www.what2do.co.il

התיישנות בפשיטת רגל

דרגו את המאמר

התיישנות בפשיטת רגל

התיישנות הינה טענה משפטית אשר נוגעת לכל תחומי המשפט בישראל. בכלל זה, דיני ההתיישנות חלים גם על פקודת פשיטת הרגל. לעיתים, הליכי פשיטת רגל כוללים גם מעשים פליליים. עם זאת, בהתאם לדיני ההתיישנות, אי אפשר לפעול כנגד אדם בגין עבירות פליליות לאחר חלוף שלוש שנים ממועד ביצוע העבירה.


סעיף 228 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי לאחר שלוש שנים ממועד ביצוע עבירה לפי פקודת פשיטת הרגל, ניתן לומר כי האירוע התיישן. משמע, לאחר שלוש השנים הללו, לא ניתן לנקוט כנגד החייב בסנקציות פליליות גם אם הוא ביצע את אחת מן העבירות אשר מנויות בפקודה.


פרק ח' לפקודה, ובו סעיפים 212-223, מונה מספר מחדלים ו/או מעשים אשר עולים כדי עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל. מדובר בעבירות אשר מתייחסות לצדדים המעורבים - הנושה, החייב ובעלי תפקידים (למשל - נאמן בפשיטת רגל).


מבחינת החייב, עבירות לפי פקודת פשיטת הרגל הינן:

 

  1. מסירת מידע כוזב ו/או חלקי לכונס הנכסים הרשמי.
  2. אי ציות להסדר או אי ציות לפשרה (שהוגשו במסגרת הליכי פשיטת רגל).
  3. הימנעות של החייב מלסייע בגילוי נכסים או הימנעות באשר למסירת נכסים שבהחזקתו/שליטתו (לידי הנאמן, כונס הנכסים הרשמי או נציג שהוסמך על ידי בית המשפט). הימנעות זו צריכה להיות מכוונת.
  4. הפרות הגבלות מצד החייב מבחינת חובות המוטלות עליו לפי סעיפים 42(א), (ב) ו-(ג) לפקודה והם - הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי (אלא בהתאם לאישור מיוחד), הכרזה על החייב כלקוח מוגבל בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי, איסור על יסוד תאגיד (חייב שהוכרז כפושט רגל), איסור על פושט רגל להיות בעל עניין בתאגיד (אלא באישור מיוחד).
  5. ניהול עסקים מבלי שניתן עדכון כי החייב פושט רגל.
  6. השגת אשראי עובר לקבלת הפטר.
  7. התנהלות העולה כדי מרמה לאחר מתן צו כינוס נכסים (לרבות הונאת נושים, השגת אשראי במרמה, הברחת נכסים, אי כיבוד פסקי דין).
  8. עיסוק בהשקעות מסוכנות או הימורים לאחר מתן צו כינוס או הכרזה על פשיטת רגל.
  9. ניהול פנקסי חשבונות שלא כנדרש לפי החוק בטרם מתן צו הכינוס.
  10. בריחה עם נכסים מהארץ, ניסיונות בריחה מישראל, הכנות לקראת בריחה לאחר מתן צו כינוס או הכרזה על פשיטת רגל (אלא אם הוכחה אי כוונה לרמות).


לא מדובר ברשימה המוחלטת. ישנן עבירות נוספות אשר ניתן לייחס לחייב בהליכי פשיטת רגל הכוללות התנהלות מול הגורמים השונים בהליכים.


מבחינת הנושה, גם הוא יכול להיתפס לדבר עבירה. לדוגמא, נושה עובר עבירה על פקודת פשיטת הרגל במידה והוא הגישה דרישה/הצהרה/תביעה/חשבון כוזבים לאורך הליך פשיטת הרגל וזאת מתוך כוונת מרמה. כמו כן, אדם המעיד על עצמו כנושה, למרות שהוא איננו כזה, עלול אף הוא לעבור עבירה. גם גורמים אחרים בהליכי פשיטת רגל עלולים לבצע עבירות שונות (נאמן אשר מסרב לשלם את הריבית וההוצאות למרות שהוא חויב לעשות כן).


התיישנות תביעת חוב


נושים, במסגרת הליכי פשיטת רגל, מגישים תביעות חוב שונות כנגד החייב. במסגרת תביעה זו, הנושה טוען כי החייב חב לו סכום כסף מסוים והוא מעוניין לגבותו במהלך ההליכים. תביעות החוב הללו מסתמכות במרבית המקרים על תיקי הוצאה לפועל בהם הנושה זכה מול החייב. עם זאת, הנושה איננו יכול לשקוד על שמריו. עליו להגיש את תביעת החוב בהתאם לפרק זמן אשר נקבע לכך בחוק.


סעיף 71(ב) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי מדובר בתקופה של חצי שנה. תקופה זו מתחילה לרוץ מאת שניתן צו כינוס נכסים. בפועל, פעמים רבות נושים אינם מגישים את תביעותיהם במועד. יכולות להיות לכך מספר סיבות כגון אי ידיעה על צו הכינוס, השתהות בגלל שהייה בחו"ל וכדומה.

 

במקרים מסוימים, נושים יוכלו להאריך את מועד הגשת התביעה ולהגישה גם באיחור. עם זאת, יש לקבל על כך אישור מטעם בעלי התפקידים בהליכי פשיטת הרגל. זאת ועוד, בקשה זו צריכה להיות מגובה בטעמים מיוחדים שיש בהם כדי להצדיקה. במידה והנאמן או כונס הנכסים הרשמי דוחה את בקשת הארכה, קיימת האופציה לפנות עם הבקשה לבית המשפט. בתי המשפט מאשרים סוגיות כגון דא במקרים חריגים (למשל, הטעיה יזומה מצד החייב).
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיהו חייב ?

מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל? מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל? כיצד עושים זאת נכון? 

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל

מהם השלבים העיקריים בהליכי פשיטת רגל? כיצד מתחילה פשיטת רגל וכיצד היא מסתיימת? מתי מגיעים לפשרה? 

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?

הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ... 

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה? 

נאמן בהליך פשיטת רגל

נאמן בהליך פשיטת רגל

מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?  

פשיטת רגל - כיצד תתקבל ההחלטה?

השאלה העיקרית העומדת לפני בית המשפט בדונו בשאלה האם להכריז את החייב פושט רגל לפי בקשתו היא האם פעל בתום לב... 

פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים? 

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

האם בית המשפט רשאי להורות על ביטול העברת נכסים של חייב העומד בפני פשיטת רגל, כאשר הוכח שהעברה נעשתה מתוך תרמית ולחברה שהוקמה במיוחד לשם הברחת נכסים? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.