www.what2do.co.il

חוב מזונות לאחר קבלת הפטר

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חוב מזונות לאחר קבלת הפטר

חוב מזונות של פושט רגל הוא חוב שצו ההפטר אינו חל עליו, לכן עם סיום הליך פשיטת רגל, רשאי הנושה, אשר זכאי לתשלום מזונות על פי פסק דין, להמשיך לגבות את החוב באמצעות הליכי הוצאה לפועל או בדרכים אחרות.


הליך פשיטת רגל יכול להסתיים בהסדר או פשרה עם הנושים, או במתן צו ההפטר, אשר פוטר את החייב מכל חוב שנתבע בפשיטת רגל או שניתן היה לתבוע במסגרת ההליך, פרט לחובות שההפטר אינו חל עליהם, והחייב נדרש לשלם אותם במלואם גם לאחר שניתן לו הפטר.


חובות שההפטר אינו חל עליהם


החייב רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט צו הפטר. בית המשפט אשר דן בבקשת החייב רשאי לשמוע את הכונס הרשמי ואת הנאמן, ואת כל נושה, ולהציג בפני החייב שאלות ולקבל ראיות, על פי שיקול דעתו, והוא יביא בחשבון את תסקיר הכונס בדבר התנהגות החייב ועסקיו, לרבות התנהגותו לכל אורך הליך פשיטת הרגל.


צו ההפטר פוטר את החייב מכל החובות שקדמו למתן ההפטר, מלבד מספר סוגי חובות, ומאפשר לו לפתוח דף כלכלי חדש בחייו. נוסף על כך, הצו משמש להגנת החייב נגד תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני מתן צו כינוס נכסים.


חובות שההפטר אינו חל עליהם כוללים: קנסות מטעם המדינה והרשויות המקומיות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות לפי פסק דין מזונות. כאשר חוב המזונות אינו פטור גם אם הוא חוב למוסד לביטוח לאומי, אשר שילם לזוכה קצבת מזונות במקום החייב.


במקרה של סיום הליך פשיטת הרגל בשל מתן צו הפטר, חוב המזונות אינו נכלל בהפטר, פרט למקרים חריגים, ולכן ניתן יהיה להמשיך לגבות את החוב. שיקולים חריגים למתן הפטר גם עבור חוב המזונות יכולים להיות גילו המבוגר של החייב, מצב בריאותי רעוע של החייב או מצב כלכלי טוב של הזוכה.


נושה אשר חוב המזונות לא שולם במלואו עד למועד סיום הליך פשיטת הרגל, רשאי לגבות את חוב המזונות גם בסיום של הליך על ידי ביטולו או על ידי הסדר. אם נושה שההפטר אינו חל על החוב שלו הגיש תביעת חוב הוא יקבל דיבידנד ואת יתרת החוב הוא רשאי לגבות לאחר סיום הליך פשיטת הרגל. במקרה שנושה שההפטר אינו חל על החוב שלו לא הגיש תביעת חוב הוא לא יקבל דיבידנד אולם הוא יוכל לגבות את מלוא החוב לאחר סיום ההליך.


גביית חוב בהוצאה לפועל לאחר קבלת הפטר


כאשר הסתיים הליך פשיטת רגל עקב פשרה או הסדר או עקב מתן צו הפטר יכול הנושה להמשיך לגבות את החוב כאילו ההליך לא התקיים. הזוכה יכול לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולבחור במסלול רגיל או במסלול מזונות לשם גביית החוב. כמו כן, הזוכה יכול לתבוע את החוב במלואו לאחר סיום ההליך בבית משפט הדן בפשיטת רגל.


עם זאת, כאשר הזוכה מקבל קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, אשר נכנס בנעלי החייב, לא ניתן לקבל דמי מזונות מהביטוח הלאומי במקביל לנקיטת הליכי הוצאה לפועל, לכן אם הזוכה נוקט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב, יופסק תשלום קצבת המזונות, אלא אם מדובר בהליכי הוצאה לפועל לצורך גביית ההפרשים מהחייב.


