www.what2do.co.il

מהם אמצעי הפיקוח על חייב בפשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהם אמצעי הפיקוח על חייב בפשיטת רגל?

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל נדרש לשתף פעולה עם כונס הנכסים, הנאמן, המנהל המיוחד והנושים, ועליו להישמע לכל הוראות בית המשפט. במהלך כל הליך מוטלת על החייב חובה למסור מידע מלא על נכסיו, הוצאותיו והכנסותיו, ועליו לפעול על פי דרישות הגורמים המוסמכים. הפרת חובתו של החייב מהווה עבירה פלילית שדינה עונש מאסר.

 

חובת גילוי נכסים ומימושם

 

סימן ה' לפקודת פשיטת הרגל עוסק באמצעי פיקוח על החייב המצוי בהליכי פשיטת רגל ועל נכסיו. סעיף 56 לפקודת קובע את חובת החייב בגילוי נכסים ובמימושם, ולפיו לאחר מתן צו כינוס, החייב נדרש להתייצב באסיפת הנושים הראשונה, אלא אם נבצר הדבר ממנו מחמת מצבו הבריאותי או סיבה מוצדקת אחרת, ולעליו להעמיד את עצמו לחקירה ולמסור ידיעות על פי דרישת האסיפה.

 

כמו כן, על פי דרישה סבירה של הכונס הרשמי, המנהל המיוחד או הנאמן, או לפי שנקבע בתקנות, או לפי צו בית המשפט, החייב נדרש למסור מידע מפורט על נכסיו, רשימת הנושים ושיעור חובותיו כלפיהם ורשימת האנשים או הגופים החייבים לו כספים. אי שיתוף פעולה עלול להיחשב כניצול לרעה בניגוד לחובת תום הלב שמוטלת על החייב ואף להביא לביטול ההליך.

 

כחלק מאמצעי פיקוח, החייב נדרש להתייצב לחקירה בנוגע לנכסים והנושים שלו. עליו להיות נוכח באסיפות אחרות של נושים, לעמוד לרשותו של הכונס, המנהל המיוחד או הנאמן בזמנים שיידרש לכך, לחתום על ייפויי כוח ומסמכים אחרים ולעשות כל דבר בעניין נכסיו ובעניין חלוקתם בין הנושים. לאחר הכרזת פשיטת רגל, נדרש החייב לעזור ככל שביכולתו למימוש נכסיו וחלוקתם.

 

פיקוח על חייב שמנסה להשתמט מחובותיו

 

סעיף 57 לפקודה מונה את הנסיבות למעצרו של חייב, וקובע כי בית המשפט רשאי להורות על מעצרו של חייב, תפיסת פנקסים, ניירות, כסף ונכסים המצויים ברשותו, וכן להחזיק את החייב וכל התפוס בשמירה בטוחה כפי שנקבע עד למתן הוראה אחרת של בית המשפט במקרים הבאים:

 

לאחר שניתנה התראת פשיטת רגל, או לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל בידי החייב או הנושים, ובית המשפט ראה שיש יסוד סביר להניח שהחייב נמלט מהארץ, או עומד להימלט, כדי להשתמט מתשלום חובותיו שבגינם ניתנה התראת פשיטת הרגל, או להשתמט מקבלת הבקשה שתומצא לו או מהתייצבות לדיון בה או מחקירת עסקיו או כדי להשתמט מהליכים בפשיטת רגל או להשהות אותם או להכביד עליהם בדרך אחרת. עם זאת למעצר לא יהיה תוקף על סמך התראת פשיטת רגל, אלא אם הומצאה לחייב לפני המעצר או בעת ביצועו.

 

צו עיכוב יציאה מהארץ

 

לאחר מתן צו כינוס לנכסי החייב, רשאי בית המשפט להורות על עיכוב יציאתו מהארץ. במקרה שהוציא בית המשפט צו עיכוב יציאה, הוא יישאר בתוקף עד לסיום הליכי פשיטת הרגל, אלא אם בית המשפט ביטל את צו עיכוב היציאה קודם לכן. נוסף על כך, בית המשפט רשאי, בהתאם לבקשת הכונס או הנאמן, להורות שכל דבר דואר הממוען אל החייב במקום מסוים יופנה או יימסר אל בעלי התפקידים לתקופה של עד שלושה חדשים.

 

צו הבאה לחייב שלא התייצב לחקירה

 

בית המשפט רשאי להוציא צו הבאה, לפי בקשת הכונס או הנאמן, המורה לחייב אשר לא הופיע לחקירה בפני הכונס, לאחר שנדרש לעשות להתייצב בפניו, וכן, להוציא צו המחייב את החייב, או כל אדם שיש יסוד סביר להניח כי ברשותו מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב, ונדרש למסרם אך לא עשה כן, למסור את המסמכים לכונס או לבית המשפט, או להתייצב בפני הכונס או בפני בית המשפט. במקרה שחייב שניתן לגביו, צו אך לא התייצב בפני הכונס או בית המשפט, כפי שנקבע בצו, או לא מילא אחר כל הוראה אחרת, ניתן להורות כי ייעצר ויובא לבית המשפט לחקירה.

 

גילוי מידע שעשוי לסייע בחקירה

 

בית המשפט רשאי לחקור בשבועה, בעל פה או בכתב, כל אדם שהובא לפניו מידע בדבר החייב, עסקיו ונכסיו. לאחר שהודה אותו אדם בחקירת בית המשפט שיש לו חוב כלפי החייב, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס או הנאמן, להורות שישלם את מלוא חוב. אם הודה אדם בחקירה שהוא מחזיק נכס של החייב, רשאי בית המשפט, להורות שימסור לבעלי התפקידים את הנכס או חלק ממנו, בזמן ובאופן ובתנאים שבית המשפט ראה לנכון.

 

המנהל המיוחד רשאי לפנות לבית המשפט כדי שייתן צו המורה לבנק או לרשויות המס למסור לו מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב, כולל, מידע על נכסים וחשבונות בנק, הוצאות, הכנסות וחובות החייב. במקרים מיוחדים רשאי המנהל המיוחד לקבל מרשות המס או הבנק מידע על בן זוגו של החייב. במקרה שרשות המס או הבנק סירבו למסור את המידע המבוקש, יכול החייב לפנות אל בית המשפט בבקשה להורות על גילוי המידע או המסמך.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.