www.what2do.co.il

עיקול משכורת בפשיטת רגל, כיצד ניתן לבטל עיקול?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיקול משכורת בפשיטת רגל, כיצד ניתן לבטל עיקול?

חייב שמצוי בהליך פשיטת רגל, מוגן מפני עיקולים בלשכת ההוצאה לפועל וכל הליכי הגביה שננקטו נגדו מעוכבים. מרגע מתן צו כינוס, נכנס כונס הנכסים לנעלי החייב ומנהל את נכסיו למטרת תשלום החובות, כך שהנושים אינם יכולים לנקוט נגד החייב בהליכים, וכל ההליכים מוקפאים, כולל צווי עיקול.


כאשר ניתן צו כינוס נכסים במסגרת הליך פשיטת רגל, נדרש החייב לשאת בתשלום חודשי לטובת פירעון חובותיו. צו התשלומים נקבע על ידי בית המשפט בהתאם להכנסות החייב ומשפחתו ופוטנציאל השתכרותו.


עם זאת, לא ניתן לזקוף את כל המשכורת לטובת התשלום החודשי, ויש להשאיר בידי החייב סכום הקבוע בחוק הגנת השכר, אשר נחוץ לחייב ובני משפחתו להמשיך לקיים אורח חיים תקין, כדי שיוכלו לנהל את חייהם בכבוד, בהתאם לצרכים וההעדפות אישיות.


חישוב שיעור הסכום המוגן מעיקול


במסגרת הליך פשיטת רגל, לא ניתן לפגוע במלוא שכרו של החייב, ועל פי הוראות חוק הגנת השכר יש להשאיר בידיו סכום מסוים. שיעור הסכום המוגן מעיקול תלוי ומותנה במצבו המשפחתי של החייב, בדומה לאופן שבו מחושבת גמלת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי.


ככל שמשפחתו של החייב מורחבת, כך גדל הסכום הפטור מעיקול. לפיכך, כאשר לחייב אין בן או בת זוג ואין לו ילדים התלויים בו, הסכום הפטור נמוך עד כדי מחצית לעומת בני זוג עם שני ילדים ויותר. גם כאשר החייב לא עובד, והכנסותיו אינן מגיעות מעבודה, לא ניתן לעקל את מלוא הסכומים שהוא מקבל, כמו דמי אבטלה, קצבת נכות או כל הכנסה אחרת, אלא חובה להשאיר בידיו את הסכומים שלא יעוקלו.


הקצבת סכומים למחיית החייב והתלויים בו


על פי הוראות סעיף 111 לפקודת פשיטת הרגל, רשאי בית המשפט לקבוע, לבקשת הנאמן, כי על החייב לשלם לנאמן תשלומים עתיים, במועדים ובתנאים שיקבע, וכן בית המשפט רשאי להקציב לחייב סכומים למחייתו ולמחיית התלויים בו, מתוך משכורת, השכר או כל הכנסה אחרת שהוא זכאי לה, ובתנאי שהסכומים שייוותרו בידי החייב לא יפחתו מהסכום הפטור מעיקול ומתפיסה לפי חוק הגנת השכר.


סכום ההוצאות שנכלל בחישוב התשלום החודשי יביא בחשבון, בין היתר, גם את תרומתו של בן או בת הזוג של החייב בנטל תשלום הוצאות המחיה המשפחתיות. החייב נדרש למצות את מלוא כושר השתכרותו לצורך שיקומו הכלכלי וכדי לפרוע את חובותיו. במקרה שהחייב זכאי לקצבה או גמלה כלשהי מביטוח לאומי, לא ניתן לפגוע בגמלה לצורך קביעת תשלומים חודשיים.


במצב שבו החייב זכאי למשכורת חודשית, לשכר עבודה או לכל הכנסה אחרת, והוא לא עומד בצו התשלומים, רשאי בית המשפט להורות למי שמשלם לחייב להעביר את הכנסת החייב ישירות לבעל התפקידים, שהם: המנהל המיוחד, הנאמן או הכונס הרשמי.


ביטול עיקול על משכורת של חייב


סעיף 91 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי כאשר נושה פתח בהליכי הוצאה לפועל לגבי נכסים של חייב, כולל עיקול חוב המגיע לחייב, הוא לא יוכל ליהנות מההוצאה לפועל לעומת הנאמן, אלא אם הוא השלים את הליך העיקול לפני מתן צו הכינוס ולפני שנודע לו כי הוגשה בקשת פשיטת רגל או אם החייב עשה מעשה פשיטת רגל.


לפיכך, כאשר הוטל עיקול על המשכורת בעקבות בקשה של נושה והחוב נוצר לפני מועד צו הכינוס ניתן לבטל את העיקול. ואולם ישנם שני מצבים שונים לביטול עיקול על משכורת: האחד, כאשר החוב כלול בבקשה לפשיטת רגל שהוגשה ביוזמת החייב, יש להגיש בקשה לביטול העיקול על השכר ובאמצעות ההחלטה שתינתן ניתן לבטל צו העיקול. והשני, כאשר החוב לא כלול בבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל, יש לבקש בשלב ראשון לצרף את החוב האמור להליך פשיטת הרגל ורק לאחר מכן ניתן לבקש לבטל את העיקול אשר הוטל במסגרתו.


ביטול עיקול על חשבון בנק


לאחר שניתן צו כינוס, החייב רשאי להמשיך לנהל חשבון בנק, תחת הגבלות מסוימות, כמו אי קבלת אשראי, אי יכולת להשתמש בשיקים ובכרטיסי אשראי. כמו כן, החייב רשאי לנהל חשבון בנק ביתרת זכות בלבד ואסור שהחשבון ייכנס למינוס. במסגרת הליך פשיטת רגל החייב יכול להפקיד משכורת לחשבון הבנק, ולשלם דרכו את ההוצאות שלו, אולם הוא הופך ללקוח מוגבל, וכדי לבצע כל פעולה בחשבון עליו לקבל אישור מבעלי התפקידים.


כאשר הוטל עיקול של חשבון הבנק של החייב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל עקב חוב שלא נפרע, לא ניתן לעשות שימוש בכרטיסי אשראי, בשיקים, או להוציא כסף מהחשבון. לכן אם קיים עיקול על חשבון הבנק בזמן פשיטת רגל, יש להגיש לבית המשפט שדן בהליך בקשה מנומקת לביטול העיקול. לאחר הסרת העיקול, החייב רשאי להמשיך להשתמש בחשבון, תחת המגבלות המוטלות עליו במסגרת הליך פשיטת הרגל.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.