במסגרת מסלול המזונות בהוצאה לפועל הזוכה לא נדרש לבצע שום פעולה לאחר פתיחת התיק, ורשם ההוצאה לפועל נוקט ביוזמתו בהליכים הנדרשים לגביית החוב. כמו כן במסלול מזונות אין צורך בעורך דין, ולכן הזוכה לא יהיה זכאי ברוב המקרים לקבל שכר טרחת עורך דין. אולם הזוכה אינו חייב לבחור במסלול מזונות, והוא יכול לבחור בין מסלול מזונות למסלול הרגיל.


בסיום הליך פשיטת רגל מתבטל צו עיכוב יציאה מהארץ שהוצא נגד החייב במסגרת ההגבלות שחלות עליו. במקרה שהזוכה אשר זכאי לתשלום מזונות חושש כי החייב יעזוב את הארץ לפני חידוש ההליכים בהוצאה לפועל, הוא יכול לבקש מבית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל שלא יבטל את צו היציאה מהארץ עד לאחר חידוש ההליכים ומתן צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל, כדי שלא לפגוע בסיכויי ההצלחה לגביית החוב.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 


מאמרים נוספים בתחום

חדלות פרעון בפשיטת רגל לפי הרפורמה החדשה

דיני חדלות פרעון מסדירים את המצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ונחשב לחדל פרעון, ואינו יכול לשלם לנושים את מלוא סכום החוב. פשיטת רגל היא הליך חדלות הפירעון החל על יחידים 

הגשת דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל נדרש למסור אחת לחודשיים דוח על מצבו הכלכלי. אי הגשת דוחות מלאים המפרטים את הכנסותיו והוצאותיו של החייב עלול לגרום לביטול הליך פשיטת הרגל.  

מהם חובות אבודים בפשיטת רגל?

האפשרות לבקש מרשויות המסים הכרה בחובות אבודים ולקבל החזרי מס עומדת בפני נושים שאינם מצליחים לגבות כספים המגיעים להם, וככל הנראה גם לא יצליחו לפרוע את החוב בעתיד.  

חוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס

הסתרת מידע, מסירת פרטים שקריים ואי גילוי פרטים לכונס הנכסים הרשמי מהווים התנהגות חסרת תום לב מצד החייב, אשר עלולה לגרום לאי מתן הפטר ולהפסקת הליך פשיטת רגל.  

פשיטת רגל בהליכי גירושין

איום בהליכי פשיטת רגל הוא אסטרטגיה מוכרת בהליכי גירושין, ופעמים קרובות ההליך מנוצל לצורך השלכה על חלוקת הרכוש בין הצדדים באמצעות הברחת נכסים וחיוב בתשלום מזונות. 

הגבלות לאחר מתן צו הפטר: כיצד להסיר מגבלות בסוף הליך פשיטת רגל?

צו הפטר מוחק את החובות שיש לחייב בפשיטת רגל, ומסיר כל מגבלה שחלה עליו, כמו למשל פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.  

מהם חובות בפשיטת רגל שאינם ברי הפטר?

צו הפטר פוטר חייב בפשיטת רגל מחובותיו, מלבד חובות שאינם ברי הפטר, הכוללים חובות בשל קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. 

הפטר לאלתר בפשיטת רגל

הפטר לאלתר ניתן במקרים חריגים מיד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, כאשר לחייב אין כל נכסים למימוש חובותיו והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד, בשל מצב בריאותי קשה או גיל מתקדם. 

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

חייב שהוכרז כפושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר, אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, אלא רק לאחר שחלפו חמש שנים מיום מתן ההפטר.  

תביעת חוב מזונות בפשיטת רגל

תביעת חוב מזונות מוגשת עם שאר תביעות החוב של הנושים, אולם חוב מזונות הוא חוב בדין קדימה, אשר זוכה לעדיפות על פני חובות אחרים.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.