www.what2do.co.il

פיקוח על נאמן בפשיטת רגל, מהם אמצעי הפיקוח?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

פיקוח על נאמן בפשיטת רגל, מהם אמצעי הפיקוח?

לאחר הכרזת פשיטת רגל, על פי בקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי החייב או על ידי הנושים, ממנה בית המשפט המחוזי נאמן לצורך ניהול, מכירת וחלוקת נכסי החייב לטובת פירעון חובותיו. במסגרת תפקידו, הנאמן נדרש לפנות אל בית המשפט בבקשה למתן הוראות שונות למימוש הנכסים, כאשר הכונס הרשמי ובית המשפט מפקחים על עבודתו.

 

פקודת פשיטת הרגל מספקת מנגנוני פיקוח שונים על הנאמן, שיכולים להתבצע על ידי הנושים, כונס הנכסים ובית המשפט, כמו מתן ערובה או שיעבוד נכס של הנאמן כדי להבטיח את מילוי תפקידו, מינוי ועדת ביקורת ומסירת דוחות על אופן ביצוע מטלותיו. באמצעות מנגנוני הפיקוח ניתן למנוע ניצול של נכסי החייב בידי הנאמן לטובתו האישית. כלומר, כדי שהנאמן לא יכניס לכיסו כספים המיועדים לחלוקה בין הנושים.

 

מסירת ערובה לבית המשפט

 

כאמור, פקודת פשיטת הרגל קובעת מספר דרכים שבאמצעותן ניתן לפקח על עבודת הנאמן. לפני שבוצע המינוי, רשאי בית המשפט לדרוש מהנאמן למסור לידיו ערובה או לשעבד נכס כדי להבטיח את מילוי תפקידו באופן הולם.

 

סעיף 46 לפקודת פשיטת רגל קובע כי בית המשפט רשאי לדרוש שהנאמן ישעבד נכסים או ימסור ערובה להבטחת מילוי תפקידיו וחובותיו, ואף בית המשפט רשאי בכל עת לדרוש ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה לו, כולה או חלק ממנה.

 

הפקודה מאפשרת לשר המשפטים לקבוע תנאים לכשירות מינוי הנאמן, ומנגנוני הביקורת מתחלקים לביקורת על ידי הנושים ולביקורת על ידי כונס הרשמי. בכללים האמורים בפקודה ייקבעו תנאי הכשירות למינוי, תנאים אחרים שהנאמן חייב למלא לצורך מינויו ודרך החלוקה של התפקידים בין המועמדים הכשירים למינוי.

 

מינוי ועדת ביקורת וזימון אספות כלליות

 

הנושים רשאים בהחלטה באסיפת נושים ראשונה או באחת מהאספות הבאות, למנות ועדת ביקורת לשם פיקוח על ניהול נכסי החייב בידי הנאמן. כמו כן, הנאמן רשאי לזמן אספות כלליות של הנושים כדי לברר מהו רצונם, ואף הוא חייב לזמן אספות במועדים שיורו עליהם הנושים בהחלטתם.

 

כל נושה רשאי, בהסכמת יתר הנושים, לבקש בכל עת מהנאמן או מהכונס הרשמי לזמן אסיפה של הנושים, ולפי זה הנאמן או הכונס מחויבים לזמן אסיפה בתוך שבועיים, בתנאי שהנושה אשר יזם את האסיפה יפקיד אצל המזמן סכום שיספיק לשלם את ההוצאות של זימון האסיפה, כאשר הסכום יוחזר לו מתוך קופת הכינוס במקרה שהנושים או בית המשפט יורו כך.

 

דיווח לכונס הרשמי ולבית המשפט

 

סעיף 148א לפקודת פשיטת הרגל קובע כי לפחות פעם בשנה, הנאמן נדרש לדווח לבית המשפט על מהלך ניהול פשיטת הרגל. בית המשפט יקיים דיון בדו"ח שמסר הנאמן ויזמן אליו את החייב ואת הכונס הרשמי.

 

נוסף על כך, הנאמן נדרש לשלוח לכונס הרשמי דו"חות מאומתים בתצהיר על הכספים שהתקבלו כתוצאה ממימוש הנכסים ושולמו לו, ועליו לדווח באופן מלא ומפורט על ניהול הליך פשיטת הרגל. בכל עת רשאי הכונס לדרוש מהנאמן לעיין בפנקסים וחשבונות המנוהלים על ידו לצורך ביקורת. במקרה שהנאמן הוא הכונס הרשמי, ממלא בית המשפט את תפקיד הכונס הרשמי כמבקר על עבודתו של הנאמן.

 

במהלך ניהול הנכסים ובחלוקתם בין הנושים, הנאמן נדרש להשתמש בשיקול דעתו בכפוף להוראות פקודת פשיטת הרגל. במקרה שהחייב, הנושה או אדם אחר נפגע כתוצאה ממעשה או החלטה של הנאמן, ניתן לפנות לבית המשפט, ובית המשפט רשאי לאשר, לבטל או לשנות את המעשה או ההחלטה ולתת כל צו בעניין כפי שיראה צודק.

 

פיקוח על הנאמן באמצעות הכונס הרשמי

 

סעיף 151 לפקודה מסדיר את נושא פיקוח הכונס הרשמי, וקובע כי הכונס הרשמי יחווה את דעתו על התנהלות הנאמן, ובמקרה שהנאמן לא מילא את חובותיו נאמנה ולא קיים כנדרש את כל המוטל עליו, או אם הנושה הגיש לכונס הרשמי תלונה על התנהלות הנאמן, הכונס מחויב לחקור את המקרה ולנקוט בכל פעולה כפי שיראה למועיל.

 

הכונס הרשמי רשאי לדרוש מנאמן לענות על כל שאלה ביחס לכל פשיטת רגל שהנאמן עוסק בה, ואף רשאי לבקש מבית המשפט לחקור בשבועה את הנאמן או כל אדם אחר בעניין פשיטת רגל. הכונס הרשמי רשאי להורות על בדיקת הפנקסים והאסמכתאות של הנאמן במקום שבו הם נמצאים. על פי הפקודה, אסור לנאמן להפקיד כספים שקיבל במסגרת תפקידו בחשבונו הפרטי ועליו להפקיד כל כסף שקיבל בחשבון הבנק שנקבע על ידי שר האוצר. אם הנאמן יעכב את הפקדת הכספים, עליו לשאת בריבית, ואף לא תהיה לו עילת לתביעת שכר והכונס יהיה רשאי להעביר אותו מתפקידו ולמנות במקומו נאמן אחר.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.