www.what2do.co.il

פנסיה בפשיטת רגל, האם ניתן לממש את כספי החייב?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

פנסיה בפשיטת רגל, האם ניתן לממש את כספי החייב?

אחד השלבים המרכזיים בהליך פשיטת רגל הוא מימוש נכסי החייב על ידי הנאמן, בפיקוח של הכונס הרשמי ובית המשפט. הנאמן מוכר ומפרק את הנכסים אשר ניתן לחלק אותם לצורך פירעון חלקי של החובות באמצעות תשלום דיבידנד לנושים.


לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל על ידי החייב או על ידי הנושה, בית המשפט רשאי לתת צו כינוס להגנת נכסי החייב, ולהעביר את הנכסים לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם החייב יגיע לפשרה או הסדר אחרי צו כינוס עם הנושים או תוכרז הכרזת פשיטת רגל.


מרגע שניתן צו כינוס, כל ההליכים נגד החייב מעוכבים והנושים לא יכולים לגבות את חובם בעצמם, או לפתוח בהליכים משפטיים ללא אישור בית המשפט. ועל החייב מוטלות חובות והגבלות שונות, כולל צו תשלומים חודשיים, הגשת דו"חות למנהל המיוחד, צו עיכוב יציאה מהארץ והגבלות נוספות. לאחר מתן צו פשיטת רגל, הקובע כי החייב הוא פושט רגל, מתחיל שלב מימוש הנכסים.


מימוש כספי פנסיה של החייב


למעשה, כל נכסי החייב ניתנים למימוש ולחלוקה במסגרת הליכי פשיטת רגל, פרט לנכסים שאסור לממש. כאשר, כספים הנמצאים בקופת גמל, בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים של החייב ניתנים למימוש בכפוף למגבלות מסוימות, כך שאת הכספים המיועדים לתשלום קצבה עתידית לא ניתן לפדות לפני המועד לתשלום.


כספים שהצטברו בקרן פנסיה המיועדים לתשלום קצבה חודשית לאחר פרישה ולא לתשלום חד פעמי, לא ניתנים למימוש לפני שהגיע החייב לגיל פרישה. אם הגיע המועד לתשלום, או אם הכספים אמורים להיות משולמים לחייב בתשלום חד פעמי, רשאי הנאמן יכול לפדות אותם רק באישור של בית המשפט.


הנאמן רשאי לפדות כספים המגיעים לחייב מתכנית חיסכון שטרם הגיע מועד הפדיון בכפוף לאישור של הכונס הרשמי ורק לאחר שניתנה לחייב הזדמנות כנה להשמיע את טענותיו. כאשר מדובר בכספי קופת גמל שנועדו לקצבה עתידית ועדיין לא הגיע המועד לתשלום הקצבה, ברוב המקרים לא ניתן לפדות אותם ובית המשפט לא יאשר את מימושם לטובת הנושים.


נכסי החייב שלא ניתנים למימוש


פקודת פשיטת רגל קובעת כי ישנם נכסים מוגנים הנשארים ברשות החייב ואסור לממש אותם, כולל: כלי אוכל ומטבח המשמשים למחיית החייב ובני משפחתו, בגדים, מיטות וכלי מיטה, תשמישי קדושה, כלים ומכשירים המשמשים לפרנסת החייב, מחשב אישי, טלוויזיה, טלפון, מכונת כביסה, קצבאות מביטוח לאומי וזכויות בתביעת נזיקין. לגבי דירת מגורים של החייב, רשאי בית המשפט להורות שלא יימכרו את המקרקעין אלא אם הוכח שיהיה לחייב ובני משפחתו מקום מגורים סביר או שעומד לרשותם סידור חלופי.


כאמור, ניתן לממש כספים הנמצאים בקופת גמל, בקרן פנסיה או בביטוח רק אם הגיע המועד לתשלום, על כן לא ניתן לממש את הכספים לפני שהחייב הגיע לגיל פרישה או במקרה של אובדן כושר עבודה או מוות. במקרה שהגיע המועד לתשלום הכספים, או שהם אמורים להיות משולמים לחייב בתשלום חד פעמי ולא כקצבה חודשית, ניתן לפדות אותם בכפוף לאישור בית המשפט.


נכסי החייב שניתן למכור ולחלק לנושים


הנאמן רשאי לממש לטובת פירעון החובות כל נכס ששייך לחייב מתחילת ההליך, וכל נכס שרכש או שניתן לחייב עד למתן צו הפטר, תחת פיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט. ניתן לממש זכויות רכושיות של החייב, כמו לדוגמה זכות בחוזה או חוב שצד שלישי חב לו. כמו כן, ניתן לממש רכוש נייד, אשר היה בתחילת ההליך בהחזקתו או בשליטתו של החייב לצורך פרנסתו והחייב היה ידוע כבעל הרכוש. במקרה שהחייב זכאי לקבל מענק עבודה, עקב מס הכנסה שלילי, יש להימנע ממימוש המענק בהתאם להנחיית הכונס הרשמי, אלא במקרה של תשלום חוב מזונות.


כדי לממש את הנכסים, רשאי הנאמן לקחת לרשותו את הפנקסים והמסמכים הרלוונטיים, וכל נכס שניתן למסירה ביד. הנאמן רשאי לדרוש מכל אדם המחזיק בנכס של החייב שימסור אותו לידיו, כאשר אי מסירת נכס לידי הנאמן מהווה עבירה. הנאמן רשאי לתפוס נכסים גם אם נדרש לשם כך לפרוץ למקום שבו הם אמורים להימצא, ואף בית המשפט יכול להוציא צו חיפוש כדי לאתר נכס מוסתר.


כתוצאה מהמימוש, מחלק הנאמן דיבידנד לנושים, שהוא החלק היחסי מהחוב שמקבל כל נושה בעת פירעון החובות במסגרת ההליך. הדיבידנד מחולק לפי סדרי הנשייה, כאשר חובות לנושים בדין קדימה ייפרעו במלואם לפני שיוחלק דיבידנד לנושים הרגילים.


הנאמן רשאי למכור את נכסי החייב במכירה פומבית. וכן להעביר את כל הנכסים לאדם אחד או למכור חלקים מהם. בכפוף לאישור הכונס הרשמי, רשאי הנאמן לנהל את עסקו של החייב, אם הדבר דרוש לפירוקו המועיל. וכן הנאמן רשאי לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי החייב ולהתגונן בהליך זה.


לאחר מתן צו כינוס ומימושם, יכול החייב לפנות אל בית המשפט בבקשה לקבל צו הפטר שיפטור אותו מחובותיו. בית המשפט רשאי לתת לחייב הפטר מידי, הפטר מותנה או לדחות את הבקשה. על פי הנחיית הכונס הרשמי, צריכות לחלוף ארבע שנים לפחות מיום מתן צו כינוס כדי שניתן יהיה לשקול בקשת פשיטת רגל. אולם בית המשפט מתחשב גם בגילו ובמצבו הבריאותי של החייב, תום הלב ושיתוף הפעולה של החייב בהליך וזהות הנושים.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.