www.what2do.co.il

נכסי פושט הרגל

דרגו את המאמר
  התקבלו 7 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

אחד השלבים במסגרת הליכי פשיטת רגל הינו חלוקת נכסי החייב. מדובר בשלב בו נכסיו של החייב מכונסים על ידי הנאמן ותמורתם מחולקת לנושים. עם זאת, לא כל נכסי החייב ניתנים לחלוקה זו. פקודת פשיטת הרגל מפרידה בין נכסים בני לחלוקה לנכסים שאינם בני חלוקה. כמו כן, ישנן מספר הגנות גם על נכסים מיוחדים כגון דירת מגורים.


סעיף 85 לפקודת פשיטת הרגל עוסק בנכסים בני חלוקה. על פי סעיף זה, במסגרת הנכסים המדוברים ניתן למנות כל נכס ששייך לחייב פושט הרגל, או כל נכס המוקנה לו. מדובר בנכסים אשר בידיו של החייב בתחילת הליך פשיטת הרגל, ובמסגרת ההליכים עד למתן ההפטר. הנאמן רשאי להיכנס בנעליו של החייב ולהפעיל זכות לגבי נכס (או לנקוט בהליכים הדרושים לשם הפעלתה של הזכות). יתרה מכך, הנאמן רשאי לפדות גם מיטלטלין שהחייב החזיק או שהיו בשליטתו, וזאת כאשר ההחזקה/השליטה הייתה לצורך משלח יד ובהסכמת הבעלים וכאשר הנסיבות מצביעות על כך שהחייב הוא בעל המיטלטלין. עם זאת, כפי שצוין לעיל, ישנם מספר "נכסים מיוחדים".


כספים מכוח חברות בקופת גמל - הנאמן איננו פודה כספים אשר מגיעים לחייב מכוח חברותו של האחרון בקופת גמל (על פי הגדרתה בחוק הפיקח על שירותים פיננסיים). עם זאת, הנאמן רשאי לפדות כספים אלה במידה ובית המשפט אישר זאת. בית המשפט, מבחינתו, ראשי לאשר פדיון כספי קופת גמל (כולם או מקצתם) וזאת כל אימת שלא מדובר בכספים למטרת קצבה שטרם הגיע המועד לתשלומם בתור קצבה. זאת ועוד, בית המשפט איננו רשאי לאשר את האמור מבלי לשמוע את טענותיו של החייב.


כספים לפי תוכנית חיסכון שלא הגיע מועד פירעונם - הנאמן בפשיטת הרגל לא יפדה כספים של החייב המגיעים לו מתוקף תוכנית חיסכון, וזאת כאשר מועד פירעונם טרם הגיע. הנאמן יכול לפדות את הכספים הנ"ל בהתאם להסכמת כונס הנכסים הרשמי. כונס הנכסים הרשמי חייב להעניק לחייב הזדמנות לטעון טענותיו בטרם הוא נותן את הסכמתו.
צורכי מחייה לתקופה סבירה - צורכי אוכל למחייתם של החייב ובני משפחתו (לתקופה סבירה), מיטות וכלי מיטות, חפצי לבוש, כלי אוכל, תרופות, ציוד רפואי, כלי בית וכלי מטבח.


תשמישי קדושה - תשמישי קדושה המשמשים את החייב ואת בני משפחתו.


מכונות וכלים לביצוע עבודה - הנאמן לא יממש כלים, מכשירים או מיטלטלין שונים אשר באמצעותם החייב מבצע את מקצועו או משלח ידו. כמו כן, החייב ממשיך להחזיק בחפצים וכלים שהינם מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו (בלבד ששווים איננו עולה על סכום שנקבע).


חייב נכה - במידה והחייב הינו נכה, לא יפדו אמצעים רפואיים הדרושים לו לשם מצבו הרפואי ובגין נכותו.


חיות מחמד - חיות מחמד אף הן אינן נלקחות מן החייב, וזאת זולת אם הם משמשות לעיסוק שאופיו הינו מסחרי.


בית מגורים


בית מגורים הינו ללא ספק אחד הנכסים החשובים ביותר מבחינת החייב. עם זאת, בדרך כלל מדובר בנכס בעל ערך רב אשר יכול בהחלט לסייע בפדיון חובותיו של פושט הרגל. אי לכך, פקודת פשיטת הרגל ביקשה אפוא לאזן בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק מבחינת בית המגורים של פושט רגל. מקל וחומר, חשוב להדגיש כי בית המגורים יכול להיות בעל משמעות גדולה לבני משפחתו של החייב (אשר אינם בהכרח חייבים כמוהו) ו/או קטינים או תלויים בו.


סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל קובע כי במידה ובמסגרת מכלול נכסי החייב היו גם מקרקעין המשמשים (מקצתם או כולם) למגורים לחייב, לבן זוגו או לבני משפחתו אשר גרים עמו, אין למכור אותם אלא בהתקיים התנאי הבא. בית המשפט מצא שהוכח בפניו כי לפושט הרגל ובני משפחתו ישנו מקום אחר סביר למגורים או שהועמד לרשותם סידור חלופי. בית המשפט רשאי להורות על הסדר באמצעות פיצויים, דירה אחרת או בדרך אחרת.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיהו חייב ?

מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל? מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל? כיצד עושים זאת נכון? 

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל

מהם השלבים העיקריים בהליכי פשיטת רגל? כיצד מתחילה פשיטת רגל וכיצד היא מסתיימת? מתי מגיעים לפשרה? 

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?

הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ... 

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה? 

נאמן בהליך פשיטת רגל

נאמן בהליך פשיטת רגל

מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?  

פשיטת רגל - כיצד תתקבל ההחלטה?

השאלה העיקרית העומדת לפני בית המשפט בדונו בשאלה האם להכריז את החייב פושט רגל לפי בקשתו היא האם פעל בתום לב... 

פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים? 

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

האם בית המשפט רשאי להורות על ביטול העברת נכסים של חייב העומד בפני פשיטת רגל, כאשר הוכח שהעברה נעשתה מתוך תרמית ולחברה שהוקמה במיוחד לשם הברחת נכסים? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.