www.what2do.co.il

מבחן תום הלב בהליך פשיטת רגל, מהו?

דרגו את המאמר
  התקבלו 11 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מבחן תום הלב בהליך פשיטת רגל, מהו?

סעיף 18ה לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 מעניק סמכות לבית המשפט להכריז על חייב כפושט רגל או לדחות את בקשתו על פי מבחן תום הלב...

סעיף 18ה לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 מעניק סמכות לבית המשפט להכריז על חייב כפושט רגל או לדחות את בקשתו על פי מבחן תום הלב. הליכי פשיטת הרגל טומנים בחובם שתי תכליות עיקריות. מבחינתם של הנושים, תכלית פשיטת הרגל הינה לכנס את נכסי החייב ולחלק אותם ביניהם בדרך המהירה, היעילה והשווה ביותר. מבחינתו של החייב, תכלית הפקודה הינה לאפשר לו, לאחר שאתרע מזלו והוא אינו מסוגל לשלם את חובותיו, לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת צו הפטר מן החובות. 

 

      קראו עוד בתחום:


לצד האמור לעיל, המבחן המרכזי שנקבע כתנאי בלעדיו אין היעתרות לבקשת חייב להכריזו כפושט רגל, הוא מבחן תום הלב. בית המשפט יכריז על חייב כפושט רגל רק כאשר האחרון מוכיח שחובותיו נוצרו בתום לב. התשובה לשאלה האם פעל החייב בתום לב, מחייבת בדיקת שתי תקופות שונות - הראשונה, תקופת יצירת החובות והשנייה, לאחר הגשת בקשת פשיטת הרגל. על רקע התכליות הנובעות מן הפקודה, ובהתאם למבחן תום הלב, בית המשפט בוחן האם במקרה הנדון התנהגות החייב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם הצדיקה להעניק לו את הגנת הפקודה ולהכריזו כפושט רגל, אם לאו.

 

התייחסות החייב לכספי הנושים

 

חשוב לזכור כי הליכי פשיטת רגל נועדו על מנת לאפשר כינוס נכסים של החייב וחלוקת רכושו בין הנושים. החלוקה בין הנושים צריכה להיות בדרך היעילה והשווה ביותר, וזאת בהתאם לסדר הקדימויות הקבוע לכך בחוק. כמו כן, הליכים אלה נועדו כמובן גם לסייע לחייב עצמו. חייב הנכנס בגדרי פקודת פשיטת הרגל יוכל בסופו של היום לזכות בהפטר מחובותיו. כך, אדם שאיתרע מזלו ונקלע לקשיים פיננסיים אדירים, יכול עדיין למצוא לעצמו קרש הצלה ממצבו.

 

היות ומדובר באינטרסים "עדינים", פקודת פשיטת הרגל דורשת תום לב מוגבר מחייבים הנכנסים בגדרה. דהיינו, על מנת לבחון אם פלוני זכאי לקבל את מטריית ההגנה של פקודת פשיטת הרגל, שומה על בית מהשפט לבחון האם התנהגותו של האחרון (עובר להליכים ובמהלכם) הייתה תמת לב. לדוגמא, חייב צריך להוכיח כי הוא "הסתבך" בחובות בתום לב ונטל ההוכחה בעניין זה רובץ לפתחו. משמע, בית המשפט בוחן האם בעת צבירת החובות החייב לא נהג כלפי הנושים באדישות, האם הוא קיבל החלטות מושכלות, הוא הוא ביצע מעשים בלתי חוקיים בעת צבירת החובות, האם הוא התייחס בחוסר אכפתיות לכספי הנושים וכדומה. מיותר לציין כי הברחת נכסים או מרמה מעידים בדרך כלל על חוסר תום לב.

 

עילות לדחיית הבקשה


בעת בדיקת הנסיבות שהביאו להסתבכותו הכלכלית של החייב, בית המשפט שוקל, בין היתר, את אופן יצירתם של החובות והאם החייב נהג בתום לב כלפי נושיו. במקרים בהם יתברר בבית המשפט כי החייב נהג בחוסר אכפתיות תוך סיכון כספי הנושים; ו/או החובות נוצרו בדרכי רמייה, תידחה בקשתו להכיר בו כפושט רגל. כמו כן, במידה ויוכח כי החייב נהג מתוך כוונה לברוח מנושיו על ידי הסתרת נכסיו, הברחתם והצגת מצגי שווא בפני הנושים, דין בקשתו יהיה לדחייה.

