www.what2do.co.il

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

דרגו את המאמר
  התקבלו 6 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

כונס הנכסים הרשמי ממנה מנהל מיוחד שהוא עורך דין פרטי לצורך ניהול נכסי חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל במעמד מתן צו כינוס. המנהל המיוחד אחראי לבצע את מרבית סמכויותיו של הכונס הרשמי ולהגיש תסקיר לבית משפט בדבר יכולתו הכלכלית של החייב לפרוע את חובותיו לנושים.

 

המנהל המיוחד ממונה במעמד צו כינוס נכסים מתוך רשימה של עורכי דין פרטיים אשר נבחרו על ידי הכונס הרשמי במכרז. הוא אחראי לחקור את החייב ולהגיש תכנית פירעון, כאשר הכונס הרשמי מפקח על עבודתו. שכר טרחתו של המנהל המיוחד משולם על ידי הכונס הרשמי, כאשר ברוב המקרים שכר הטרחה משולם מתוך קופת הכינוס.

 

מהן סמכויותיו העיקריות של המנהל המיוחד?

 

המנהל המיוחד מפקח על אופן התנהלותו וקיום התחייבויותיו של החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל. הוא מגיש חוות דעת אודות החייב לבית המשפט, הכולל את אופן הסתבכותו בחובות ועמדתו בדבר הכרזתו כפושט רגל. הוא חוקר את החייב אודות מצבו הכלכלי והאם החובות נוצרו בתום לב, ובנוסף בודק המנהל המיוחד את תביעות החוב אשר הוגשו על ידי הנושים ומגבש ומגיש תכנית פרעון בעניין החייב.

 

חקירת יכולת על ידי המנהל המיוחד

 

במסגרת הליכי פשיטת הרגל המנהל המיוחד מזמן את החייב לחקירת יכולת, ובמסגרתה חוקר את החייב אודות מצבו הכלכלי ונסיבות יצירת החובות. מטרת החקירה היא בחינת גרסתו של החייב בדבר הסתבכותו בחובות, מצבו הנוכחי ומידת עמידתו בחיוביו במסגרת ההליך. החקירה אמורה לחשוף פרטים מהותיים שלא התגלו על ידי החייב במסגרת הדוח הנלווה לבקשתו.

 

המנהל המיוחד נדרש לבחון אם החייב יצר את חובותיו בתום לב, ומהי מידת יכולתו להעשיר את קופת פשיטת הרגל באמצעות כספים או נכסים המצויים ברשותו. לשם כך הוא מברר מהן הכנסותיו והוצאותיו הנוכחיות של החייב. מהו פוטנציאל ההשתכרות שלו, היקף נכסיו, מצבו הבריאותי והסוציאלי, עמידתו בחובת הגשת דוחות תקופתיים ותשלום שוטף לקופת הכינוס. ממצאי החקירה משמשים כבסיס לחוות דעת שתוגש על ידי המנהל המיוחד לבית המשפט ולעמדתו באשר לשאלת הכרזתו של החייב כפושט רגל.

 

עם כניסתה של הרפורמה החדשה בפשיטת רגל לתוקף בשנת 2013, המנהל המיוחד אמור להגיש תכנית פירעון של החייב בהתאם לנסיבותיו המיוחדות, במטרה להתוות את הדרך לסיום הליך פשיטת הרגל על ידי מתן הפטר ולתת אופק ברור יותר באשר לעתידו של החייב בהליך.

 

הכרעות המנהל המיוחד בתביעות חוב

 

במסגרת ההליך נדרש המנהל המיוחד לבדוק תביעות חוב שהגישו הנושים של החייב. המנהל המיוחד יכול לאשר תביעת חוב במלואה, באופן חלקי ואף לדחות אותה לגמרי. להכרעותיו בתביעות חוב יש השפעה רבה על מעמדו ומצבו הכלכלי של החייב, וגם על מצבו של הנושה שתביעתו הוכרה.

 

במקרים מסוימים יכולים הצדדים להביא לכך שהכרעתו של המנהל המיוחד בתביעת חוב תיבחן מחדש, ולנושים עומדת זכות הערעור לבית המשפט המחוזי הדן בהליך פשיטת הרגל בתוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה. כמו כן, גם החייב רשאי להביא את ההכרעה לבחינה מחודשת והוא יכול להגיש ערעור או עתירה לבית משפט.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.