www.what2do.co.il

גילוי מידע בפשיטת רגל, לכונס הרשמי, לבית המשפט, לחייב ולנושים

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

גילוי מידע בפשיטת רגל, לכונס הרשמי, לבית המשפט, לחייב ולנושים

הכונס הרשמי אשר חוקר את החייב, במסגרת הליך פשיטת רגל, רשאי לפנות אל בית המשפט ולקבל צו לקבלת מסמכים או מידע מרשות המס או מהבנקים, זאת כדי לגבש חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב. חוות הדעת תוגש לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל שיתקיים בהתאם לבקשת הנושה או לפי בקשת החייב.

 

על פי סעיף 60א לפקודת פשיטת הרגל, לאחר שניתן צו כינוס, במסגרת חקירת חייב בהליך פשיטת רגל, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, להוציא צו לגילוי מידע מרשות המס, מתאגיד בנקאי וכן לקבל מידע או מסמכים נוספים בדבר נכסי החייב או סכום ההכנסה של בן זוגו. מטרת הצו היא לסייע לכונס לבצע את חקירה מקיפה בענייניו הכלכליים של החייב, וכדי להגיע לידי החלטה האם לדחות או לקבל את בקשת פשיטת הרגל.

 

לשם קיום החקירה, רשאי הכונס הרשמי לדרוש לחשוף בפניו כל מידע או מסמך הנוגעים להכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו ונכסיו של החייב, מהחייב עצמו ומכל אדם או גוף אחר שסביר כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו. על החייב מוטלת חובה לשתף פעולה בחקירה, כחלק מהתנהלות תקינה בהליך פשיטת רגל ומחובת תום הלב המוטלת עליו. אי מילוי אחר הוראות בית המשפט עלול לגרור מעצר, צו הבאה על ידי המשטרה לחקירה, קנס ואפילו עונש מאסר.

 

צו לגילוי מידע על נכסים וחשבונות בנק

 

בית המשפט רשאי להוציא צו לגילוי מידע על נכסים וחשבונות בנק של החייב, כולל נכסים משותפים, ומידע על הוצאות, הכנסות וחובות החייב. ואף בנסיבות מיוחדות, רשאי הכונס הרשמי או המנהל המיוחד לקבל מרשות המס או הבנק מידע על בן או בת זוגו של החייב, בעבר או בהווה. המסמכים שבית המשפט הורה על מסירתם יימסרו למנהל המיוחד ולבית המשפט בלבד, ובהסכמת רשות המס או הבנק, הם יכולים להימסר גם לנושים ולחייב.

 

בית המשפט רשאי לדרוש לגלות מידע או מסמכים נוספים בדבר נכסי החייב או סכום ההכנסה של בן זוגו וכל פרט אחר בדו"ח שהגיש בן זוגו לגבי התקופה שבה היה נשוי לחייב וחי עמו, פרט למידע או למסמך מסוים, שבית המשפט קבע, לבקשתה של רשות מס, שמסירתו או גילויו עלולים לחשוף את מקורות המידע של רשות המס או את דרכי איסופו, או לפגוע בחקירה שמנהלת רשות המס.

 

קיום דיון בדלתיים סגורות

 

בית המשפט רשאי לקיים את הדיון בדלתיים סגורות, ובמקרים מיוחדים, לקיים את הדיון גם ללא נוכחות הכונס הרשמי, וכן לקבוע כי המידע יימסר בדרכים ובאופן שימנעו את חשיפת מקורותיו, לרבות בדרך של מסירת חלק ממסמך או מסירת תכנו.

 

במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, רשאי בית המשפט להורות על גילוים לחייב של מידע או מסמכים שנמסרו לכונס הרשמי, גם לאחר שהסתיימה חקירתו, אף ללא הסכמת רשות המס או הבנק, ובלבד שניתנה להם הזדמנות לטעון את טענותיהם.

 

לעניין רשות מס, במקרה שבית המשפט סבר שלא יהיה בכך כדי לחשוף את מקורות המידע שלה או את דרכי איסופו, או לפגוע בחקירה של רשות המס, רשאי בית המשפט לקיים את הדיון בדלתיים סגורות, ומטעמים שיירשמו, גם ללא נוכחות החייב, וכן לקבוע הוראות לעניין מסירת המידע, באופן שימנע את חשיפת מקורותיו, לרבות בדרך של מסירת חלק ממסמך או מסירת תכנו.

 

גילוי מידע לפי בקשת חייב

 

תקנה 111ג לתקנות פשיטת הרגל קובעת כי החייב רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה כי יורה על גילוי מידע או מסמך שקיבל הכונס הרשמי מרשות מס או מתאגיד בנקאי לצורך חקירתו. את הבקשה נדרש החייב להגיש עד 60 ימים מיום הגשת חוות דעתו של הכונס הרשמי לבית המשפט.

 

במסגרת הבקשה נדרש החייב לפרט מהו המידע או המסמך שהוא מבקש לגלות לו, תוך ציון המטרה שלשמה הוא זקוק לכך. לפני שבית המשפט יקבל את ההחלטה בעניין זה, הוא יזמן לדיון את רשות המס והכונס הרשמי כדי לשמוע את עמדתם בבקשת החייב. בתום הדיון רשאי בית המשפט לקבוע, כי דיון בשאלת גילוים של מידע או מסמך לפי תקנה זו יתקיים, כולו או חלקו, בהעדר החייב, לפי הוראות סעיף 60א לפקודה. בכל מקרה, על החלטת בית המשפט בעניין גילוי מידע רשאי החייב להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.