www.what2do.co.il

מימוש כספי תכנית חיסכון של חייב

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מימוש כספי תכנית חיסכון של חייב

הנאמן רשאי לפדות כספים המגיעים לחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל מתכנית חיסכון שטרם הגיע מועד פדיונם באישורו של הכונס הרשמי ורק לאחר שניתנה לחייב הזדמנות כנה להשמיע את טענותיו לגבי פדיון הכספים. כאשר מדובר בכספי קופת גמל למטרת קצבה עתידית וטרם הגיע המועד לתשלום הקצבה, ברוב המקרים בית המשפט לא יאשר את מימושם על ידי הנאמן.

 

במסגרת הליכי פשיטת רגל, הנאמן מוכר את נכסי החייב לצורך פירעון חלקי של חובותיו לנושים תחת פיקוח הכונס הרשמי ובית המשפט. כתוצאה מהמימוש, הנאמן מחלק דיבידנד, שהוא החלק היחסי מהחוב שמקבל נושה בעת פירעון החובות. הדיבידנד מחולק לפי סדרי הנשייה, כך שחובות לנושים בדין קדימה נפרעים במלואם טרם מחולק דיבידנד לנושים הרגילים.

 

נכסים שאינם ניתנים למימוש וחלוקה

 

על פי פקודת פשיטת רגל, רוב נכסי החייב ניתנים למימוש ולחלוקה, מלבד נכסים מוגנים הנשארים ברשות החייב שאסור לממש, שהם: צרכי אוכל וכלי מטבח למחיית החייב ובני משפחתו, חפצי לבוש, מיטות וכלי מיטה, תשמישי קדושה, מכונות, כלים, מכשירים המשמשים לפרנסה, מחשב אישי, טלוויזיה, קצבאות מביטוח לאומי וזכויות בתביעת נזיקין בגין נזקי גוף.

 

סעיף 86א לפקודה קובע כי כאשר כלולים בנכסי החייב מקרקעין המשמשים כמגורים לחייב, לבן זוגו או לבני משפחתו הגרים עמו, רשאי בית המשפט להורות שלא יימכרו את המקרקעין אלא אם הוכח תחילה, שיהיה להם מקום מגורים סביר או שעומד לרשותם סידור חלוף.

 

פדיון כספים המגיעים לחייב מתכנית חיסכון

 

כספים הנמצאים בתכנית חיסכון כולל: קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ניתנים למימוש במגבלות מסוימות. כאשר מדובר בכספים המיועדים לתשלום קצבה לא ניתן לפדות אותם טרם המועד לתשלומם. כלומר, לא ניתן לממש סכומים שהצטברו בקופות או בקרנות אשר לא ישולמו לחייב בתשלום חד פעמי אלא בקצבה חודשית, לפני שהחייב יגיע לגיל פרישה או יאבד את כושר עבודתו בגין מחלה, נכות או מוות.

 

כאשר הגיע המועד לתשלום הכספים עבור החייב, או אם מדובר בכספים שאמורים להיות משולמים לו בתשלום חד פעמי ולא במסגרת קצבה חודשית, הנאמן יכול לפדות אותם רק לאחר מתן אישור מבית המשפט.

 

הנאמן רשאי לממש לטובת קופת הכינוס זכויות רכושיות של לחייב, כגון זכות בחוזה או חוב שצד שלישי חב לו. כמו כן, ניתן לממש מיטלטין, שהוא רכוש נייד, אשר היה בתחילת הליך פשיטת רגל בהחזקתו או בשליטתו של החייב לצורך עיסוקו והחייב היה ידוע כבעל הרכוש. במקרה שהחייב זכאי לקבל מענק עבודה, עקב מס הכנסה שלילי, יש להימנע ממימוש המענק בהתאם להנחיית הכונס הרשמי, אלא אם מדובר בתשלום חוב מזונות.

 

בכל מקרה על החייב לפעול בתום לב ולשתף פעולה עם הנאמן בעת מימוש נכסיו. אי שיתוף פעולה מצד החייב עלול להיחשב כניצול לרעה של ההליך ולהביא לביטולו. בנסיבות מסוימות הפרת חובת תום לב מהווה עבירה פלילית שהעונש הצפוי בגינה הוא מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח.


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.