www.what2do.co.il

חוות דעת הכונס הרשמי, מה משמעותה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוות דעת הכונס הרשמי, מה משמעותה?

כאשר אדם מגיע למצב שבו הוא לא יכול לשלם את חובותיו כלפי הנושים, או כאשר הנושים חוששים מפני הברחת נכסים על ידי החייב, קיימת אפשרות להגיש בקשה לפשיטת רגל. הליך פשיטת רגל משמש כמוצא אחרון עבור חייב אשר אינו עומד בתשלום החובות, ובסופו לקבל צו הפטר ולפתוח דף כלכלי חדש.

 

במסגרת הליך זה, מועברים כל נכסי החייב לידי כונס הנכסים הרשמי באמצעות צו כינוס שמוציא בית המשפט המחוזי. לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל, באמצעות מימוש נכסי החייב, מחלק הנאמן לנושים דיבידנד באופן יחסי לזכותם.

 

חקירת החייב על ידי הכונס הרשמי

 

לאחר שניתן צו כינוס ועד להכרעת בית המשפט האם להכריז על החייב כעל פושט רגל או לא, כונס הנכסים הרשמי הופך לכונס נכסי החייב. במהלך תקופה זו, הכונס מנהל חקירה מקיפה בדבר רכושו של החייב, הכנסות, הוצאות וחובות. בנוסף, הכונס מקיים אסיפות נושים, במטרה לגבש החלטה לגבי האפשרות לקבל הצעת הסדר או להגיע לפשרה, או להחליט האם ראוי להכריז על פשיטת רגל.

 

לאחר חקירת החייב ואסיפת הנושים, מגיש הכונס הרשמי לבית המשפט חוות דעת מפורטת בנוגע לממצאים שנחקרו על ידו. על סמך חוות דעתו, מכריע בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל או לדחות את הבקשה לפשיטת רגל.

 

סעיף 18ד(א) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי הכונס הרשמי יגיש לבית המשפט את חוות דעתו, שבה יפרט את ממצאי החקירה שניהל, ובכלל זה את הערכתו בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב, את הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגדו, אם היו כאלה, ואת החלטות הנושים באסיפות שלהם. בנוסף יחווה הכונס הרשמי את דעתו בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפיו.

 

הכונס הרשמי נדרש לנהל חקירה מקיפה בענייני החייב הכוללת את מצב הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו, נכסיו, נכסים שהיו ברשותו בעבר ונכסים שהיו ברשותו בשיתוף עם אחרים. לצורך קיום החקירה, רשאי הכונס לדרוש מידע או מסמך בדבר החייב מכל אדם או גוף שיש יסוד סביר להניח כי יש לו מידע או מסמך בנוגע אליו.

 

במסגרת החקירה על החייב לחתום על כתב ויתור סודיות לעניין מסירת מידע או מסמכים בענייניו כאילו החייב עצמו ביקש בהם. במקרה שהחייב אינו מתייצב לחקירה, רשאי בית המשפט להכריז עליו פושט רגל על פי בקשת הנושים, או לדחות את הבקשה שהוגשה ביוזמת החייב.

 

הכרעת בית המשפט לאחר קבלת ממצאי החקירה

 

חוות דעת המוגשת לבית המשפט מפרטת את כל ממצאי החקירה, לרבות: הערכת הכונס בדבר הנסיבות שגרמו לצבירת החובות, הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגדו, החלטות שהתקבלו במסגרת אסיפות נושים, חוות דעת בדבר יכולתו לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפיו.

 

סעיף 18ד(ב) קובע כי חוות הדעת של הכונס הרשמי תוגש לא יאוחר מ- 15 ימים לפני המועד שקבע בית המשפט לדיון בבקשת פשיטת הרגל. עותק מחוות דעתו יומצא לחייב, ללא תשלום, ולכל נושה שביקש לקבלה, בתמורה לתשלום אגרה שתיקבע על ידי בית המשפט.

 

לאחר קבלת חוות דעתו של הכונס ודיון בבקשת פשיטת רגל, יכול בית המשפט להכריז כי החייב הוא פושט רגל, או לדחות את הבקשה אם השתכנע כי הוגשה בחוסר תום לב, או אם החייב יכול לפרוע את חובותיו בכוחות עצמו, או אם אין בניהול הליך פשיטת הרגל כל תועלת לנושים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.