www.what2do.co.il

מהן זכויות נושה בפשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 6 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהן זכויות נושה בפשיטת רגל?

נושה בפשיטת רגל הוא כל מי שחייבים לו כסף או רכוש. נושה יכול להיות אדם פרטי, חברה, או גוף פיננסי כמו בנק, ספק המספק מוצרים לבית עסק, בעל נכס המשכיר אותו ועוד. הליך פשיטת הרגל מאפשר לנושה לגבות את החובות המגיעים לו או חלק מהם באמצעות מימוש נכסי החייב וצו תשלומים חודשיים.

 

הליכי פשיטת רגל נועדו להתמודד עם מצב שבו החייב נקלע לקשיים כלכליים ואינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות ולשלם לנושים. ההליך מנסה לאזן בין זכויות הנושה לבין זכויות החייב, כך שבסופו, הנושה יקבל את הדיבידנד המגיע לו והחייב יוכל לפתוח דף כלכלי חדש בחייו באמצעות קבלת צו הפטר

 

מי יכול להגיש בקשת פשיטת רגל?

 

נושה הוא אדם או תאגיד המחזיק בזכות קניינית או כספית כלפי החייב. לדוגמה: בעל הדירה יכול להיחשב כנושה לגבי חוב השכירות העתידי, הבנק הוא נושה של לקוח שנטל ממנו הלוואה, הנושה יכול להיות גם קטין הזכאי למזונות מהוריו על פי פסק דין מזונות, ואף כל אדם אשר החייב לא עמד בחובותיו כלפיו מכוח פסק דין חלוט.

 

ישנן מספר דרכים שבמסגרתן הנושה יכול להביא לפירעון החוב כלפיו. בשלב ראשון, רשאי הנושה לפתוח תיק בהוצאה לפועל נגד החייב לצורך גביית החוב. אם החוב לא נגבה באמצעות הליכי ההוצאה, יכול הנושה להגיש התראת פשיטת רגל נגד החייב ובהמשך לכך להגיש תביעת חוב.

 

סייג לזכויות של נושה בפשיטת רגל

 

סעיף 91 לפקודת פשיטת הרגל, קובע כי נושה שפתח בהליכי הוצאה לפועל לגבי נכסי החייב, לרבות עיקול חוב המגיע לחייב, אינו יוכל ליהנות מהליכי הוצאה לפועל לעומת הנאמן, אלא אם השלים את ההליך לפני מתן צו הכינוס, ולפני שנודע לו כי הוגשה בקשת פשיטת רגל או כי החייב עשה מעשה פשיטת רגל.

 

כמו כן, תביעות לדמי נזק בלתי קצובים שאינן נובעות מחוזה או מהבטחה כלפי הנושה, ודרישת מזונות המגיעים על פי פסק דין וזמן פירעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, לא ניתן לתבוע במסגרת הליך פשיטת רגל. ואף אדם שידע על מעשה שאפשר היה להשתמש בו להגשת בקשת פשיטת רגל נגד החייב ביום שהוגשה הבקשה שעל פיה הוכרז פושט רגל, לא יוכל לתבוע מכוח צו הכינוס כל חוב שחל על החייב לאחר היום שבו נודע לו המעשה.

 

בקשת פשיטת רגל על ידי נושה

 

נושה שעומד בתנאים הקבועים בפקודת פשיטת הרגל, רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל נגד מי שחייב לו כספים או רכוש. התנאים לפתיחת ההליך הם: גודל החוב, כך החוב גבוה מסך של 86,532 שקלים, החוב הוא סכום קצוב בכסף, אירע מעשה פשיטת רגל בתוך שלושה החודשים שקדמו להגשת הבקשה, והבקשה מסתמכת על מעשה פשיטת הרגל הזה ואף קיים קשר של החייב לישראל, כלומר הוא גר בישראל או היה לו בית בארץ בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

 

לאחר קבלת אישור מהכונס הרשמי, הנושה רשאי להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי, ולאחר מכן יתקיים דיון בבקשה למתן צו כינוס נכסים. במסגרת הליכי פשיטת הרגל, נערכת אסיפת נושים שבמסגרתה הנושים יכולים להגיע להסדר עם החייב בכפוף לאישור בית המשפט, כדי להסדיר את החובות.

 

הרווח העיקרי של הנושה מהליך זה, הוא היכולת להגיע להסדר יחסי בעניין חובו והאפשרות למנוע מהחייב להתחמק מתשלום באמצעות הברחת נכסיו או הנהלות חסרת תום לב. מאחר שהליכי פשיטת הרגל דורשים מהחייב להתנהל בתום לב מוגבר והפרת חובה זו עלולה להביא לסיום ההליך וחזרה להוצאה לפועל.

 

סדר עדיפויות בין הנושים

 

במסגרת הליכי פשיטת הרגל, הנושה אינו פועל לבדו אל מול החייב והתנהלותו לצורך גביית החובות נעשית כמכלול, תוך איזון בין האינטרסים של הנושים השונים. כך לדוגמה, קיים סדר עדיפות מבחינת הנושים, כאשר חובות מסוימים יכולים ליהנות מדין קדימה על פני חובות אחרים.

 

נושה מובטח הוא נושה שיש בידיו ערובה לחוב שמגיע לו מהחייב, כמו שעבוד של נכס של החייב, והוא נהנה מכך שצו כינוס ועיכוב הליכים לפני צו כינוס לא חלים על הערובה שבידו והוא רשאי לממש אותה כדי לפרוע את החוב בכפוף לאישור בית המשפט המחוזי.

 

נושה בדין קדימה הוא נושה אשר החוב שלו נמצא בעדיפות בהליך אחרי נושה מובטח ורק לאחר שהחוב שלו ייפרע, ניתן יהיה לפרוע את החוב לדרגות הנמוכות יותר. נושה בדין קדימה יכול להיות עובד שלא שולם לו שכר עבודה או אישה שמגיע לה דמי מזונות.

 

נושה רגיל הוא נושה שאינו נושה מובטח או נושה בדין קדימה והוא יכול לקבל תשלום רק לאחר שהנושים האחרים יקבלו את חלקם. כמו כן, הנושה לא ייפרע במסגרת הליכי פשיטת רגל עבור כל החוב, אלא כל אחד מהנושים יקבל את חלקו באופן יחסי.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.