www.what2do.co.il

ערעור על דחייה של תביעת החוב עקב אי הגשתה במועד

דרגו את המאמר

ערעור על דחייה של תביעת החוב עקב אי הגשתה במועד

הנושה הגיש ערעור על החלטת בית משפט המחוזי לדחות את בקשתו להארכת מועד הגשת תביעת חוב נגד חייב בהליכי פשיטת רגל, בטענה כי לא היה מודע באותה תקופה למתן צו כינוס לנכסי החייב.

 

בשנת 2002 הנושה פתח תיק הוצאה לפועל כנגד החייב, בגין חוב על פי הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין. לאחר כתשע שנים פתח החייב בהליכי פשיטת רגל, ובחודש יולי 2011 ניתן צו כינוס לנכסיו. צו הכינוס פורסם בעיתונות וכשנה לאחר מכן פורסמה ברשומות הודעה על הכרזת פשיטת רגל של החייב.

 

יש להגיש תביעת חוב תוך ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס

 

הזוכה טען כי לא היה מודע להליכי פשיטת הרגל ולצו הכינוס, ורק בסוף שנת 2012 הגיש תביעת חוב באיחור על סך של כמיליון וחצי שקל בצירוף בקשה להארכת מועד. בקשתו נדחתה על פי החלטת הנאמן, בטענה כי גובה תביעת חוב נדרש לדקדק במועדים הקבועים להגשת התביעה ולהגיש אותה תוך ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס.

 

בעת הערעור טען הזוכה כי אין לשלול ממנו את הזכות להגיש תביעת חוב, ואף ציין שוב כי לא ידע אודות מתן צו הכינוס והפרסום ברשומות אינו בבחינת חזקה חלוטה. מנגד טען הנאמן כי יש לדחות את הבקשה, מכיוון שהזוכה זנח את תיק ההוצאה לפועל שפתח נגד החייב, ולא התעדכן בסטטוס שלו, לכן אין לו להלין אלא על עצמו.

 

כונס הנכסים הרשמי לא הביע התנגדותו להגשת תביעת חוב, וקבע כי אין פגיעה ביעילות הליך פשיטת הרגל, מאחר שמדובר בסכום נמוך יחסית לדרישת החוב בנוגע ליתר הנושים, אשר אינו מפר את השיוויון בין הנושים.

 

חריגה בהגשת תביעת חוב עשויה לפגוע בהליך פשיטת רגל

 

בית המשפט ציין כי מגבלת ששת החודשים הקבועה בחוק היא מגבלה מהותית ולא טכנית בלבד, אשר הרציונל העומד מאחוריה הוא הגברת הוודאות בהליך פשיטת הרגל, וזכותם של הנושים לדעת בתוך זמן סביר את מצב הנכסים העומדים לרשותו של החייב, כדי לגבש עמדתם בהמשך ההליך. בתום תקופה זו רשאי בית המשפט להכריז על פשיטת רגל ולתת לחייב הפטר, על כן חריגה בתביעת חוב עלולה לפגוע ביעילות ההליך.

 

בית המשפט הדגיש כי כדי להאריך את מועד ההגשה מעבר לששת החודשים, הנאמן צריך להשתכנע שהנושה לא היה יכול להגיש את תביעת החוב במועד, כמו למשל עקב פגם שנפל בפרסום צו הכינוס. עם זאת יש לבחון את הנסיבות בכל מקרה לגופו, תוך איזון בין זכויות הנושים וזכויות החייב.

 

בית המשפט קבע כי הגשת התביעה לא תפגע בזכויות יתר הנושים

 

לאחר בחינת המקרה השתכנע בית משפט העליון כי דחיית הבקשה להארכת מועד תפגע משמעותית בנושה, מאחר שהוא יפסיד למעלה ממיליון וחצי שקלים, כאשר מנגד לא צפויה פגיעה משמעותית בהליך פשיטת הרגל וביתר הנושים. על כן בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי הנושה רשאי להאריך את המועד להגשת תביעת החוב.

 

רע"א 8855/14 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.