www.what2do.co.il

חובות נוצרו בגין מעשים הגובלים בפלילים - לא תוכרז פשיטת רגל

דרגו את המאמר

חובות נוצרו בגין מעשים הגובלים בפלילים - לא תוכרז פשיטת רגל

חובות נוצרו בשל תביעה אזרחית בגין גניבה – לא תוכרז פשיטת רגל

 

הליכי פשיטת רגל עומדים על שתי מטרות עיקריות – האחת, כינוס נכסיו של החייב וחלוקתם באופן יעיל, מהיר ושווה ביותר בין הנושים, השנייה, מתן הזדמנות של ממש לחייב לפתוח דף חדש ולהניח את החובות ומרדפי הנושים מאחוריו. הלכה פסוקה היא כי כאשר אדם מבקש כינוס נכסים ופשיטת רגל, הוא נדרש להוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב.

 

סעיף 18 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 קובע כי בית המשפט מוסמך לקבוע האם חובותיו של החייב נוצרו בתום לב, אם לאו. התשובה לגבי תום ליבו של החייב נמדדת בשתי תקופות – בתקופת יצירת החובות (טרם הגשת הבקשה), ולאחר הגשת הבקשה. על תכלית זו יש לבחון האם התנהגות החייב עובר להליכי פשיטת הרגל הייתה תמת לב ומצדיקה את הגנת הפקודה.

  

במקרה אשר הונח לפתחו של בית המשפט, ביקשה חייבת להכריז עליה כפושטת רגל. לטענת החייב, היא נמצאת במצב נפשי קשה, סובלת ממחלה חשוכת מרפא, מרבית חובותיה נוצרו בגין התחייבות לאחר חתונה, ובעלה לשעבר יושב בכלא בגרמניה בגין עבירות סמים.

 

כונס הנכסים הרשמי התנגד לקבלת הבקשה וזאת משום שלמעלה ממחצית מחובותיה של המבקשת נוצרו בעקבות מעשי גניבה שבוצעו על ידה בעבודתה הקודמת. למעשה, מדובר בחובות אשר מקורם בהסכם פשרה שנחתם בין החייבת למקום עבודתה הקודם, וזאת בעקבות מעשי גניבה אשר יוחסו לה ואשר היא הצהירה כי ביצעה. הכונ"ר טען כי חוב שכזה אינו יכול להיחשב חוב שנוצר בתום לב.

 

מקור החובות - גניבה מהמעסיק והסתבכות במעשים הגובלים בפלילים

 

המעסיקה הגישה אף היא בקשה לביטול צו הכינוס שניתן לחייבת, וזאת משום שחובותיה נולדו כתוצאה מתביעה אזרחית שהוגשה על ידה כנגד החייבת, ואשר נגמרה בהסכם פשרה. מדובר במעשים אשר התפרשו על תקופה ארוכה, במהלכם גנבה החייבת סכומים במזומן, זייפה חשבונות כרטיסי לקוחות, הפקידה שיקים לפקודת העסק בחשבונה הפרטי ועוד. זאת ועוד, התביעה לא נדחתה אלא הסתיימה בהסכם פשרה.

 

בית המשפט קבע כי יש לקבל את עמדת הכונ"ר ולדחות את הבקשה. למרות שלא הוגש כתב אישום כנגד החייבת, נכתב בפסק הדין, והיא אף לא נחקרה במשטרה, לא ניתן להתעלם מהודייתה בביצוע המעשים ובהסכם הפשרה המעיד על הודאה זו.

 

      קראו עוד על תום לב בפשיטת רגל:

 

בנוגע לתום ליבה של החייבת, בית המשפט קבע כי ייתכן וחובותיה הראשוניים של החייבת נוצרו בתום לב. עם זאת, התגברותם והתעצמותם היו תוצאה ממעשים הגובלים בפליליים, שלא נעשו בתום לב. באשר להתנהלות החייבת במהלך הליכי פשיטת הרגל, בית המשפט קבע כי החייבת אמנם דיווחה על החוב למעסיק, אך לא פירטה אודות החוב ומהותו.

 

"החייבת לא טרחה לפרט על נסיבות היווצרותו כמפורט, נסיבות שלכל הדעות, רלבנטיות ומהותיות לצורך קביעת תום ליבה", נכתב בפסק הדין, "התנהלות זו, המלמדת גם שהחייבת אינה מכירה בחומרת מעשיה והשלכותיהם, מהווה חיזוק לחוסר תום ליבה של החייבת. לכל הפחות, היה מצופה מן החייבת כי תפרט במסגרת חקירתה בפני הכונ"ר, על נסיבות היווצרות החוב, ולא תעלים ממנו מידע מהותי זה". לסיכום, הבקשה נדחתה ועימה בוטל צו הכינוס.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מנהל מיוחד בפשיטת רגל – מה תפקידו של המנהל המיוחד?

תפקידו של המנהל המיוחד הוא לסייע לכונס הרשמי במילוי מטלותיו על פי פקודת פשיטת הרגל. בין היתר הוא אחראי להגיש תכנית פירעון אשר צריכה להתוות את הדרך של החייב לסיום ההליך וקבלת הפטר.  

מהן ראיות בהליך פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל דורש ראיות ועדויות כמו בכל הליך משפטי. פקודת פשיטת רגל קובעת הסדרים מסוימים לראיות ואת נפקותם הראייתית של המסמכים והעדויות.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

ביטול הליך פשיטת רגל עקב ניצול לרעה של חייב

בית המשפט רשאי לבטל את הכרזת פשיטת הרגל לחייב שניצל לרעה את הליך ופעל בחוסר תום לב, הן בעת צבירת החובות, והן עקב אי עמידה בהתחייבות במסגרת ההליך.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

חקירת חייב בפשיטת רגל

לצורך הגשת חוות דעת על מצבו הכלכלי של החייב לאחר מתן צו כינוס נכסים, עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בדבר ההוצאות וההכנסות של החייב, והנכסים שניתנים למימוש במסגרת הליך פשיטת רגל.  

כיצד נקבע צו תשלומים לחייב בפשיטת רגל?

צו תשלומים חודשי בפשיטת רגל מסדיר את החיוב החודשי שנדרש החייב לשלם לקופת הנושים לצורך פירעון חובותיו תוך בחינה והתחשבות במצבו הכלכלי. 

מעצר חייב בפשיטת רגל: באילו מקרים ניתן להוציא צו מאסר לחייב?

בית המשפט רשאי להורות למשטרה על מעצר החייב עקב העברה או הסתרה של נכסים, אי התייצבות לחקירה ללא נימוק סביר, או בשל חשש להימלטות כדי להשתמט מתשלום חובותיו. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.