www.what2do.co.il

מהי התראת פשיטת רגל?

דרגו את המאמר
  התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהי התראת פשיטת רגל?

נושה שנפסק לטובתו פסק דין חלוט נגד חייב, וסכום החוב עולה על סך של 86,532 שקלים, רשאי להגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל נגד החייב. הליכי פשיטת רגל שננקטים על ידי נושה, נפתחים בדרך כלל בבקשה להמציא לחייב התראת פשיטת רגל.

 

כאשר נושה רוצה להגיש בקשת פשיטת רגל, עליו להמציא התראת פשיטת רגל, שהיא הליך המזהיר את החייב ומאפשר לו לפעול לפני שמוגשת נגדו הבקשה. הבקשה למסירת התראת פשיטת רגל מוגשת על ידי נושה לבית המשפט המחוזי, ואם החייב אינו ממלא אחר הדרישות שמצוינות בהתראה, הנושה רשאי להגיש נגדו בקשת פשיטת רגל.

 

כדי להמציא התראה לחייב, הנושה נדרש להחזיק פסק דין או צו נגד חייב לתשלום סכום כסף, או להחזיק שטר חליפין, שטר חוב או צ'ק שהוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל, והחייב לא הגיש התנגדות לביצוע או שההתנגדות שהגיש נדחתה. הנושה יכול להמציא התראה גם אם הוצאתו לפועל של פסק הדין, הצו או השטר לא עוכבה.

 

הנושה נדרש להגיש את הבקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל, לבית המשפט המחוזי בשני עותקים, באמצעות טופס בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל, בצירוף העתק פסק הדין, הצו או השטר המקימים את החוב. בתוך 30 ימים מיום שאישר בית המשפט את המצאתה, הנושה נדרש להמציא את ההתראה לחייב.

 

אי תשלום החוב בהתאם להתראה

 

בהתראה מצוין כי החייב נדרש לשלם את החוב, או להבטיח את החוב במתן ערובה, או להתפשר על סכום החוב בהסכמת הנושה או בית המשפט, בתוך שבעה ימים ממועד המצאת ההתראה, או בתוך פרק הזמן שנקבע לכך בצו בית המשפט שהתיר את ההמצאה לחייב הנמצא מחוץ לישראל. כמו כן, בהתראה יש לציין כי אי קיום הדרישות שמופיעות בהתראה מהווה מעשה פשיטת רגל המשמש כעילה להגשת בקשת פשיטת רגל נגד החייב ויכול לשמש כבסיס לבקשה.

 

מעשה פשיטת רגל בעקבות התראת פשיטת רגל יתקיים במקרה שהחייב לא פרע את חובו ולא הגיש התנגדות לפשיטת רגל בפרק הזמן הנקוב בהתראה, או במקרה שהחייב הגיש התנגדות אך ההתנגדות נדחתה, והחייב לא שילם את החוב.


הגשת התנגדות להתראה

 

החייב יכול להגיש התנגדות להתראת פשיטת רגל אם הוא שילם את מלוא החוב, אם ישנה מחלוקת על הסכום הנקוב בהתראה, או אם יש לחייב תביעה שכנגד - נגד הנושה, קיזוז או דרישה שכנגד, השווים לחוב שבהתראה, וכאשר לא היה באפשרותו של החייב להעלות את טענת התביעה שכנגד, הקיזוז או הדרישה שכנגד, במסגרת ההליך שבו נקבע החוב.

 

אם מעשה פשיטת הרגל אירע בתוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה, ומדובר בחוב על סכום כסף קצוב שיש לשלמו מיד או בזמן עתיד קבוע, ומקום מושבו של החייב הוא בארץ, או שתוך שנה לפני הגשת הבקשה גר בישראל, רשאי הנושה להגיש בקשה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

תביעה קיזוז חוב אשר מוגשת לאחר חתימה על הסדר נושים

הגשת תביעת קיזוז בהליכי פירוק נגד חברה כאשר נחתם הסכם נושים שקיבל תוקף של פסק דין... 

פשיטת רגל לאחר מלחמת לבנון השנייה - קריסת עסק

האם חייבת אשר טוענת כי עסקה קרס בגין מלחמת לבנון השנייה תוכר כפושטת רגל? 

אישור הסדר נושים של חברת ארקל פלסטיק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

התמוטטות שוק הרכב העולמי פגעה בחברות רבות ברחבי העולם. ענן זה לא פסח גם על חברות ישראליות. להלן אישור הסדר הנושים של חברת ארקל פלסטיק... 

החלטה בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק

רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת עאטף עילבוני, בעניין טענת קיזוז נגד עמותה בפירוק. המ דובר בבקשה למתן הוראות שהגישה המנהלת המיוחדת (אשר שימשה תחילה כמפרקת זמנית) של עמותת מכללת הצפון - מרכז לחינוך והכשרה מקצועית ... 

יתרונות פשיטת רגל

יתרונות פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל? מהם היתרונות אשר פשיטת הרגל טומנת בחובה עבור הנושים והחייבים? 

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חסרונות בהליכי פשיטת רגל

חרף יתרונותיה, פשיטת רגל איננה נהנית מתדמית חיובית כלל וכלל וזאת משום שהיא מקפלת בתוכה חסרונות משמעותיים כלפי כל הצדדים... 

בקשת פשיטת רגל

מהי בקשת פשיטת רגל? מהם התנאים להגשתה של בקשת פשיטת רגל? מהו ההבדל בין התנאים כאשר הבקשה מוגשת על ידי נושה? 

אסיפת נושים

מהי אסיפת נושים? כיצד היא מתנהלת? מהו הרוב הדרוש לשם קבלתה החלטה באסיפת הנושים? 

חובות בדין קדימה

מהם חובות בדין קדימה? מדוע שכר עבודה מהווה חוב בדין קדימה? ממתי סופרים שכר דירה כחוב בדין קדימה? תגיות: בדיקת קישורים של חוב,
המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.