www.what2do.co.il

צו הפטר לאישה לאחר מות בעלה החייב

דרגו את המאמר

צו הפטר לאישה לאחר מות בעלה החייב

אשתו של החייב קיבלה הפטר לאחר מתן צו ירושה, האם היא נקייה מהחוב?


      קראו עוד בתחום:

 

הנושה טען בבית המשפט כי יש למנות אותו לכונס נכסים של מקרקעין אשר בעבורם יש לו צו עיקול כנגד החייב, ואילו היורשת וילדיה טענו כי החובות פטורים בעקבות צו ההפטר מיוני 2003. היורשים טענו כי מאחר והעיזבון חולק לאישה כאשר הייתה בפשיטת רגל, הרי שיש לראות את החובות שחולקו לה כחובות "מופטרים".

 

חוב העיזבון אינו חובה אישי של היורשת


השופטת דחתה את טענותיהם של האישה וילדיה, וקבעה כי צו הירושה הקנה לה את הזכות לרשת את העיזבון, אך כל אימת שלא שולמו חובותיו, לא עבר הוא אליה באופן ממשי. אי לכך, לא ניתן היה להחשיב את זכותה להפטר על חובות העיזבון. מן הפסיקה ידוע כי החוב של העיזבון אינו חובה האישי של היורשת, ועל כן, צו ההפטר שקיבלה אינו פוטר אותו (אלא נועד לפטור אותה מחובותיה שלה). לפיכך, בית המשפט נענה לעתירתו של הזוכה למנותו לכונס הנכסים של המקרקעין,
 


בית המשפט נדרש לבחון סוגיה שעניינה חובות אשר עברו בירושה מחייב לאשתו לאחר פטירתו של האחרון. החייב הלך לעולמו במרץ 2002, ובנובמבר אותה השנה זכה הנושה בצו עיקול לטובתו. ביוני 2003 זכתה אשתו של החייב בצו הפטר במסגרת הליך פשיטת רגל שננקט על ידי, וכשנה לאחר מכן ניתן צו ירושה בעבורה לפיה היא היורשת היחידה של בעלה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.