www.what2do.co.il

פשיטת רגל שניה: מתי ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נוספת?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

ישנם חייבים שלא הצליחו לפרוע את חובם גם אחרי שפתחו דף חדש בחייהם, ולאחר שקיבלו הפטר הם מעוניינים בפשיטת רגל נוספת. בקשה לפשיטת רגל שניה יכולה להיות מוגשת על ידי פושט הרגל, אם עברו חמש שנים מיום מתן צו ההפטר, או על ידי נושים נוספים.

 

אדם שסיים את הליכי פשיטת רגל וקיבל צו הפטר מחובותיו, אולם למרבה הצער נקלע שוב לחובות כספיים כבדים, ואינו יכול לפרוע אותם, רשאי לפנות בפעם השנייה אל בית המשפט במטרה לפתוח בהליכי פשיטת רגל. את הבקשה הנוספת ניתן להגיש רק לאחר שהמתין החייב לפחות חמש שנים מיום פתיחתו של ההליך הראשון. 

 

ברגע שניתן צו כינוס שני, עם ההכרזה על פשיטת הרגל הנוספת, הנאמן נדרש לעכב כל נכס שנרכש לאחר ההכרזה על פשיטת רגל הראשונה וטרם חולק, ולהעביר את הנכסים לנאמן בפשיטת הרגל השנייה, כך שלמעשה הופך הנאמן הראשון לנושה של פושט הרגל בסיבוב השני.

 

פשיטת רגל נוספת ביוזמת נושה

 

במקרה שהוגשה פשיטת רגל נוספת ביוזמת נושה לפני סיום פשיטת הרגל הראשונה, הנאמן בהליך פשיטת רגל השני לוקח לידיו את הטיפול בהליך פשיטת הרגל והנאמן הראשון הופך לנושה לגבי חובות שטרם נפרעו, ומגלם בתוכו את כל החובות שנתבעו בתהליכי פשיטת רגל שהתנהלו בעניינו של החייב בהליך הראשון.

 

נכסי החייב שנרכשו על ידו לאחר הכרזת פשיטת הרגל הראשונה, ושביום הגשת בקשת פשיטת הרגל השנייה לא חולקו בין הנושים בפשיטת הרגל הראשונה, ישמשו כנכסים לצורך פירעון החובות של פשיטת הרגל השנייה.

 

על פי סעיף 88 לפקודת פשיטת רגל, כאשר חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל שניתנו נגדו צווי כינוס נוספים, או פושט רגל שקיבל מבית המשפט הפטר מחובותיו וניתן צו שעזבונו ינוהל בפשיטת רגל, נהפך הנאמן לנושה בפשיטת הרגל השנייה, לגבי כל חוב בר תביעה בפשיטת הרגל שלאחריה שלא שולם במלואו.

 

בפשיטת רגל שניה הנכסים של החייב מתחלקים שווה בשווה בין כל הנושים, גם לנושים שתבעו כספים בפעם הראשונה, ונכסי החייב שכבר נפרעו מצו הכינוס הראשון, לא יושבו לקופת פשיטת הרגל.

 

אם בעקבות צו כינוס נוסף, הוכרז החייב שוב כפושט רגל, או אם על עזבונו של חייב שנפטר ניתן צו שינוהל בפשיטת רגל, כל נכס שרכש לאחר ההכרזה לא חולק בין הנושים בפשיטת הרגל הקודמת, יוקנה לנאמן בפשיטת הרגל השנייה או לנאמן המנהל את העיזבון בפשיטת רגל.

 

סעיף 90 בפקודה מורה כי נאמן בפשיטת רגל שקיבל הודעה על בקשת פשיטת רגל נוספת שהוגשה נגד חייב, או על בקשה שעזבונו של חייב ינוהל בפשיטת רגל, יעכב, עד שיוחלט בבקשה הנוספת, כל נכס המוחזק בידו מאז ההכרזה. אם ניתנו לפי הבקשה הנוספת הכרזת פשיטת רגל או צו לניהול העיזבון, הנאמן יעביר כל נכס או תשלום עבור מכירתו לנאמן בפשיטת הרגל הנוספת או לנאמן המנהל את העיזבון בפשיטת רגל, לאחר שניכה את הוצאותיו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיהו חייב ?

מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל? מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל? כיצד עושים זאת נכון? 

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל

מהם השלבים העיקריים בהליכי פשיטת רגל? כיצד מתחילה פשיטת רגל וכיצד היא מסתיימת? מתי מגיעים לפשרה? 

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?

הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ... 

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה? 

נאמן בהליך פשיטת רגל

נאמן בהליך פשיטת רגל

מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?  

פשיטת רגל - כיצד תתקבל ההחלטה?

השאלה העיקרית העומדת לפני בית המשפט בדונו בשאלה האם להכריז את החייב פושט רגל לפי בקשתו היא האם פעל בתום לב... 

פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים? 

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

האם בית המשפט רשאי להורות על ביטול העברת נכסים של חייב העומד בפני פשיטת רגל, כאשר הוכח שהעברה נעשתה מתוך תרמית ולחברה שהוקמה במיוחד לשם הברחת נכסים? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.