 

עילות נוספות לדחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל – פעילות החייב נגועה באי חוקיות, חובותיו היו תוצאה של פעולות לא חוקיות, החייב נמנע מלפעול פעולות מינימאליות למנוע את התדרדרותו הכלכלית וכו’.  


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

כיצד מתגבשת תכנית פירעון בפשיטת רגל?

לאחר מתן צו כינוס המנהל המיוחד מגבש תכנית פירעון לתשלום החובות, זאת בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב בתקופת הליך פשיטת רגל. 

מהו הפטר מותנה בפשיטת רגל?

צו הפטר מותנה הוא מצב ביניים, שבו בית המשפט מתנה את קבלת ההפטר החלוט עד לאחר שיתקיים תהליך אחר, כמו סיום תשלום כלל החובות. כל עוד לא התקיימו התנאים שבהפטר מותנה, החייב עדיין נחשב כמי שמצוי בהליך פשיטת הרגל וכל ההגבלות חלות עליו. 

כיצד ניתן לגבות חוב חדש שנוצר אחרי מתן צו כינוס?

כאשר נוצר חוב חדש לאחר מתן צו כינוס, רשאי הנושה להגיש תביעה לגביית החוב באופן עצמאי וללא צורך בקבלת אישור של בית המשפט, אך יש לדווח על כך, כדי שניתן יהיה לפקח על ההליכים. 

הפניית דואר של חייב בפשיטת רגל עקב חשד להסתרת נכסים

כאשר עולה חשד כי החייב אינו פועל בתום לב, ומסתיר נכסים המיועדים למימוש חובותיו, רשאי בית המשפט להורות על כך שכל דברי הדואר הרגיל והאלקטרוני, הממוענים לחייב, יופנו ישירות אל בעלי התפקידים. 

הסדר נושים לאחר צו כינוס, מה התנאים?

לאחר שהחייב קיבל צו כינוס לנכסיו, הוא רשאי להגיש הצעת פשרה או הסדר עם הנושים, ולסיים את הליכי פשיטת רגל, כמי שקיבל צו הפטר לחובותיו.  

מהי משמעות הכרזת פשיטת רגל?

עם הכרזת פשיטת הרגל מועברים נכסי החייב לרשות הנאמן ועל החייב מוטלות מספר הגבלות, כמו מגבלות על ניהול חשבון בנק, על שימוש בכרטיסי אשראי ועל מעורבות בתאגיד. 

מהם שיקולי בית המשפט בבקשת פשיטת רגל?

בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה לפשיטת רגל אם סבר כי היא הוגשה על ידי החייב בחוסר תום לב. הוא רשאי לתת צו הפטר לאלתר או לדחות את המועד כדי לאפשר לחייב להגיע להסדר עם הנושים או פשרה לגבי פירעון החובות. 

מימוש כספי תכנית חיסכון של חייב

מימוש כספים המגיעים לחייב מתכנית חיסכון כמו קופת גמל וקרן פנסיה דורש אישור של בית המשפט, אשר יכול לאשר את הפדיון רק אם ניתן לפדותם בתשלום חד פעמי או לאחר שהגיע המועד לתשלום הכספים כקצבה.  

מהם מעשי מרמה ומחדלים בפשיטת רגל?

פקודת פשיטת רגל מונה שורה של מעשים ומחדלים המהווים עבירות פליליות בעת הליך פשיטת רגל, וחייב המבצע את העבירות צפוי לארבע שנות מאסר.  

שימוש בשיקים בהליך חדלות פירעון, באילו מקרים?

חייב שהוכרז כפושט רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד לפי משמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, כך שהוא אינו רשאי לנהל חשבון בנק ואינו רשאי למשוך שיקים על שום חשבון.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.