www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הליכי פשיטת רגל

גרושתו של חייב הגישה בקשה לקצבת מזונות

גרושתו של חייב התנגדה למכירת הבית המשותף לצורך מימוש הכנסים, בטענה כי החייב לא עמד בתשלומי המזונות חרף התחייבותו במסגרת הסכם גירושין. 


האם יש לאשר בקשה של אסיר לפשיטת רגל?

אסיר שהורשע בפלילים בגין עבירות מס, פנה אל בית המשפט והגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל. בית המשפט נדרש להכריע האם החייב יוכל לנהל את הליך פשיטת הרגל בעת היותו נתון במאסר.  


האם יש להגדיל את גובה דמי מזונות של חייב בפשיטת רגל?

גרושתו של חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל הגישה בפני בית המשפט בקשה להגדלת קצבת מזונות עבור תשעת ילדיהם, למרות ששלושה מהם בקרוב כבר לא יהיו קטינים.  


אישור להצעת הסדר חוב ללא רוב נדרש מבחינת ערך הנשייה

חייבת בהליכי פשיטת רגל הגישה בקשה להסדר חוב עם הנושים, טרם הכרזתה כפושטת רגל, אולם נושה אחד התנגד להצעה, בטענה כי היא בעלת דירה אותה העניקה שלא כדין.  


סילוק תביעת חוב של אשת החייב בשל תוספת להסדר הנושים

חברות האשראי הגישו תביעת חוב נגד אשתו של החייב בפשיטת רגל, אולם היא ביקשה לסלק את התביעה בטענה כי במסגרת הסדר הנושים היא ויתרה על זכויותיה תמורת מחיקת ההליך נגדה.  


האם העברת כספים לנושים לפני צו כינוס מהווה העדפה פסולה?

הנאמן ביקש להורות לנושים להשיב לידיו את הכספים שהתקבלו ממכירת המניות של החייב בטענה כי היא מהווה העדפת מרמה, ויתר הנושים לא קיבלו את תמורתם.  


האם הנאמן רשאי לממש את זכויותיה של החייבת בנכס?

נאמן ביקש לממש את זכויותיה של חייבת בפשיטת רגל, בדירת המגורים, בה היא מתגוררת עם ילדיה הבגירים, לצורך פירעון חובותיה לנושים.  


האם חוות דעת שמאית של נכס מטעם הנאמן אינה הוגשה בתום לב?

חייב בפשיטת רגל טען כי לאחרונה גילה מידע חדש אודות הנכס שלו המוצע למכירה, לצורך תשלום לקופת הכינוס, וביקש לעכב את הליכי פרסום הנכס עד להמצאת חוות דעת של שמאי מטעמו. 


חייב ביקש להאריך את מועד הגשת התנגדות להתראת פשיטת רגל

חייב הגיש לאחר כחצי שנה בקשה להארכת מועד הגשת התנגדות להתראת פשיטת רגל, בטענה כי ההתראה מעולם לא הגיע אליו, על כן לא היה יכול להגיש את ההתנגדות במועד.  


בקשה לעיכוב הליכי פשיטת רגל בגין סכסוך משפחתי עם הנושים

בין שבעה אחים סכסוך המשתרע על פני שני עשורים, בגין חלוקת זכויות האחים במקרקעין ובנכסים. אחד האחים, שנדרש לפרוע חוב בסך 2.5 מיליון שקל על פי פסיקת הבורר, ביקש להמשיך בהליכים המשפטיים לפני שיוכרז כפושט רגל. 


האם ייפוי כוח מעניק לחייב זכויות בבית של גרושתו?

לטענת הנאמן, הענקת זכויות בבית מגורים, שביצע החייב לטובת גרושתו, הינה הענקה אסורה שבוצעה בטרם חלפו עשר שנים מיום מתן צו הכינוס. על כן הורה לבטלה.  


הצעת החייב להסדר עם הנושים התקבלה בערך 72% בלבד, האם בית המשפט יאשר את ההצעה?

בעקבות ניהול כושל של משרד עורכי דין צבר עורך הדין חובות רבים לבנקים וחברות אשראי. כשנתיים לאחר שקיבל צו כינוס, הגיש החייב בקשה לאישור הסדר עם נושיו.  ההצעה התקבלה על ידי רוב הנושים, אך קם לה מתנגד אחד. 


החייבת ביקשה להגיע להסדר מתוקן, לפיו הנושים ימשכו את הוכחות החוב

חייבת הנמצאת בהליך פשיטת רגל הגישה בפני בית המשפט בקשה להסדר עם הנושים, בו הם יימשכו את הוכחות החוב כנגדה, כך שלמעשה לא יהיו כלל תביעות חוב. לאור הטענות החוזרות כנגדה, הסדר זה נראה תמוה ומשונה. 


האם בית המשפט ייעתר לבקשתם של פושטי רגל למניעת העברת הזכויות על הנכס?

בית המשפט העליון דן בערעור שהגיש הנאמן על נכסי החייבים, שהוכרזו כפושטי רגל, בבקשה למתן סעד זמני על נכס המקרקעין, בטענה כי אם תועברנה הזכויות על הנכס למשיב, הנכס לא ייכנס לקופת פשיטת הרגל ולא ייפרע החוב לנושים. 


החייב ביקש להכריז עליו כפושט רגל, אך לא שיתף פעולה עם המנהל המיוחד

החייב נקלע לחובות כבדים עקב הימורים ולקיחת הלוואות בשוק האפור, וביקש להכריז עליו כפושט רגל. אך עם זאת הוא לא עמד בתנאי צו הכינוס ולא שיתף פעולה עם המנהל המיוחד.  


האם שהותו של חייב בחו"ל מקנה לו חסינות מפני נקיטה בהליכי פשיטת רגל נגדו?

חייב המתגורר בקנדה הביע את התנגדותו להליכי פשיטת רגל בישראל, וטען כי לבית המשפט אין את הסמכות הבינלאומית לדון במקרה. עוד הוסיף כי החוב איננו חלוט ולא נגרם כתוצאה מחובות עסקיים.  


בית המשפט העליון בא לקראתם של פושטי רגל ומנע את ביטול ההליך, בניגוד להחלטת המחוזי

זוג פושטי רגל לא עמדו בתשלומים החודשיים ולא הגישו דו"חות כנדרש. בית משפט המחוזי קבע כי התנהלותם מנצלת לרעה את ההליך, וביטל אותו.  


בית המשפט איננו רשאי להורות על מאסר פושט רגל ללא נוכחותו בדיון

האם ניתן להורות על מאסר פושט רגל מכוח פקודת ביזיון בית המשפט, וזאת למרות העדר נוכחות האחרון בדיון בבית המשפט?


הנושה שהגיש בקשת פשיטת רגל איחר בהגשת תביעת חוב, האם תתקבל?

נושה אשר הגיש את בקשת פשיטת הרגל איחר בהגשת תביעת החוב. האם יש לנהוג בדין אחר עם נושה זה? האם תביעת החוב תתקבל?


קיזוז לפי ס' 74 לפקודת פשיטת הרגל - צו הקפאת הליכים בתור המועד הקובע

לעיתים, בעת שחברה נכנסת לפירוק, ייתכן ויהיה ניתן לעשות קיזוז חובות בין החברה לבין נושיה. לדוגמא, כאשר חברה חייבת לנושה 10,000 שקלים, אך הנושה חייב לחברה 5,000 שקלים, יהיה ניתן לקבוע – בתנאים מסוימים – כי החברה תשלם לנושה 5,000 שקלים בלבד...


1  2  3  לעמוד הבא    >>