www.what2do.co.il

בקשה חוזרת לפשיטת רגל, מהם התנאים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

בקשה חוזרת לפשיטת רגל, מהם התנאים?

הליך פשיטת רגל מאפשר לחייב שאינו מסוגל לשלם לנושים, לפרוע את חובותיו באמצעות מימוש נכסיו ועמידה בצו תשלומים חודשי, כדי לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים באמצעות צו הפטר המוחק את חובותיו. חייב שחובותיו גבוהים מסך של 17,307 שקלים רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל לכונס רשמי ולאחר קבלת אישורו יש להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי.


חייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל ובקשתו נדחתה על ידי הכונס הרשמי או על ידי בית המשפט, רשאי להגיש בקשה חוזרת לפשיטת רגל בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל. אולם בעת הגשת בקשה שנייה או שלישית, יבחן בית המשפט המחוזי את הבקשה בצורה מדוקדקת וקפדנית יותר מאשר בעת הגשת הבקשה הראשונה והחייב יידרש להוכיח כי ישנן סיבות המצדיקות את אישור הבקשה לאחר שנדחתה.


בקשה חוזרת לאחר ביטול ההליך


גם במקרה שבוטל הליך פשיטת רגל מחמת ניצול לרעה, חוסר תום לב של החייב או מכל סיבה אחרת שקשורה להתנהלות שלילית, רשאי החייב להגיש בקשה חוזרת לתת לו צו כינוס ולבוא שוב בשערי הליך פשיטת הרגל והדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט, למרות שבמקרה זה יש להוכיח כי ישנן סיבות חריגות המצדיקות את אישור הבקשה החוזרת.


שימוש חוזר בהליך פשיטת רגל מיועד למצב שבו חובות חדשים נוצרו לאחר ההליך הראשון. לעומת זאת, במצב שבו ההליך בוטל בשל פגמים שנמצאו בהתנהגות החייב ביצירת החובות או במסגרת ההליך עצמו, החייב אינו רשאי להעלות את הטענות שהעלה בהליך הראשון שבוטל בשל חוסר תום לב.


על כן, גם אם ההחלטה לביטול הליך פשיטת רגל אינה יוצרת מחסום דיוני מלפנות שוב אל בית המשפט, הזכות להגיש בקשה חוזרת מותנית בהצגת נסיבות חדשות המצדיקות את השינוי מההחלטה הראשונה. כך לדוגמה, ניתן להגיש בקשה חוזרת במקרים שבהם הגיע לידי החייב סכום כסף ובניגוד למצב בהליך הקודם, קיימת תועלת לנושים. במצב זה יהיו בידי החייב ראיות לתמוך בטענות שלא היו לו בהליך הקודם ולא ניתן היה להשיגם.


ניתן להגיש בקשה חוזרת גם כאשר חל שינוי בנסיבות האישיות של החייב, ביחס למצבו בעת דחיית בקשתו הקודמת. ואולם כאשר בוטל ההליך בשל יצירת החובות שלא בתום לב, קיים קושי להוכיח כי חל שינוי בנסיבות שבגינן יש לקבל את בקשתו הנוספת, אלא אם התגלו ראיות חדשות באשר לאופן יצירת החוב, או שחל שינויי נסיבות משמעותי כדי שבקשתו תידון שוב.


בקשה נוספת בסמוך לדחיית בקשה קודמת


פקודת פשיטת הרגל קובעת כי אין מניעה עקרונית שחייב אשר בקשתו להכרזת פשיטת רגל נדחתה, יגיש בקשה נוספת בסמוך לדחיית בקשתו הראשונה, השנייה או השלישית. ואף סימן ג' לפרק ג' לפקודה מסדיר את היחס בין שני ההליכים שהתנהלו זה לצד זה.


כמו כן, חייב שנכנס להליכי פשיטת רגל, וסיים את ההליך בקבלת צו הפטר מבית המשפט, רשאי להגיש בקשה חוזרת להליכי פשיטת רגל אם הוא נקלע שוב לחובות בתנאי שחלפו חמש שנים מהמועד שבו הסתיים ההליך הקודם בהפטר.


במקרים מיוחדים ישנן פשיטות רגל נוספות, זאת כאשר החייב קיבל הפטר בהליך פשיטת רגל שנפתח ביוזמתו, ובמצב זה ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל חדשה בתוך חמש שנים מיום מתן צו ההפטר, או כאשר מוגשת נגד חייב בקשת פשיטת רגל נוספת ביוזמת נושה לפני שהסתיים ההליך הראשון של פשיטת הרגל.


איסור על פשיטת רגל נוספת


סעיף 90א לפקודה קובע כי חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, לא רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל בתוך חמש שנים מיום מתן צו ההפטר. כמו כן, חל איסור על פשיטת רגל לאחר מתן הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל וחייב שקיבל צו הפטר בהוצאה לפועל, לא רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל בתוך חמש שנים מיום מתן צו ההפטר.


אם נגד חייב ניתן צו כינוס נוסף, הנאמן בפשיטת הרגל הראשונה נהפך לנושה בהליך השני. סעיף 88 לפקודה קובע כי חייב שניתנו נגדו צווי כינוס נוספים, או אם החייב נפטר וניתן צו שעזבונו ינוהל בפשיטת רגל, ישמש הנאמן כנושה לגבי כל חוב בר תביעה בפשיטת הרגל שלאחריה שלא שולם במלואו.


אם בעקבות צו כינוס נוסף נגד החייב הוכרז כפושט רגל, או אם על עזבונו של חייב שנפטר ניתן צו שינוהל בפשיטת רגל, כל נכס שנרכש על ידי החייב לאחר ההכרזה שבתכוף לפני הצו ושביום הגשת בקשת פשיטת הרגל שלאחריה לא חולק בין הנושים בהליך הקודם, יוקנה לנאמן בפשיטת הרגל שלאחריה או לנאמן המנהל את העיזבון.


לפיכך, הנאמן בהליך הראשון הופך לנושה בהליך השני לגבי חובות שטרם נפרעו. נכסי חייב שנרכשו לאחר ההכרזה הראשונה, ושביום הגשת הבקשה הנוספת ולא חולקו בין הנושים בהליך הראשון, משמשים כנכסים של פשיטת הרגל השנייה הניתנים למימוש וחלוקה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.