www.what2do.co.il

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

נושה הטוען שחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חב לו כספים או רכוש, נדרש להגיש תביעת חוב לאחר מתן צו כינוס נכסים. התביעה תוגש אל כונס נכסים הרשמי אשר קולט את תביעות החוב ומעבירה לבעלי התפקיד שמונו על ידי בית המשפט בתיקים השונים, שהם הנאמן או המנהל המיוחד.

 

יש להגיש את התביעה תוך ששה חודשים מיום מתן צו כינוס לנכסי החייב. נושה שלא יגיש תביעת חוב, לא יהיה זכאי לקבל כל דיבידנד מנכסי החייב, והחוב יימחק במלואו עם מתן ההפטר, פרט לחוב שלא חל עליו הפטר. ניתן להאריך את התקופה ולהגיש תביעת חוב באיחור, לפרק זמן שיקבע על פי החלטת כונס הרשמי בתפקידו כנאמן על נכסי החייב, או הנאמן, אם שוכנעו כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע.

 

איך מגישים תביעת חוב?

 

את תביעת החוב יש להגיש על גבי טופס 21, ולצרף אליה תצהיר של הנושה ואסמכתאות לביסוס החוב. בנוסף ניתן לתבוע ריבית והפרשי הצמדה מהמועד שבו החוב אמור היה להיפרע ועד למועד מתן צו כינוס הנכסים. ניתן להגיש את התביעה באינטרנט בצורה מקוונת, באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי. לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמתי ומלא. הפרת חובת תום לב על ידי החייב או גורם שלישי, כולל נושה או אדם שמתחזה להיות נושה, מהווה עבירה פלילית שדינה עונש מאסר.

 

חוב שנוצר לאחר מתן צו כינוס

 

כאשר מדובר בחוב הנובע מאי תשלום דמי שכירות או תשלומים עתידיים אחרים שהיה על החייב לשלם גם לפני מתן צו כינוס וגם בתקופה שלאחריה, קיימת אפשרות להגיש תביעת חוב רק לגבי החלק שמגיע לנושה עד למועד מתן צו הכינוס בלבד. כלומר, החוב שנוצר לאחר מתן צו כינוס אינו חוב שניתן לתבוע במסגרת הליכי פשיטת רגל.

 

הכרה בתביעת חוב

 

הנאמן או המנהל המיוחד בוחנים את תביעת החוב ויכולים לאשר את התביעה במלואה או באופן חלקי. או להחליט לדחות אותה ואף לדרוש ראיות נוספות להוכחת תביעת החוב. את ההחלטה המנומקת יש למסור לנושה תוך 90 ימים מיום שהתביעה הוגשה. כונס הנכסים הרשמי רשאי להאריך את המועד למתן החלטתו של בעל התפקיד. במקרה שתביעת החוב התקבלה הנושים בעלי החובות המוכרים יקבלו דיבידנד לפי ערך החוב שבו הכירו בעלי התפקידים, וישולמו לנושים, בשיעור שווה לפי סכומים ובלי כל העדפה.

 

בעלי התפקיד ימסרו את הערכתם על תביעת חוב שהוגשה על סכום לא קצוב, והם רשאים לקזז חובות שיש לנושה כלפי החייב מול תביעות החוב. חשוב לציין כי מיום מתן צו כינוס, מפסיקים החובות לצבור הפרשי הצמדה וריבית, יחד עם זאת הנאמן או המנהל המיוחד רשאים לקבוע כי יחולו הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל.

 

ערעור על החלטת תביעת החוב

 

הנושה רשאי לערער לבית המשפט המטפל בפשיטת הרגל על החלטת בעל התפקיד בעניין תביעת החוב שהגיש, תוך 45 ימים מיום מסירת ההחלטה לנושה. ניתן להגיש ערעור על דחיית בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב תוך 15 ימים מיום שנמסרה ההחלטה לנושה. בית המשפט רשאי לדחות את הערעור או לשנות את החלטת הנאמן או לתת החלטה אחרת במקומה. בתום הדיון יחזיר בית המשפט את תביעת החוב לנאמן, במקרה שהחליט לדחותה לחלוטין.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.