www.what2do.co.il

צו כינוס נכסים

דרגו את המאמר
  התקבלו 9 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

צו כינוס נכסים

סעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם-1980, קובע כי במידה והחייב עשה מעשה פשיטת רגל, בית המשפט רשאי, בהתאם לבקשת פשיטת רגל אשר הוגשה על ידי החייב או על ידי נושה, ובכפוף לתנאים המוגדרים בפקודה, ליתן צו כינוס אשר הינו צו להגנת נכסי החייב.


צו כינוס ניתן על ידי בית המשפט המחוזי לאחר עיון בבקשת פשיטת רגל אשר הוגשה על ידי החייב או הנושה, ועיון בתגובתו של הכונס הרשמי לבקשה. לאחר מתן צו הכינוס, נכסיו של החייבים מועברים להיות תחת פיקוחו של הכונס הרשמי, וזאת עד אשר יתברר עם החייב יכול להגיע להסדר או פשרה אם נושיו, או שמא יש להכריז עליו כפושט רגל.


במידה והבקשה מוגשת על ידי נושה, הדיון בבית המשפט יערך במעמד הנושה, כונס הנכסים הרשמי, וכמובן – החייב. לאחר מתן צו הכינוס, בית המשפט קובע מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל. דיון זה - אליו מוזמנים החייב, כונס הנכסים הרשמי, ונושיו של החייב - צריך להתקיים בתוך שישה חודשים לכל היותר ממתן צו הכינוס.


לאחר שניתן צו הכינוס, הכונס הרשמי אשר ליד בית המשפט יהיה הכונס לנכסיו של החייב. מכאן ואילך, לא תהיה לנושים כל תרופה כנגד החייב (כאשר החוב הינו בר תביעה), כל אימת שלא ניתנה הוראה אחרת בפקודת פשיטת הרגל. הנושים לא יכולים לפתוח כנגד החייב בהליכים משפטיים אחרים, והם אינם יכולים להגיש תביעות חדשות כנגדו (אלא באישור בית המשפט). עם זאת, צוכינוס איננו גורע מכוחו של נושה מובטח לפעול למימוש ערבותו או לעשות בערבות זו שימוש בדרך אחרת.


מינוי כונס זמני


בית המשפט רשאי, לאחר שהוגשה הבקשה, ובמידה והוא נוכח שיש צורך לעשות כן על מנת להגן על נכסיו של החייב, למנות כונס זמני לנכסי החייב או חלק מהם. כונס זמני זה יכול להיות כונס הנכסים הרשמי או כל אדם אחר המתאים לתפקיד. בסמכותו של שר המשפטים לקבוע כללים, באישור ועדת חוק, חוק ומשפט של הכנסת, בנוגע לאופן מינויו של כונס הנכסים הזמני, דרך מינויו של הכונס הזמני (אשר איננו כונס הנכסים הרשמי), תנאי הכשירות למינוי, שכרו של כונס הנכסים הזמני, הוצאותיו וכדומה.


עיכוב הליכים


אחד העקרונות המשמעותיים ביותר היושבים בבסיסו של צו כינוס הנכסים הינו עיכוב ההליכים. לאחר שהוגשה לבית המשפט בקשת פשיטת רגל, בית המשפט רשאי להורות על עיכוב הליכים כנגד החייב לרבות הליכי הוצאה לפועל, או כל אמצעי אחר אשר ננקט כלפי החייב לפי כל דין.


במידה וטרם ניתן צו כינוס, והבקשה הוגשה על ידי החייב, בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים אלא בכפוף להוראות סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (בו מפורטים התנאים לקבלת צו כינוס זמני). כמו כן, כל בית דין או בית משפט, אשר הוכח לו כי כנגד הנתבע במשפט קיימת עתירת פשיטת רגל, רשאי להתנות את המשך המשפט או לעכב את הליכי המשפט.

 

עם זאת, הליכים לא יעוכבו כנגד תביעות אשר הפטר איננו משמש בהן כהגנה כנגדן, ובית המשפט לא יעכב בעל משכנתא או נושה מובטח אחר בבואם לפעול להפעלת תרופות משפטיות בנוגע לערובה אשר ברשותם.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.