www.what2do.co.il

כספים שלא נדרשו בפשיטת רגל, מה עולה בגורלם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

כספים שלא נדרשו בפשיטת רגל, מה עולה בגורלם?

במסגרת הליך פשיטת רגל, הנאמן מוכר את נכסי החייב לצורך פירעון חלקי של חובותיו ותשלום דיבידנד לנושים, מלבד נכסים מוגנים אשר נשארים ברשות החייב ולא ניתן למכור אותם, כמו: צרכי אוכל, גמלה שמקבל החייב מביטוח לאומי, בגדים וחפצים המשמשים את החייב לצורך פרנסתו ועוד.

 

לאחר שבוצע כינוס נכסים ומכירת הנכסים הניתנים למימוש במכרז, והסתיים הליך פשיטת רגל, בין אם באמצעות צו הפטר ובין אם הגעה להסדר עם הנושים, מבוצעת על ידי הנאמן חלוקת התמורה שנאספה בין הנושים השונים על פי החלק היחסי של החוב לכל נושה.

 

בכל מקרה, הכספים ששולמו לטובת קופת הכינוס אינם שייכים עוד לחייב, לכן כאשר החייב מקבל צו הפטר הפוטר אותו מחובותיו, או כאשר צו פשיטת הרגל מבוטל על ידי בית המשפט מכל סיבה שהיא, אין מקום להחזיר לו את הכסף המופקד בידי הכונס הרשמי, ובמצב זה, בית המשפט נדרש לתת הוראות המתאימות כדי לחלק את הכסף לנושים.

 

חשבון מיוחד לכספים שנותרו בקופת הכינוס

 

במקרים מסוימים נותרים בקופת הכינוס כספים שלא נדרשו בהליך פשיטת רגל, ועל פי הוראות סעיף 210 לפקודת פשיטת רגל, הכספים שנותרו יופקדו בחשבון מיוחד שאותו מנהל הכונס הרשמי, או הנאמן הפועל מטעם הכונס.

 

סעיף 209 לפקודה מסדיר את עניין החשבון המיוחד וקובע כי חשבון של פושט רגל ייפתח בבנק שקבע שר האוצר וייקרא חשבון נכסי פשיטות רגל. במקרה שנותרו כספים שלא נדרשו, במסגרת הליך פשיטת רגל, הנאמן יהיה אחראי לשלם מיד לחשבון נכסי פשיטות רגל ויהיה זכאי לכתב אישור על קבלתם והוא ישמש לו הפטר לגביהם.

 

הנאמן נדרש להפקיד בחשבון כספים שלא נדרשו בתום חצי שנה ממועד הגעה לפשרה או הסדר. ועליו להפקיד מיד את כל הכספים שנתקבלו מנכסי החייב שנשארו בידו או בשליטתו אחרי תשלום הדיבידנד האחרון ולא נדרשו על ידי הנושים ולא חולקו להם במסגרת חלוקת הדיבידנד.

 

תביעת תשלום מאוחרת

 

לאחר מתן צו כינוס על הנושים להגיש תביעות חוב למנהל מיוחד או לנאמן בתוך ששה חודשים מיום מתן הצו. נושה שלא יגיש תביעת חוב בזמן, לא יהיה זכאי לקבל דיבידנד, אולם בעל התפקיד יכול להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב, אם סבר כי הנושה לא היה יכול להגיש את התביעה במועד, כתוצאה מהטעייה מטעם החייב, מחלה ממושכת של הנושה או עיכוב בפרסום צו כינוס והגשת הבקשה בסמוך לאחר הפרסום.

 

נושה הטוען שהוא זכאי לכסף ששולם לחשבון בנק של נכסי פשיטות רגל, לאחר שהסתיים הליך פשיטת רגל, רשאי לבקש מהכונס הרשמי שהכסף ישולם לו, והכונס יורה על כך אם השתכנע שהנושה המבקש אכן זכאי לכסף שנותר בחשבון. במקרה שהבקשה נדחתה, או שהנושה נפגע מהחלטת הכונס הרשמי בעניין תביעת תשלום מאוחרת, הוא רשאי לערער לפני בית המשפט ולבקש לקבל את הכספים המגיעים לו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.