www.what2do.co.il

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

אחת מהתחייבויותיו המרכזיות של חייב בפשיטת רגל היא הגשת דוחות תקופתיים על הוצאותיו והכנסותיו. חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל נדרש להתייחס בכובד ראש לחובתו לדווח באופן מסודר ובתום לב.

 

הדיווח התקופתי מאפשר לבית המשפט, לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד לדעת מה מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב ומהי התנהלותו הכלכלית השוטפת, אשר יש להם מידה רבה בהחלטה על קבלת הפטר. לאורך כל הליך פשיטת רגל קיימת חובה למסור מידע מלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת חובת תום לב מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.

 

למי צריך להגיש את הדוחות?

 

מיד לאחר מתן צו כינוס נכסים, ואחת לחודשיים לאחר מכן, החייב נדרש להגיש דוח למנהל המיוחד עד לסיום הליך פשיטת הרגל. במקרה שלא מונה מנהל מיוחד, הדוח יוגש למשרדי הכונס הרשמי. את הדוח החודשי יש להגיש על גבי טופס מיוחד, שבו מפרט החייב בשתי טבלאות נפרדת את מקורות ההכנסה ואת מבנה ההוצאות, בצירוף מסמכים המוכיחים את הפירוט ולשלוח בדואר רשום אל המנהל המיוחד או אל כונס הנכסים.

 

כדי להקל על משימת הגשת הדוחות רצוי לבקש את כתובתם המלאה, מספרי הטלפון וכתובות דואר אלקטרוני של הכונס הרשמי והמנהל המיוחד, כדי שניתן יהיה לשלוח את הדיווח כראוי, ללא טעויות בלתי רצויות. חשוב מאוד לשמור עותק של הדוח על נספחיו ואישורי המסירה של דברי הדואר, מאחר שאי הגשת דוחות עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.

 

מהו מועד הגשת הדוח הראשון?

 

יש להגיש את הדוח תוך שלושה ימים ממתן צו כינוס אם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידי החייב. אם הבקשה הוגשה על ידי נושה, יש להגיש את הדוח תוך שבעה ימים ממתן צו כינוס. בנסיבות חריגות רשאי בית המשפט להאריך את מועד ההגשה, ואף המנהל המיוחד רשאי לפטור את החייב מהגשת הדוח הראשון, אם לדעתו הדוח הראשוני שהגיש החייב בעת הגשת הבקשה לפשיטת רגל כלל את כל המידע הנחוץ.

 

טופס דין וחשבון על חובות ונכסים

 

טופס 1 הוא טופס שבמסגרתו מוסר החייב פרטים אודות מצבו הכלכלי, כולל חובות בהוצאה לפועל ופירוט חובות שאינם בהוצאה לפועל. בנוסף נדרש החייב למסור בטופס פירוט בדבר ערבויות שנתן או קיבל, נכסי נדל"ן, רכבים, דברי ערך, ניירות ערך סחירים, חשבונות בנק, ביטוחים וזכויות אחרות. פירוט על מקורות הכנסה והוצאות שוטפות.

 

הטופס מאפשר לכונס הרשמי, למנהל המיוחד ולבית המשפט לקבל מידע מפורט ומדויק בדבר מצבו הכלכלי של החייב ולקבל החלטות שונות וחשובות כמו צו התשלומים חודשי שעליו לעמוד בו ומידע על נכסים וכספים שנועדו למימוש במסגרת ההליך לצורך פירעון החוב.

 

כיצד למלא את הדוח?

 

החייב נדרש למלא את כל הפרטים בדוח ולצרף את כל האסמכתאות הקיימות להוצאות ולהכנסות המפורטות. חייב שעובד ומקבל שכר חודשי, נדרש לצרף את תלוש השכר. חייב שמקבל קצבת ביטוח לאומי צריך לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גובה הקצבה. אדם שגר בשכירות נדרש לצרף לדוח את חוזה השכירות. בנוסף יש לצרף מסמכים להכנסות וההוצאות כדי למנוע טענות בדבר דיווח סתמי או דיווח בלתי מספק.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.