלקוח. עם זאת, על מנת שזכות העיכבון לא תתרוקן מתוכנה, הלכה פסוקה היא כי חובת הנאמנות תועדף על פניה במקרים קיצוניים וחריגים בלבד (בגין חוסר תום לב, למשל).

 

האפקטיביות כעיקרון עיקרי בזכות העיכבון


במקרה דנן, המבקשים טענו כי כל אימת שזכות העיכבון פוגעת בלקוח, עליה ליסוג ועורך הדין אינו יכול לעשות בה שימוש. מנגד, עורך הדין טען כי פרשנות זו עלולה לרוקן את זכות העיכבון מתוכנה ולהעמיד עורכי דין רבים בפני שוקת שבורה. בית המשפט הוסיף כי זכות העיכבון חייבת להיות זכות אפקטיבית ואין ספק שניתן להשיג מטרה זו על ידי "הטרדת מנוחתו של הלקוח ואף הסבת נזקים" בגין עיכוב נכסים ומסמכים.

 

"צמצום זכות העיכבון למסמכים שעיכובם אינו משפיע על ענייניו של הלקוח, יהפוך את זכות העיכבון לאמצעי חסר אפקטיביות לחלוטין, ולא נראה כי זו היתה כוונתו של המחוקק בהעניקו את זכות העיכבון", קבע השופט. מן הכלל אל הפרט, בית המשפט קבע כי הבקשה למנות את עורך דינם של המבקשים בתור כונס נכסים לשם השלמת רישום הזכויות מהווה אפוא ניסיון לעקוף את זכות העיכבון העומדת למשיב. בנסיבות אלו, קבע השופט, דין הבקשה להידחות.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.