www.what2do.co.il

התנגדות חייב לפשיטת רגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

התנגדות חייב לפשיטת רגל

חייב שקיבל התראה לפשיטת רגל, רשאי להגיש את התנגדותו לבית המשפט תוך שבעה ימים מיום שנמסרה ההתראה. כמו כן, החייב יכול להגיש התנגדות לבקשת פשיטת רגל לאחר שהגיש הנושה בקשה לפשיטת רגל ולמתן צו כינוס.

 

נושה שעומד בתנאים רשאי בנסיבות מסוימות להגיש לבית המשפט בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל נגד חייב בגין חובות שלא שולמו. ברוב המקרים הליכים שננקטים על ידי נושה, נפתחים בבקשה מבית המשפט להמציא לחייב התראת פשיטת רגל.

 

התראת פשיטת רגל היא הליך המזהיר את החייב ומאפשר לו לפעול לפני שמוגשת נגדו בקשת פשיטת רגל. בהתראה נדרש החייב לשלם את החוב או לתת ערובה, או להתפשר על סכום החוב בהסכמת הנושה או בית המשפט.

 

החייב נדרש להגיש התנגדות להתראה או למלא אחר הדרישות שבה בתוך שבעה ימים ממועד קבלתה. אי מילוי הדרישות שבהתראה או אי הגשת התנגדות, מהווה מעשה פשיטת רגל שבגינו הנושה יכול להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב.

 

הגשת התנגדות להתראת פשיטת רגל בתוך שבעה ימים

 

חייב שנמסרה לו התראה ומעוניין להתנגד לה, רשאי להגיש התנגדות לבית המשפט המחוזי שאליו הוגשה התראת פשיטת הרגל. את ההתנגדות להתראת פשיטת רגל יש להגיש בתוך שבעה ימים מיום שנמסרה לידיו, גם אם בהתראה ננקב מועד אחר. את ההתנגדות יש להגיש על גבי טופס התנגדות להתראת פשיטת רגל בצירוף תצהיר החייב.

 

במקרה שהחייב חולק על הסכום שמצוין בהתראה, אך לא חולק על עצם קיום החוב, עליו להודיע על כך לנושה או למלא אחר דרישות ההתראה ביחס לסכום החוב הנכון. אם החייב פרע את החוב עליו לתאר בתצהיר את אופן סילוק החוב ולצרף את ההוכחות המתאימות לכך.

 

חייב שיש לו תביעה שכנגד נגד הנושה, או תביעת קיזוז או דרישה שכנגד, השווים לסכום החוב שבהתראה, רשאי להגיש התנגדות להתראה אם לא היה באפשרותו להעלות את טענת התביעה שכנגד, הקיזוז או הדרישה שכנגד במסגרת ההליך שבו נקבע החוב.

 

אם החייב לא פרע את חובו ולא הגיש התנגדות להתראה תוך פרק הזמן הנקוב בהתראה, או שהתנגדותו נדחתה והחייב לא פרע את החוב, יתקיים מעשה פשיטת הרגל המהווה עילה להגשת בקשת פשיטת רגל נגד החייב.

 

הגשת התנגדות לבקשה שהוגשה על ידי הנושה

 

לחייב יש זכות להגיש התנגדות לבקשת פשיטת רגל. אי הגשת התנגדות עשוי להביא להוצאת צו כינוס נכסים לנכסי החייב והטלת חובות ומגבלות במסגרת הליך פשיטת רגל. חייב שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ומעוניין להתנגד לה, יכול להגיש התנגדות מנומקת לבית המשפט המחוזי שאליו הוגשה בקשת פשיטת הרגל.

 

החייב רשאי לערער על החלטת בית המשפט בגין דחיית התנגדותו והוראה על מתן צו כינוס נכסים בתוך 45 ימים ממועד הדיון בבקשת הנושה למתן צו כינוס נכסים. את הערעור יש להגיש לבית המשפט העליון. כדי לעכב את ביצוע צו הכינוס, החייב נדרש לבקש להורות על עיכוב ביצוע מבית המשפט המחוזי לפני הגשת הערעור, או לבקש לעכב את ההליכים מבית המשפט העליון לצד הגשת הערעור.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.