www.what2do.co.il

הליכי פשיטת רגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 10 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הליכי פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל הינם מורכבים ודורשים קבלת ייעוץ משפטי מטעם עורכי דין העוסקים בתחום זה. בין ההליכים העיקרים ניתן למצוא - הגשת בקשת פשיטת רגל, מתן צו כינוס, אסיפת נושים...

הליכי פשיטת רגל הינם הליכים אשר מטרתם כפולה. מצד החייב, מדובר בהזדמנות לפתוח דף חדש מבחינה כלכלית ולמעשה "לראות את האור בקצה המנהרה". מצידם של הנושים, הליכי פשיטת רגל מאפשרים למנוע הברחת נכסים, ולהביא לחקירה מעמיקה בנוגע לנכסי החייב. כמו כן, במידה והחייב איננו מסוגל לפרוע חובותיו, הליכי פשיטת הרגל יכולים להביא לפירעון חלק מן החוב.


להלן ההליכים הבולטים בהליכי פשיטת רגל:


בקשת פשיטת רגל – בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת על ידי החייב או על ידי נושה. פקודת פשיטת הרגל מונה מספר תנאי סף לשם קבלתה של בקשת פשיטת הרגל. בקשה זו מוגשת במשרדו של כונס הנכסים הרשמי, וזאת בהתאם למקום מגוריו של החייב או למקום עסקיו. כונס הנכסים הרשמי בוחן את הבקשה, קובע צו תשלומים חודשי אשר מוטל על החייב, וזאת בהתאם ליכולתו בכפוף למסמכים שהגיש.


פתיחת תיק בבית המשפט – לאחר הגשת בקשת פשיטת הרגל לכונס הנכסים הרשמי, יש לפתוח תיק פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי אשר מוסמך לדון בתיק. במסגרת הדיון בבית המשפט תועבר גם תגובתו של כונס הנכסים הרשמי לבקשה. בית המשפט רשאי להעניק לחייב צו כינוס נכסים, או לקבוע מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל. במידה והבקשה הוגשה על ידי נושה, הדיון בבית המשפט יהיה גם במעמד הנושה.


צו כינוס נכסים – צו כינוס נכסים ניתן על ידי בית המשפט במרבית המקרים בהם מוגשת לפתחו בקשת פשיטת רגל. צו כינוס נכסים הינו משמעותי ביותר מבחינת הליכי פשיטת הרגל. ראשית, מדובר במועד המשפיע על שורה של הליכים עתידיים (לדוגמא, חובות בדין קדימה נמדדים ביחס למתן צו הכינוס). שנית, לאחר מתן צו כינוס הנכסים, מוקפאים כל ההליכים כנגד החייב ולא ניתן לפתוח בהליכים חדשים (או להמשיך בהליכים קיימים) כנגדו ללא אישורו של בית המשפט. מעתה, החייב יהיה מוגן מהליכים כנגדו (לדוגמא, עיקולים) עד תום הליכי פשיטת הרגל.


הגשת תביעות חוב – לאחר שניתן צו כינוס נכסים לחייב, הנושים רשאים להגיש תביעות חוב למשרדיו של כונס הנכסים הרשמי. תביעות החוב תהינה מוגשות בתוך חצי שנה ממועד צו הכינוס. במידה ונושה לא השכיל להגיש תביעתו במועד, הוא יוכל להגיש תביעתו במועד מאוחר יותר בכפוף לקבלת רשות ומנימוקים מיוחדים.


אסיפת נושים – שלב נוסף במסגרת הליכי פשיטת הרגל הינו כינוס אסיפת נושים במשרדי כונס הנכסים הרשמי. במעמד זה נפגשים הנושים, החייב ונציגי הכונס, והצדדים מנסים להגיע לפשרה ואו הסדר אשר יביאו לפירעון החוב.


דיון בבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט – במידה ולא הושג הסדר באסיפת הנושים, ייערך הדיון בבית המשפט בבקשה להכריז על החייב כפושט רגל. הדיון, אשר נערך בבית המשפט המחוזי, עלול להתעכב בשל מחסור בנתונים או התנגדות אחד הנושים. חרף קיומו של צו כינוס הנכסים, מומלץ להאיץ בקיום דיון זה אשר מקדם את החייב באופן משמעותי אל עבר צו ההפטר המיוחל. בית המשפט רשאי להכריז על חייב כפושט רגל, או לדחות את הבקשה.


מינוי נאמן – לאחר ההכרזה על חייב כפושט רגל, בית המשפט ממנה נאמן לשם כינוס נכסיו וחלוקת תמורתם בין הנושים. נאמן זה יכול להתמנות בעקבות הצעה מטעם הנושים (ולאחר שקיבל את אישורו של בית המשפט), או בהתאם להמלצתו של כונס הנכסים הרשמי כאשר הוא מתנגד להצעת הנושים או שהנושים לא הציעו נאמן מטעמם.

 
הפטר – בכל שלב בהליכי פשיטת הרגל, יכול פושט הרגל להגיש בקשה למתן צו הפטר. למעשה, הליך פשיטת הרגל נחתם אפוא בבקשה כגון דא. קבלתו של ההפטר מהווה למעשה את שאיפתו המרכזית של החייב. הפטר זה מעניק לחייב פטור מחובותיו. בית המשפט רשאי לשמוע במהלך הדיון בנוגע להפטר את הנאמן, את כונס הנכסים הרשמי, וכל אחד מהנושים. כמו כן, בית המשפט יכול להפנות שאלות כלפי החייב ולבקש הצגת ראיות ומסמכים רלבנטיים. צו הפטר יכול להיות גם מותנה או חלקי, ואין הוא חייב להיות חלוט.  


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.