www.what2do.co.il

מיהו חייב ?

דרגו את המאמר
  התקבלו 8 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

חייב בהליכי פשיטת רגל הינו אדם בן 18 ומעלה אשר בזמן שהוא ביצע מעשה פשיטת רגל, התקיימו בו אחד מהתנאים הבאים: הוא היה בישראל בעצמו, הוא גר בישראל, ישראל הייתה עבורו מקום מגורים, הוא ניהל בישראל עסקים (בעצמו, על ידי מורשה או על ידי מי מטעמו), הוא היה חבר בשותפות שניהלה עסקים בישראל, או הוא היה חבר בחבר-בני-אדם שניהלו עסקים בישראל.


כפי שצוין לעיל, חייב לפי פקודת פשיטת הרגל הוא מי שביצע מעשה פשיטת רגל. על פי הפקודה, מעשה פשיטת רגל יכול להתקיים באחד מן המקרים שלהלן:

 

  1. נתן או העביר נכס מנכסיו בכוונת מרמה.
  2. שעבד או העביר נכס מנכסיו בהעברה/שעבוד, וזאת במידה והאם הוא היה מוגדר פושט רגל אזי מדובר בעברות/שעבודים שדינם להתבטל (מחמת העדפת מרמה).
  3. החייב יצא מהארץ על מנת להתחמק מהנושים או נשאר בחו"ל למרות שעליו לשוב.
  4. התחמק מנושיו על ידי עזיבת בית מגוריו, מקום עסקו או מקום מושבו הרגיל.
  5. התחמק ממקום בו נמצא הנושה. התבודד מבלי לאפשר לנושים ליצור קשר עימו.
  6. נכס מנכסיו החייב עוקל ונמכר על פי צו בית משפט בהוצאה לפועל.
  7. החייב הגיש הצהרה לפיה הוא איננו יכול לשלם עוד את חובותיו.
  8. החייב הגיש בקשת פשיטת רגל.
  9. הודיע לנושה שהוא מפסיק או עומד להפסיק את תשלום חובו (לשעה או לצמיתות).
  10. לא מילא אחר דרישותיה של פקודת פשיטת הרגל בתוך שבעה ימים מהמועד בו התראת פשיטת הרגל הומצאה לו בישראל (או זמן ארוך יותר במידה וההתראה הומצאה בחו"ל). כמו כן, החייב לא הניח את דעתו של בית המשפט לכך שקיימת לו זכות קיזוז או תביעה שכנגד כלפי הנושה (שאינן פחותות מהחוב הפסוק).


 

לאחר מעשה פשיטת רגל - הגשת הבקשה

 

לאחר שהחייב עשה מעשה פשיטת רגל, בית המשפט רשאי לתת צו לכינוס נכסי החייב. צו זה יכול להיות בהתאם לבקשת פשיטת רגל אשר הוגשה על ידי החייב או נושה. נושה רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל במקרים בהם קיים חשש כי החייב ביצע או עומד לבצע הברחת נכסים. דהיינו, מדובר בבקשה שמטרתה למנוע מהחייב לבצע פעולות שתסכלנה הלכה למעשה את הליכי גביית החוב כנגדו.


עם זאת, ישנן מספר הגבלות כנגד הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי נושה. רשאית, הנושה צריך להוכיח כי החוב גבוה מסכום מסוים הקבוע בחוק (84,543 ₪ בשנת 2012). במקרים בהם החוב נמוך יותר, בית המשפט רשאי לבקש את אישורו של בית המשפט להגיש בקשת פשיטת רגל. סכום זה צריך להיות סכום קצוב אשר יש לשלמו מיד או בעתיד הקרוב ובמועד קבוע. הנושה צריך להוכיח שמעשה פשיטת הרגל המיוחס לחייב לא בוצע למעלה משלושה חודשים מעת הגשת הבקשה וכי קיים קשר בין החייב לבין ישראל.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיהו חייב ?

מיהו חייב בהליכי פשיטת רגל? מהם התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל? כיצד עושים זאת נכון? 

שלבים עיקריים בהליך פשיטת רגל

מהם השלבים העיקריים בהליכי פשיטת רגל? כיצד מתחילה פשיטת רגל וכיצד היא מסתיימת? מתי מגיעים לפשרה? 

כונס נכסים- מהם תפקידי הכונס בפשיטת רגל?

הכונס יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט. תפקידיו לבדוק את התנהגותו של החייב ושל הנאמן כולל פיקוח. כיצד מבצע הכונס את תפקידו ? ... 

מהם התנאים לבקשת פשיטת רגל?

מהם התנאים לבקשה לפשיטת רגל באם הנך החייב או הנושה? 

נאמן בהליך פשיטת רגל

נאמן בהליך פשיטת רגל

מהו נאמן בהליך פשיטת רגל? מי ממנה אותו? האם החלטתו היא סופית?  

פשיטת רגל - כיצד תתקבל ההחלטה?

השאלה העיקרית העומדת לפני בית המשפט בדונו בשאלה האם להכריז את החייב פושט רגל לפי בקשתו היא האם פעל בתום לב... 

פשיטת רגל עקב חובות הימורים, האם ייתכן?

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של חייב להכריז עליו כפושט רגל, וזאת למרות שחובותיו מקורם בהימורים? 

הברחת נכסים לפני פשיטת רגל

האם בית המשפט רשאי להורות על ביטול העברת נכסים של חייב העומד בפני פשיטת רגל, כאשר הוכח שהעברה נעשתה מתוך תרמית ולחברה שהוקמה במיוחד לשם הברחת נכסים? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.