www.what2do.co.il

חשבון בנק לחייב, האם אפשר לפתוח חשבון בנק בפשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חשבון בנק לחייב, האם אפשר לפתוח חשבון בנק בפשיטת רגל?

עצם היותו של חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל אינו אמור לעמוד לו לרועץ, ככל שרצונו לנהל חשבון בנק ביתרת זכות וללא פנקסי שיקים. יחד עם זאת, לא אחת נתקלים חייבים בסירוב לפתיחת חשבון, למרות שהם אינם מהווים סיכון לבנק, ואף מאפשרים לבנק לגבות עמלות בעבור שירותיו, כמו כל לקוח אחר.

 

על פי חוק הבנקאות התשמ"א – 1981, לבנק אסור לסרב לפתוח חשבון ביתרת זכות שהוא חשבון ללא אשראי, לכל לקוח הפונה אליו, כולל חייב שמצוי בפשיטת רגל, שהיה בעבר בהליכים או שהוכרז כפושט רגל, והוא נדרש לאפשר לו לנהל חשבון ביתרת זכות, בלבד שלא קיימת סיבה סבירה לאי מתן שירות זה.

 

המפקח על הבנקים קבע כי לקוח מוגבל חמור או מיוחד אינו מהווה סיבה לסירוב מוצדק לאי פתיחת חשבון בנק. גם הטלת עיקול על חשבון החייב ועצם קיומם הליכים משפטיים שהתנהלו בין הצדדים לצורך גביית חובות, אינם מצדיקים את סירוב הבנק לפתוח חשבון.

 

חייב המבקש לפתוח חשבון בנק, רשאי בדרך כלל על פי צו כינוס לנהל חשבון על שמו, אולם הוא נחשב ללקוח מוגבל מיוחד. משמעות ההגבלה היא שהחשבון יהיה ביתרת זכות, שהחייב יהיה מנוע מלמשוך שיקים, והוא יהיה מוגבל בשימוש בכרטיסי אשראי, אלא אם קיבל לכך אישור מהנאמן.


באילו מקרים רשאי הבנק לסרב?

 

בנסיבות מסוימות מותר לבנק לסרב לפתוח חשבון בנק לחייב, כמו בשל סכסוך בין הבנק לחייב אשר פוגע ביחסי האמון הדרושים לניהול חשבון, או בעקבות התנהגות אלימה של החייב בסניף. גם במקרים שבהם קיים יסוד סביר להניח כי הפעילות בחשבון של החייב קשורה להלבנת הון, או שבוצעה פעילות בעייתית, כמו הפקדת שיקים מזויפים.

 

במקרים מסוג זה רשאי הבנק להתנות את פתיחת החשבון, בהצגת אישור מכונס הנכסים הרשמי או מהמנהל המיוחד. אם הבנק דחה את בקשת החייב לפתוח חשבון, הוא מחויב למסור את החלטתו לחייב בכתב, בתוך חמישה ימים ממועד הגשת הבקשה. החייב יכול לפנות אל היחידה לפניות הציבור בבנק ישראל, אם לדעתו הסירוב לפתוח חשבון אינו מוצדק. לפני שפונים אל היחידה רצוי לדרוש מהבנק מכתב סירוב, אשר מתעד את הבקשה לפתיחת החשבון ומפרט את העילה לסירוב.


לנאמן יש סמכות לבטל חוזה כרטיס חיוב

 

חייב שקיבל אישור לפתוח חשבון בנק אינו רשאי להשתמש בכרטיסי אשראי, לרבות כרטיס תשלום נטען וכרטיס חיוב מידי. הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לבטל כרטיס אשראי בשם החייב ולבטל את החוזה. אם הנאמן החליט שלא לבטל את כרטיס החיוב, עליו להודיע על כך לכונס הרשמי, אשר רשאי לפעול כך בעצמו.

 

למרות שהנאמן יכול לבטל חוזה כרטיס חיוב, הבנק אינו רשאי לסרב סירוב לא מוצדק לספק לחייב כרטיס חיוב לחיוב מידי. במסגרת תכנית פירעון בפשיטת רגל, ניתן לקבוע שלאחר עמידה במחצית מהתשלום שנקבע בתכנית, ההגבלה על חשבון הבנק תוסר.

 

מהם השירותים שהבנק מחויב להעמיד ללקוחותיו?

 

הבנק אינו רשאי לסרב לבקשת חייב לנהל את חשבונו באמצעות השירותים הבאים: שירות אחזור מידע, גישה לחשבון דרך אתר האינטרנט של הבנק, ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה, שימוש בכרטיס חיוב לחיוב מידי ושימוש בכרטיס לצורך משיכת מזומנים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.