www.what2do.co.il

עיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עיכוב הליכים לפני צו כינוס נכסים

עם מתן צו כינוס לנכסי החייב, המצוי בהליכי פשיטת רגל, בית המשפט מורה על עיכוב הליכים כגון הגשת תביעה, הליכי הוצאה לפועל, ואמצעי אחר על פי הדין המתנהל נגד החייב. צו כינוס מעביר את נכסיו של חייב לפיקוחו של הכונס הרשמי, עד שיתברר אם ניתן להגיע לפשרה או להסדר אחרי צו כינוס נכסים עם הנושים, או אם החייב יוכרז כפושט רגל.

 

עם מתן צו כינוס נכסים מעוכבים כל ההליכים שבהם מעורב החייב, והנושים לא יכולים לגבות את חובם בעצמם, או לפתוח בהליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל נגד החייב ללא אישור של בית המשפט.

 

ההליכים המשפטיים שמתנהלים נגד החייב מופסקים או מושהים כל עוד הליך פשיטת רגל מתקיים. יחד עם זאת הליכים אחרים שאינם כספיים ולא קשורים לחובות החייב, אינם מושפעים מצו הכינוס, כמו למשל הליך משפטי לקביעת משמורת על ילדיו של החייב בבית המשפט לענייני משפחה.


צו זמני לעיכוב הליכים לפי בקשת חייב

 

על פי סעיף 22 בפקודת פשיטת רגל, בית המשפט רשאי לעכב כל הליך משפטי המתנהל נגד החייב גם לפני מתן צו הכינוס, ולשם כך יש להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים. חשוב לציין כי בכל מקרה עם מתן צו כינוס מורה בית המשפט על עיכוב הליכים נגד החייב, לכן יש להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים רק במקרים שבהם ישנה דחיפות מידית בעיכובם, כמו בעת הגשת תביעה משפטית כספית נגד החייב.

 

את הבקשה לעיכוב הליכים טרם מתן צו כינוס נכסים, יכולים להגיש החייב והנושים. יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי שאליו הוגשה בקשת פשיטת הרגל. בית המשפט רשאי לתת צו לעיכוב הליכים על פי שיקול דעתו, או על פי בקשת החייב או הנושה.

 

אם בקשת פשיטת רגל הוגשה על ידי החייב והיא לא עומדת בתנאים הקבועים בחוק, בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים אלא אם שמע את הכונס הרשמי טרם מתן צו עיכוב ההליכים, אשר רשם את נימוקיו למתן צו עיכוב ההליכים.

 

כמו כן, בית המשפט יכול לאשר את הבקשה אם תקופת צו עיכוב ההליכים לא תעלה על 45 ימים, ואם החייב יעמוד בתנאים שיקבע בית המשפט, צו עיכוב ההליכים יישאר בתוקף. אם החייב לא יעמוד בתנאים, צו עיכוב ההליכים יפקע, אלא אם בית המשפט יאריך אותו לעוד 30 ימים, וירשום נימוקים מיוחדים להארכה.

 

בקשה לעיכוב הליכים בבית משפט אחר

 

קיימת אפשרות נוספת, והיא להגיש בקשה לעיכוב הליכים בבית משפט אחר, שאינו דן בפשיטת הרגל, אולם עיכוב הליכים בבית משפט אחר ישפיע רק על ההליכים בבית המשפט שהורה על עיכוב ההליכים. בית משפט אחר מוסמך לעכב את הליכי המשפט נגד החייב או להתנות את המשכם בתנאים מסוימים.

 

ניתן לערער לבית המשפט העליון על צו עיכוב הליכים שניתן על ידי בית המשפט שדן בפשיטת רגל תוך 45 ימים. על עיכוב הליכים שניתן על ידי בית משפט אחר ניתן לערער בהתאם לסדר הדין הרלוונטי לאותו בית משפט.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

מה בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים?

ההבדל העיקרי בין הקפאת הליכים לבין חדלות פירעון בעריכת הסדר פשרה באסיפות נושים... 

בקשה למינוי כונס נכסים זמני הייתה למעשה ניסיון לעקוף זכות עיכבון

האם בית המשפט יקבל בקשה למינוי כונס נכסים לשם רישום זכויות במקרקעין, או שמא מדובר בניסיון לעקוף את זכות העיכבון? 

צו כינוס נכסים

צו כינוס נכסים

מהו צו כינוס נכסים? מהי משמעותו של צו לכינוס נכסים מבחינת הנושה והחייב? מהו עיכוב הליכים? 

גביית חובות של עובדים ממעסיק בתביעת דין קדימה

עובד שפוטר מעבודתו בשל מצבו הכלכלי הקשה של העסק, ולא קיבל את שכרו, רשאי לגבות את השכר בדין קדימה, ולקבל באותה דרך את זכויותיו הסוציאליות לרבות פיצויי פיטורין.  

נושים מובטחים בפשיטת רגל- מי נחשב לנושה מובטח ומהן זכויותיו?

נושה מובטח המגיש תביעה נגד חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חוב, נהנה ממספר יתרונות, כמו מימוש הערובה שנמצאת בידיו וגבייה מועדפת ומהירה יותר מגביית חובות רגילים וחובות בדין קדימה. 

תביעת חוב בפשיטת רגל- איך מגישים תביעת חוב?

תביעת חוב היא מסמך משפטי שמגיש הנושה נגד חייב בפשיטת רגל שבו מפרט הנושה את גובה החוב. הנושה נדרש להגיש את תביעתו לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס, אחרת לא יקבל דיבידנד מנכסי החייב.  

דיבידנד בפשיטת רגל – מה משמעות חלוקת דיבידנד בין נושים?

חייב בפשיטת רגל נדרש לחלק את נכסיו בין הנושים לצורך פרעון החוב. החלק היחסי שמקבל כל נושה לאחר מתן צו כינוס נקרא דיבידנד.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

חלוקת נכסי חייב לנושים בפשיטת רגל: אילו נכסים אינם ניתנים לחלוקה?

נכסי חייב בפשיטת רגל הדרושים לקיום בסיסי כמו מזון ולבוש לא יחולקו בין הנושים על פי פקודת פשיטת רגל, וכך גם לגבי דירת מגורים ונכסים נוספים המשמשים לפרנסת בני הבית. 

פשיטת רגל קטנה – מהי פשיטת רגל קטנה ובאילו מקרים תוגש?

פשיטת רגל קטנה היא הליך מקוצר של פשיטת רגל, כאשר ערך נכסי החייב אינו עולה על סך של 10,000 שקלים, או סכום אחר המתעדכן בחוק, והחלוקה לנושים תתבצע מקופת פשיטת רגל באמצעות דיבידנד אחד בלבד.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.