www.what2do.co.il

בקשה לפי סעיף 19 א` בפשיטת רגל, מהי המשמעות?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בקשה לפי סעיף 19 א` בפשיטת רגל, מהי המשמעות?

סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל קובע כי חייב שצבר חובות בסך של מעל 34,614 שקלים, רשאי לפנות לבית המשפט בכל עת, ולהגיש בקשה לאישור הצעת פשרה או הסדר עם הנושים, גם אם לא הוגשה בקשת פשיטת רגל, וגם אם הוגשה, כל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.

 

על פי סעיף זה, החייב יכול להגיע להסדר פשרה עם הנושים בטרם החל הליך פשיטת רגל או אם ההליך החל, בתנאי שטרם הוציא בית המשפט צו כינוס לנכסיו. משמעות הסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט היא שהחייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו לכלל הנושים, בדומה לתוצאה של צו הפטר.

 

ביצוע הסדר פשרה פוטר את החייב מכל חוב בר תביעה, מלבד חובות שההפטר לא חל עליהם במסגרת הליך פשיטת רגל, כולל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב בגין מזונות. כמו כן, מבחינה משפטית, החייב לא עבר הליך פשיטת רגל ולכן לא יחולו עליו הגבלות על תחומי עיסוק מתוקף ההליך, כמו שלילת חברות בלשכת עורכי הדין, פסילת רישיון לעסוק בתיווך מקרקעין, מחיקת חייב מפנקס הקבלנים וכדומה.

 

שיעור מינימלי של 30% מכל החובות

 

בשלב ראשון, על החייב להגיש בקשה לפשרה או הסדר לבית המשפט, בצירוף תצהיר על כך שהוא אינו יכול לשלם את כל חובותיו. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט המחוזי שאליו הוגשה בקשת פשיטת הרגל אם הוגשה בקשה זו, או לבית המשפט המחוזי במחוז המגורים של החייב או מקום עסקו העיקרי או נכסיו.

 

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס הצעת פשרה בהליכי פשיטת רגל, ויש לפרט מהו שיעור החובות שישולמו במסגרת הפשרה. כדי שבית המשפט יאשר את הצעת הפשרה, החייב נדרש להציע כי ישולמו מלוא החובות לנושים בדין קדימה ולפחות 30% מכל חוב לנושים הרגילים, כולל הפרשי הצמדה עד ליום הגשת הבקשה. בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה אם השתכנע כי יש יסוד סביר להניח שישולמו לפיה לפחות 30% מכל חוב לא מובטח שאילו ניתן צו כינוס ביום הגשת הבקשה היה בר תביעה ואף בית המשפט רשאי להתנות את האישור להצעה במתן ערובות לביצועה.

 

לפיכך, השיעור המינימלי של תשלום 30% מכל חוב צריך להיות נטו, לאחר שישולמו הוצאות ההליך כולל שכרם של בעלי התפקידים, כמו הנאמן. בנוסף החייב נדרש לצרף דוחות על חובות ונכסים, המתייחסים למועד הגשת הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת המס האחרונה וזו שקדמה לה.

 

על החייב לציין את שמות הנושים וכתובתם, שם עורך דינם של הנושים, סכום החוב ביום היווצרו, מועד היווצרות החוב, כיצד נוצר החוב, האם קיים שעבוד לתשלום החוב, ומהי סיבת הגרעון. החייב יכול להציע מועמד מטעמו למינוי כנאמן, אשר יתווך בין הצדדים ויסייע להגשת תביעות חוב ומימוש ההצעה, אולם כדי שתישקל מועמדותו, עליו להיות במאגר המנהלים המיוחדים של הכונס הרשמי.

 

בשלב הבא, הכונס הרשמי נדרש להביע את עמדתו בעניין. על הכונס לבחון האם ההצעה עומדת בתנאים הקבועים בחוק. כלומר, אם סך החובות עולה על 34,615 שקלים ולא הוגשה בקשת פשיטת רגל, או שהוגשה בקשת פשיטת רגל, אך טרם ניתן צו כינוס כנסים. במקרה שההצעה לא עומדת בתנאים, הכונס יגיש התנגדות, ואם היא עומדת בתנאים, הוא יגיש את תגובתו ויציע שלושה מועמדים לתפקיד הנאמן, מתוך מאגר המנהלים המיוחדים של הכונס הרשמי.

 

אישור הצעה על ידי בית המשפט

 

בית המשפט רשאי לדחות או לאשר את ההצעה. כאמור ההצעה תאושר רק אם ישולמו לפחות 30% מהחובות של הנושים הרגילים, לאחר ששולמו מלוא החובות לנושים בדין קדימה. כמו כן בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה בכפוף למתן ערובות. אם החליט בית המשפט לאשר את ההצעה, הוא יורה על מינוי נאמן, וכן יורה לנושים להגיש לנאמן תביעות חוב בתוך 90 ימים מיום האישור.

 

בית המשפט רשאי להורות לחייב להפקיד סכום מסוים בקופת הנאמן אשר ישמש כמקדמה לתשלום החובות ולהבטחת הוצאות ההליך. וכן יורה לכונס הרשמי לפרסם הודעה על הגשת הבקשה באתר הכונס. מרגע שניתן אישור להצעת פשרה או הסדר עם הנושים יורה בית המשפט על עיכוב הליכים, כך שהנושים לא יוכלו לפעול לגביית החוב באופן עצמאי, באמצעות הליכי הוצאה לפועל או לפתוח בהליכים משפטיים נגד החייב. על החייב יוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ ובית המשפט ייקבע מועד לדיון, אשר יתקיים בתוך 160 ימים ממתן ההחלטה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.