www.what2do.co.il

חקירת חייב בפשיטת רגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חקירת חייב בפשיטת רגל

לאחר מתן צו כינוס נכסים, המנהל המיוחד נדרש לגבש חוות דעה על מצבו הכלכלי של החייב בהליך פשיטת רגל לשם פירעון חובותיו לנושים. לשם כך נערכת חקירה מקיפה בענייניו הפיננסיים של החייב, אשר מתבצעת ביוזמת המנהל המיוחד או הכונס הרשמי, אם לא מונה מנהל מיוחד.

 

מטרת החקירה היא להבין מהו מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב ומהן הנסיבות שהובילו אותו ליצירת חובותיו. בהתאם לכך יוכל המנהל המיוחד להעריך האם קיימת יכולת לפרוע את חובותיו ומהם ההליכים המתאימים שיש לנקוט נגדו. לקראת הדיון בבקשה לפשיטת הרגל ביוזמת החייב או הנושים, תוגש חוות הדעת לבית המשפט שדן בפשיטת רגל של החייב.

 

חוות הדעת כוללת פירוט של ממצאי החקירה, הערכה לגבי הנסיבות שגרמו לחייב להיקלע לקשיים כלכליים ולהסתבך בחובות, האם ננקטו הליכי הוצאה לפועל, מידת שיתוף הפעולה של החייב בזמן החקירה, והערכה בדבר יכולתו לפרוע את חובותיו. אם התקיימו אספות נושים, יפרט המנהל המיוחד את הצעות והחלטות שנתקבלו, ואף ימליץ על הדרך שיש לפעול למימוש הנכסים ופירעון החובות.

 

חקירה מקיפה בענייניו הכלכליים של החייב

 

במסגרת החקירה המנהל המיוחד מברר באופן מקיף את אודות הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו ונכסיו של החייב. המנהל המיוחד רשאי להקליט את החקירה, ובין היתר לבחון אילו נכסים היו שייכים לחייב בעבר והאם ישנם נכסים ששייכים בהווה לחייב לבד או בשותפות עם אחרים, לקבל מידע על חשבונות בנק, חשבונות ביטוח, כספים המוחזקים אצל מקורות שונים, תדפיסי פעולות בכרטיסי אשראי ועוד.

 

לשם קיום החקירה רשאי המנהל המיוחד לדרוש את כל המידע או המסמכים הרלוונטיים לענייניו של החייב, ולבקש ממנו כתב ויתור סודיות, כדי שיוכל לקבל מידע גם מצדדים שלישיים. המנהל המיוחד יכול לפנות לראש ההוצאה לפועל ולבקש לאת כל המידע הנוגע לחייב המצוי בלשכת ההוצאה לפועל, וגם לפנות לבית המשפט כדי שיוציא צו המורה לבנק או לרשויות המס למסור לו את המסמכים הנוגעים לענייניו של החייב.

 

חובה לשתף פעולה בחקירה

 

לאורך כל הליך פשיטת הרגל על החייב מוטלת חובה למסור מידע אמתי ומלא. בעת חקירת היכולת החייב מחויב לשתף פעולה עם המנהל המיוחד כחלק מהתנהלות תקינה בהליך ומחובת תום לב. עורך דינו של החייב יוכל להיות נוכח בחקירה בכפוף להסכמת המנהל המיוחד, אך אינו רשאי להתערב בשאלות. כמו כן, המנהל המיוחד יכול לחקור גם את בן הזוג של החייב, לכן חשוב שהוא יכיר את נסיבות הסתבכותו הכלכלית.

 

אי שיתוף פעולה בחקירה מצד החייב עלול לגרור למעצרו, הבאתו על ידי המשטרה לחקירה בבית המשפט, הטלת קנס ובמקרה הצורך גם עונש מאסר. כמו כן, נגד חייב אשר לא הופיע כלל לחקירה לאחר שנדרש לעשות כן, יינתן זימון וצו הבאה, והדבר עלול לגרום לביטול ההליך. לאחר שהוגשה חוות דעת בדבר יכולתו הכלכלית של החייב, רשאי בית המשפט לקבל את הבקשה ולהכריז על פשיטת רגל על פי המלצת המנהל המיוחד, או לדחות את הבקשה ולבטל את צו כינוס הנכסים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.